Search form

Mataio 9:28

28Ia ituai etoto raninai mahakia teki'a haukia temai herena, ba Iesu ebakainakia etibaha, “Wai tua'ikakaumana'u au aka neiana kababaina hanona ketaina, u?” Ia te'abi tetibaha, “'E, Obiapaka, ṯa'ikakaumani'o.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index