Search form

Apostolo 6:15

15Na Sunedeli yona koigogo wa unai taututuli wa se kaikewadudulai Setepano se kita, na kana kao wa se kita meta doha anelu.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index