Search form

Apostolo 7:49

49‘Yaubada ye hedede ye wane,

“Yogu kabatuli ede galewa,

na kaegu kabatolena ede tanoubu.

Unai numa sahasahana bena ku ginauli yogu kabamiya?

Yo haedi bena yogu kabakaiyawasi?

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index