Search form

Apostolo 8:25

25Kabo Petelo yo Yowane Guiyau wasana se guguyai yo se hededehemasalaha magai lakilakina Samaliya unai, na huyana se gehe kabo se dahalai se uyo Yelusalema, na yodi kabalauyena Yaubada wasana se duwai magai hekadiyo udiyedi Samaliya tehana unai.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index