Search form

Hebelu 4:14

Yesu yoda taukaitalasam saesaena

14Yoda sunuma ta hedehededehemasalaha ta unai bena ta tolobayao, matawuwuna yoda taukaitalasam saesaena ye saeko galewa. Iya ede Yesu, Yaubada natuna.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index