Search form

Hebelu 9:2-3

2-3Kabatabaꞌohu ta meta logulogu tabuna kaleko unai se ginauli, na kalona ne unai meta kaleko unai se woyoꞌutusi na ye hemala dahala labui. Na dahala bagubagunana wa unai meta lampa haligigi-labui yodi kabatolo ye totolo, yo hinage pwalawa tabudi ma hatahatana menai. Teina dahala ta hesana ede Teha tabuna. Na woyo kalekona dagelanawai meta dahala hesau hesana ede Teha tabukalikalilina. 4Dahala ta unai kabakaitalasam hatahatana gole unai se ginauli, meta mulamula panepanedi kabagabuna. Yo talam keisina gole unai se suma wa hinage temenai. Teina keisi ta kalonawai meta mana kabaꞌusaedi gole unai se ginauli wa, yo Aloni yona tuke ye bwagu wa, yo laugagayo saudoudoi wekudi tabatabadiyao labui wa.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index