Search form

Maleko 1:9

Yesu yona babatiso yo yona laukita

(Mataiyo 3:13–4:11; Luka 3:21-22 yo 4:1-13)

9Tem huyana ne unai Yesu Galili magaina hesau hesana Nasaleta unai ye laoma ede Yowane ye hebabatisoi Yolidani sagasagana unai.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index