Search form

Maleko 11:25-26

25-26Na yomi huyatapwalolo Yaubada unai, na ena yomi pilipili kami kahao hekadi udiyedi, bena kwa nuwatugabaedi, metai kabo Yaubada tamamiu galewa unai yomi yababa hinage ye nuwatugabaedi.”

Yesu yona gigibwali se henamaiyei

(Mataiyo 21:23-27; Luka 20:1-8)

27Kabo se lageꞌuyo Yelusalema unai na Yesu numa tabuna bakubakuna unai ye laulau, na kabo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekata yo tamowai lakilakidi se laoma iya unai.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index