Search form

Mataiyo 27:27

Tauꞌiyala Yesu se talatalawasiyei

(Maleko 15:16-20; Yowane 19:2-3)

27Na kabo gabana wa yona iyala tamowaidiyao Yesu se hai se laei yodi kabamiya numana lakilakina unai na tauꞌiyala bodana maudoina se yogagogoidima na Yesu se tolohetakikili.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index