Search form

Taitasi 2:2

2Tautaubadao ku hekatadi bena se bom se kitaheteteꞌuyoidi, yo bena yodi miyamiya se dudulai, yo se nuwanuwatusibasiba. Yo hinage yodi sunuma yo yodi gadosisi bena se namwa, yo bena se nuwabayao.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index