Search form

Jon 10:12-13

12-13Hako ma or sipsipin washilihi ya nowen landa oto mbeek sipsip ondonjik hakwa ambu ri, wahau. Mberem ushiwak? Or sipsipin washilinda ma indingo ambu ri. Or mashama ambu ri. Or mbeek sipsip ondonjik holonda ambu ri. Karem uwosik kala asa sipsipin li shiakmbaha li rawa wolo ma oto sipsip ondon or halaha tulu ikwa ora. Ushinak sipsip ondo nimbli namble li tulu inak kala asa shiakwa ola. 14-15An Avui anhin a heyewak or anin heyenda ria. Uhunda hom sipsip anhi ondo erema. An lirin a heyewak lir anin heyenda lir. An sipsip mashama jivi anira. Lirnjik a hishiwa osik a hakwa nira.

Mashi Avui Wasilakahi

©Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.

More Info | Version Index