Search form

1 Samuel 13

Samuelpa rey Saúl ɨtrɨada

1Saúl treinta año iru baji israelitaarã rey beekꞌãri. Cuarenta y dos año taarãji israelitaarã akꞌɨmaa.

2Maapai irua israelitaarã ɨmɨkꞌĩraarã tres mil jɨrɨtꞌeraji soldaorã pꞌaneedamerã. Dos mil pꞌaneejida iru ome Micmás pꞌuurude Betel pꞌuuru kꞌaitꞌa ee jẽra bɨmãi. Jõdee chi apema mil pꞌaneejida ichi warra Jonatán ome Guibeá pꞌuurude. Ma Guibeá pꞌuuru Benjamín ëreerã eujãde baji. Ma soldaorã jɨrɨtꞌerapꞌeda, Saulpa israelitaarã pꞌaneedapꞌedaarã ãchi temaa pëiji.

3Guibeá pꞌuurude pꞌanɨde Jonatán ichi ekꞌari pꞌanadapꞌedaarã ome chõonajida mama bada filisteorã soldaorã pꞌanapatapꞌedaamaa mãikꞌaapa mãɨrã pꞌoyaajida. Apemaarã filisteorãpa mãga kꞌawaa atadakꞌãri, kꞌĩraudachida. Maperã Saulpa trompeta chaapiji israelitaarã eujãde, hebreorã chipꞌedaidamerã jura chõodaitꞌee ma filisteorã ome.

4Israelitaarã jõmaarãpa kꞌawajida Saúl eere pꞌanadapꞌedaarãpa ma filisteorã ome chõodapꞌedaa. Maperã filisteorãpa israelitaarã kꞌĩra unuamaa iru pꞌaneejida. Mapa israelitaarã soldaorã Saúl ome chipꞌejida Guilgal pꞌuurude.

5Mãga nɨde filisteorã chipꞌejida chõodaitꞌee israelitaarã ome. Tres mil carreta iru pꞌanajida seis mil soldaorã aɨde wãpataarã ome mãikꞌaapa awaraa soldaorã cho–kꞌara jĩte wãjida. Mãɨrã cho–kꞌara pꞌanajida, pꞌusadepema ipu tau nãusaakꞌa. Ma soldaorã Micmadee wãjida. Mama panadakꞌãri, Bet Avén oriente eere pꞌaneejida. 6Ma filisteorã ãchi kꞌaitꞌa pꞌanapatapꞌedaa israelitaarã ome chõo chejida. Ma israelitaarãpa unudakꞌãri ãchi ɨ̃rɨ audú chewãda, ũkꞌuru mirukꞌoodachida mãu tede, yooro tede, mãu–idaa beemãi, zanjade mãikꞌaapa pozo pꞌoo beedade. 7Jõdee awaraa hebreorã+ Jordán to sĩajida wãdaitꞌee Gad ëreerã eujãdee mãikꞌaapa Galaad eujãdee. Mamĩda Saúl atꞌãri Guilgalde baji. Soldaorã iru ome pꞌanadapꞌedaarã jõmaweda ãchobeepa kꞌapꞌɨa wëre jõnajida. 8Mama kꞌãima siete Saulpa nɨji, Samuelpa jarada perã ichi mama kꞌãima siete nɨmerã, ãra pari ɨtꞌaa tꞌɨ̃itꞌee. Mamĩda ma ewate Samuel Guilgalde pache–e pakꞌãri, soldaorã mamãikꞌaapa erreu wãjida.

9Saulpa mãga unukꞌãri, ichi ekꞌari pꞌanadapꞌedaarãmaa nãga jaraji:

—Ne–animalaarã atanadapáde aji. Mɨa aba Tachi Akꞌõre–itꞌee paa jõtꞌaaitꞌee mãikꞌaapa awaraa ne–animalaarã paaitꞌee, jedekꞌodaitꞌee nama pꞌanɨɨrã ome.

Mãpai Saulpa ichi juadoopa ma ne–animal peepꞌeda, Tachi Akꞌõre–itꞌee paa jõji.

10Ma ne–animal paa jõ aupakꞌãri, Samuel pacheji. Mãpai Saúl uchiaji irumaa saludaade.

11Mamĩda Samuelpa mãgaji:

—¿Sãapꞌeda pɨa ma ne–animal paa jõjima? aji.

Saulpa pꞌanauji:

—Unuji eperãarã erreu wãda pɨ pache–e pakꞌãri pɨa jarada ewate. Kꞌawaji filisteorã Micmade see jõnɨ chõo chedaitꞌee. 12Mapa nãga kꞌĩsiaji: “Ãchi mɨ ome chõo chedaitꞌee nama Guilgalde, mɨa Tachi Akꞌõremaa ɨtꞌaa iidii naaweda.” Maperã mɨa ma ne–animal paa jõjida aji.

13Mãpai Samuelpa mãgaji:

—¡Pɨa ne–inaa kꞌachia pariatua oojida! aji. Pɨa oo–e paji pɨ Akꞌõre Waibɨa, Tachi Akꞌõrepa jaradakꞌa. Irua oopidakꞌa ooda paara, pɨ, pɨdeepa uchiadaitꞌeerã paara, israelitaarã rey taarã bakꞌaji. 14Mamĩda ɨ̃rá pɨ ãra rey taarã ba–e paitꞌeeda aji. Tachi Akꞌõrepa eperã ichi tꞌãrimaa jɨrɨitꞌee. Mãgɨpa iru pꞌuuru pidaarã akꞌɨ bapariitꞌeeda aji, pɨa oo kꞌinia–e pada perã Tachi Akꞌõrepa jaradakꞌa.

15Samuelpa mãga jarapꞌeda, Guilgaldeepa uchiaji. Mãpai Saúl ichi soldaorã ome chõode wãjida. Guilgaldeepa uchiadapꞌeda, wãjida Guibeá pꞌuurudee; ma pꞌuuru Benjamín ëreerã eujãde bɨ. Mama panadakꞌãri, Saulpa ichi ome nipadapꞌedaarã juasiaji. Soldaorã seiscientos paji.

Israelitaarã arma wẽe pꞌanadapꞌedaa

16Saúl chi warra Jonatán mãikꞌaapa soldaorã ãchi eere pꞌanadapꞌedaarã pꞌaneejida Guibeá pꞌuurude Benjamín ëreerã eujãde. Jõdee filisteorãpa ãchi carpa eebai jira bɨjida Micmade. 17Mãga nɨde filisteorã pia chõo kꞌawaa beerã tꞌooda õpeede tꞌoodapꞌeda, ãchi pꞌanadapꞌedaamãiipa uchiajida chõodaitꞌee mãikꞌaapa chĩara netꞌaa jãri atadaitꞌee. Tꞌooda abaadepemaarã wãjida Ofradee wãpari ode, Súal eujãdee. 18Awaraa tꞌoodadepemaarã wãjida Bet Jorondee mãikꞌaapa chi apema tꞌoodadepemaarã wãjida ee jẽra bɨmaa wãpari ode, Zeboyín eujã jewedaa ikꞌaawa eujã pania wẽe bɨde.

19Israel eujã jõmaade eperã ne–inaa hierrodee oopari wẽ–e paji, filisteorãpa israelitaarãmaa espada mãikꞌaapa miasu oopidakꞌaa pada perã. 20Maapai israelitaarã wãpachida filisteorã tꞌãidee ãchi netꞌaa metaldee ooda erapide: arado, azadón, chaara, wa jãitꞌe. 21Arado wa azadón pari pꞌaapipachida ocho gramos pꞌaratꞌa. Jõdee chaara wa jãitꞌe pari pꞌaapipachida pꞌaratꞌa gramo kꞌĩmari. 22Maperã ma ewate chõode uchiadakꞌãri, soldaorã Saúl ome mãikꞌaapa Jonatán ome nipadapꞌedaarãpa miasu wa espada wẽe nipajida. Saulpa mãikꞌaapa Jonatanpapai iru pꞌanajida.

23Mãga nɨde filisteorã soldaorã ũkꞌuru pꞌanajida Micmás kꞌaitꞌa ee jẽra bɨmãi, mama wãyaapari o jɨ̃adaitꞌee.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index