Search form

1 Samuel 17

Filisteadepema gigantepa israelitaarã oo iru bada

1Maapai filisteorãpa ãchi soldaorã tꞌɨ̃ pëijida jura chõodaitꞌee israelitaarã ome. Chipꞌejida Judá ëreerãdepemaarã pꞌuuru Socode chõodaitꞌee mãikꞌaapa ãchi carpa eebai jira bɨjida Efesdaminde, Soco, Azeca esajĩakꞌa. 2Mãɨmisa Saulpa israelitaarã chipꞌe atapꞌeda, ãchi carpa eebai jira bɨjida Elá eujã jewedaade. Mama erkꞌa para baji chõode uchiadaitꞌee ma filisteorã ome. 3Ma filisteorã eera jẽra bɨmãi pꞌananajida ma eujã jewedaa ide. Jõdee israelitaarã kꞌĩraikꞌa eere pꞌananajida eera jẽra bɨmãi.

4Mãga nɨde filisteorã pꞌanadapꞌedaamãiipa Gat pꞌuurudepema chõo kꞌawaa bɨ, tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Goliat uchiaji. Mãgɨ́ ɨtꞌɨa metro õpee baji. 5Casco broncedee ooda jɨ̃ baji mãikꞌaapa ɨ̃rɨpema pꞌaru broncedee ooda jɨ̃ baji. Ma bronce chɨkꞌɨa cincuenta y cinco kilo baji. 6Ichiaba ichi jĩrude ne–inaa broncedee ooda jɨ̃ baji. Ma awara jabalina broncedee ooda ikꞌiade anipaji. 7Ichi miasu nẽchoma baji, israelitaarã pꞌaru kꞌaparidepema pakꞌurukꞌa. Chi kꞌɨ̃ hierrodee ooda paji; chi chɨkꞌɨa perá siete kilo baji. Mãgɨ́ chõo kꞌawaa bɨ nokꞌoore chi escudo anipapari wã nipaji.

8Goliat israelitaarã soldaorã kꞌĩrapite akꞌɨnɨ̃ beepꞌeda, nãga biaji:

—¿Sãapꞌeda parã chõodaitꞌeekꞌa erkꞌa nɨ̃bɨma? aji. Mɨ filisteopɨ. Jõdee parã Saúl jua ekꞌari pꞌanapataarã. Soldao aba jɨrɨtꞌerátɨ mɨ ome chõode chemerã. 9Mɨ ome pꞌoyaa chõoru pɨrã mãikꞌaapa mɨ peeru pɨrã, tai parã esclavo pꞌaneedai. Mamĩda mɨa iru pꞌoyaapꞌeda, peetꞌaaru pɨrã, parã tai esclavo pꞌaneedaitꞌee mãikꞌaapa tai–itꞌee mimiapataadaitꞌee. 10Idi mɨa nãga jara bɨ Israeldepema soldaorãmaa: ¡Parã tꞌãide ɨmɨkꞌĩraarã paraa pɨrã, aba pë́itɨ mɨ ome chõomerã!

11Saulpa mãikꞌaapa ma israelitaarã jõmaarãpa ma pedee ũridakꞌãri, kꞌĩra pia–ee pꞌaneejida mãikꞌaapa ãchobeedachida.

David Saúl badamãi panada

12Maapai Saúl atꞌãri rey bɨde Belén pꞌuurudepema Isaí chonaa baji. Iru efrateo paji mãikꞌaapa warrarã ocho iru baji. Mãɨrãdepema aba David paji. 13Isaí warra naapemaarã õpee Saúl ome ma jura chõode nipajida. Chi naapema tꞌɨ̃jarapachida Eliab; aɨ eerepema Abinadab, aɨ eerepema Sama. 14Mãɨrã naapemaarã perã, Saúl ome nipapachida. David chi ɨ̃pemaarã jõmaarã tꞌẽepema paji mĩda, 15wãpachi Saúl badamaa mãikꞌaapa chepachi Belén pꞌuurudee chi akꞌõre ovejaarã akꞌɨde.

16Mãgɨ́ filisteo tapꞌeda mãikꞌaapa kꞌewara uchiapachi israelitaarã soldaorã ome chõo jɨrɨde. Mãga oopachi kꞌãima cuarenta wãyaaru misa.

17Mãga bɨde ewari aba Isaipa chi warra Davidmaa mãgaji:

—Na trigo paada efa+ aba na pan diez ome pɨ ɨ̃pemaarãmaa ateepáde aji. 18Ichiaba ãchi poro waibɨa–itꞌee na queso diez atéeji. Pɨ ɨ̃pemaarã akꞌɨpꞌeda, ãpɨtee chekꞌãri, mɨ–itꞌee ne–inaa aneepáde aji. Mãgá mɨa kꞌawaitꞌee ãra kꞌapꞌɨa pia pꞌanɨ.

19Maapai Saúl mãikꞌaapa David ɨ̃pemaarã, awaraa israelitaarã paara, eujã jewedaa Elade filisteorã ome chõomaa pꞌanajida.

20Aɨ norema tapꞌedaweda Davidpa ooji chi akꞌõrepa jaradakꞌa. Eperã awaraamaa ichi ovejaarã jɨ̃apipꞌeda, iru wãji Isaipa netꞌaa teeda ome. Panakꞌãri soldaorã pꞌanadapꞌedaamaa, unuji soldaorã bia jõnɨ chõode uchiadaitꞌee. 21Filisteorã israelitaarã kꞌĩrapite erkꞌa akꞌɨnɨ̃ pꞌanajida chõodaitꞌee. 22Davidpa ichia ne–inaa aneeda soldao ne–inaa ɨapari ome atabëipꞌeda, pꞌiraji soldaorã erkꞌa akꞌɨnɨ̃ pꞌanadapꞌedaamaa chi ɨ̃pemaarã saludaade. 23Ãra ome pedee bɨ misa, filisteorã pꞌuuru Gatdepema chõo kꞌawaa bɨ Goliat uchiaji ma filisteorã tꞌãideepa. Ichia jarapariidakꞌa jaraji israelitaarãdepema aba ichi ome chõode chemerã mãikꞌaapa ichi pedeepa chõo jɨrɨ beeji. Mãga jarada Davidpa ũriji. 24Israelitaarãpa mãgɨ́ chõo kꞌawa bɨ unudakꞌãri, ãpɨtee pꞌirajida pꞌera jõnɨpa. 25Mãpai nãga pedee para beeji: “¿Jãgɨ́ eperã unu pꞌanɨkꞌã? ajida. ¡Israelitaarã ome chõode cheruda! ajida. ¿Kꞌaipa iru pꞌoyaaima? Abaapa iru pꞌoyaaru pɨrã, tachi reypa pꞌaratꞌa waibɨa teei, mãikꞌaapa chi kꞌau teei aɨ ome miakꞌãimerã. Ma awara ma eperã te pidaarãmaa reypa impuesto waa pꞌaapi–eda” ajida.

26Mãpai Davidpa nãga jaraji soldaorã ichi kꞌaitꞌaara pꞌanadapꞌedaarãmaa:

—Chi jãgɨ́ filisteo peerupa ne–inaa pia ooitꞌee tachi israelitaarã–itꞌee, jãgɨ́ ijãakꞌaa bɨpa Tachi Akꞌõre, chi ichita chokꞌai bɨ ome chõo jɨrɨ bairã, tachi pꞌuuru pidaarã aukꞌa. Eperãpa jãgɨ́ filisteo peeru pɨrã, ¿ma eperãmaa kꞌãata teedayama a pꞌanɨma? aji.

27Ma soldaorãpa aukꞌa pꞌanaujida apemaarãpa aɨ naaweda jaradapꞌedaakꞌa. Chi Goliat peerumaa reypa ma ne–inaa teeitꞌeeda ajida.

28Mamĩda David ɨ̃pema naapema Eliabpa David ma soldaorã ome pedeemaa bɨ ũrikꞌãri, kꞌĩraudachi mãikꞌaapa iidiji:

—¿Kꞌãare–itꞌee pɨ nama chejima? aji. ¿Kꞌai ome bëijima pɨchi ovejaarã chokꞌara–e pꞌanɨ jã eujã pania wẽe bɨde? Mɨa kꞌawa bɨ pɨa kꞌĩsia kꞌachia kꞌĩsia bɨ. Audua bapari perã ¿chõo akꞌɨde cheji–ekꞌã? aji.

29Davidpa pꞌanauji:

—¿Mɨa kꞌãata oojima aji, pɨ kꞌĩraudaimerã? Jĩpꞌa iidi bajida aji.

30Mãpai chi ɨ̃pema ikꞌaawaapa ãyaa wãji mãikꞌaapa reypa jarada awaraarãmaa iidi wãji. Ãrapa aukꞌa pꞌanaujida. 31Soldaorã ũkꞌuruurãpa ũridakꞌãri Davidpa iidi wãda, Saulmaa jaranajida. Mapa Saulpa tꞌɨ̃ pëiji. 32Saúl kꞌĩrapite Davidpa mãgaji:

—Rey Waibɨa, israelitaarã pꞌeradaikꞌaraa bɨda aji, jã filisteo kꞌaurepa. Mɨ, pɨ mimiapari, jãgɨ́ ome chõode wãitꞌeeda aji.

33Saulpa pꞌanauji:

—Pɨ kꞌũtrãa bairã, pɨ ituaba jã filisteo ome pꞌoyaa chõo–eda aji. Jãgɨ́ ma–ãriweda chõoparida aji.

34Mãpai Davidpa mãgaji:

—Rey Waibɨa, mɨ, pɨ mimiaparipa mɨ akꞌõre ovejaarã akꞌɨ bakꞌãri, edaare león wa oso uchiaji oveja jita ataitꞌee mãikꞌaapa kꞌoitꞌee. 35Mãga bɨde mɨ ma ne–animal tꞌẽe wãpꞌeda, golpe teepachi, chi itꞌaideepa oveja jãri atarumaa. Ma ne–animalpa mɨmaa orra chekꞌãri, chi otaude jita atapꞌeda, golpe teepachi peetꞌaarumaa. 36Mɨ, pɨ mimiaparipa león mãikꞌaapa oso mãgá peedoo. Aukꞌa mãga ooitꞌeeda aji, jã filisteo ijãakꞌaa bɨ ome. Peetꞌaaitꞌeeda aji, irua Tachi Akꞌõre, chi ichita chokꞌai bapari soldaorã oo iru bairã. 37Tachi Akꞌõrepa mɨ kꞌaripa ataji león mãikꞌaapa oso pꞌisiideepa. Aukꞌa mɨ kꞌaripa ataitꞌeeda aji, jãgɨ́ filisteo juadeepa.

Mãpai Saulpa mãgaji:

—Mãgara chõode wã́ji. Mɨa kꞌinia bɨda aji, Tachi Akꞌõre pɨ ome bamerã.

38Mãpai Saulpa jaraji ichi chõopata pꞌaru David kꞌapꞌɨade jɨ̃ bɨdamerã. Mãga oojida mãikꞌaapa casco broncedee ooda jɨ̃ bɨjida. Ichiaba chi ɨ̃rɨpema pꞌaru broncedee ooda jɨ̃ bɨjida. 39Maapꞌeda Davidpa ichi kꞌɨrrɨde espada jɨ̃ bɨji. Mamĩda tꞌɨa wãkꞌãri, pia pꞌoyaa tꞌɨa–e paji, aɨ naaweda mãgee jɨ̃kꞌaa pada perã. Mapa Saulmaa mãgaji:

—Nãgee ome pꞌoyaa tꞌɨa–eda aji, mɨa nãgee waide jɨ̃kꞌaa perã.

Ma jõma ẽratꞌaapꞌeda, 40ichi oveja akꞌɨpata pakꞌuru ataji mãikꞌaapa mãu kꞌakꞌayaa joisomaa jɨrɨnaji to chakꞌede. Ma mãu pꞌe atapꞌeda, bɨji ichi bolso anipapatade mãikꞌaapa chi honda+ juade ateeji. Mãgá Goliatmaa wãji chõode.

Davidpa Goliat pꞌoyaada

41Mãga nɨde ma filisteo David kꞌaitꞌaara cheji piakꞌãa. Chi escudo anipapari ichi naa chewãji. 42Ma filisteopa David pia akꞌɨkꞌãri, kꞌawaaji iru kꞌũtrãa bɨ; kꞌapꞌɨa pia, kꞌĩra wãree.

Mãpai ma filisteo Goliatpa Davidmaa audua akꞌɨpꞌeda, unuamaa iru bada perã, 43mãgaji:

—¿Mɨ usakꞌã aji, jãgá pakꞌurupa mɨ ome chõode cheru?

Mãga jarapꞌeda, filisteorã akꞌõre waibɨa apata tꞌɨ̃de Davidmaa pedee kꞌachia jaraji. 44Mãpai biaji:

—Chepáde aji, mɨa pɨ kꞌapꞌɨa kꞌopiitꞌee perã ãkosoorãmaa mãikꞌaapa ne–animal kꞌachia beerãmaa.

45Davidpa pꞌanauji:

—Pɨ chõo che bɨ espadapa, miasupa mãikꞌaapa jabalinapa. Mamĩda mɨ pɨ ome chõo cheru Jõmaarã Akꞌõre Waibɨa juapa. Iruta tai israelitaarã soldaorã Akꞌõre Waibɨa. Pɨa iru ome chõo jɨrɨ bairã, irua mɨ kꞌaripaitꞌee. 46Idi Tachi Akꞌõrepa pɨ mɨ juade baaipiitꞌee. Mɨa pɨ peetꞌaaitꞌee mãikꞌaapa pɨ poro tꞌɨapꞌetꞌaaitꞌee. Filisteorã kꞌapꞌɨata ãkosoorãpa mãikꞌaapa ne–animal kꞌachia beerãpa kꞌodaitꞌee. Mãgá na pꞌekꞌau eujã jõmaade kꞌawaadaitꞌee israelitaarã Akꞌõre Waibɨata jõmaarã kꞌãyaara waibɨara bɨ. 47Nama pꞌanɨɨrã jõmaarãpa kꞌawaadaitꞌee Tachi Akꞌõrepa chõo pꞌoyaa–e espadapa wa miasupa. Irua júapata chõo pꞌoyaapari. Mapa irua parã taimaa pꞌoyaapiitꞌee.

48Mãpai Goliat Davidmaa kꞌaitꞌaara cheji. Jõdee David ma filisteomaa pꞌira wãji 49mãikꞌaapa ichi bolsodeepa mãu ẽtꞌa atapꞌeda, chi hondade bɨji. Batꞌakꞌãri, ma filisteo tau bɨɨrɨde awa nɨ̃banaji. Mãpai Goliat kꞌĩrapa eujãde baainaji. 50Mãgá Davidpa ma filisteo pꞌoyaaji. Hondapa mãu batꞌadapapai ma filisteo peetꞌaaji. Davidpa espada anipa–e paji. 51Maperã ma filisteomaa pꞌirapꞌeda, Goliat espada ẽtꞌa ataji mãikꞌaapa chi otau tꞌɨapꞌetꞌaaji.

Filisteorãpa ãchi chõopari pipɨara bɨ mãgá piu baibɨ unudakꞌãri, ãpɨtee pꞌira erreudachida. 52Mãpai Israeldepema mãikꞌaapa Judadepema soldaorã chõopata bia biadapꞌeda, ãra tꞌẽe wãjida chõode. Chõo wãjida Filisteadepema pꞌuuru Gat tꞌĩupatade parutamaa mãikꞌaapa Ecrón tꞌĩupatade parutamaa. Sajarayin pꞌuurudeepa Gat mãikꞌaapa Ecrón parumaa, ma ode filisteorã kꞌapꞌɨa piuda chokꞌara paraaji.

53Mãgá mãɨrã tꞌẽe chõo wãdapꞌeda, israelitaarã ãpɨtee chejida ma filisteorã pꞌanadapꞌedaamaa ãrapa netꞌaa atabëidapꞌedaa pꞌe atade. 54Mãpai Davidpa Goliat poro jitaji mãikꞌaapa tꞌẽepai Jerusalendee ateeji. Mamĩda chi arma ɨa bɨnaji ichi te ne–edee oodade.

55Ma chõodapꞌedaa naaweda, Saulpa unukꞌãri David uchiaru ma filisteo chõo kꞌawa bɨ ome chõode, ichia iidiji ichi jua ekꞌari bada soldaorã poro waibɨa Abnermaa:

—Abner, ¿jã kꞌũtrãa akꞌõre, kꞌaima? aji.

Abnerpa pꞌanauji:

—Mɨchi Rey Waibɨa, juraa bɨda aji, mɨa kꞌawa–e bɨ.

56Mãpai Saulpa mãgaji:

—Mãgara iidi wãpáde aji, iru kꞌai warrata a bɨ.

57Mapa David pachekꞌãri ma filisteo peepꞌeda, iru poro tꞌɨapꞌeda ome, Abnerpa iru Saulmaa ateeji.

58Mãpai Saulpa Davidmaa iidiji:

—Kꞌũtrãa, ¿pɨ akꞌõre, kꞌaima? aji.

Davidpa pꞌanauji:

—Mɨ Belendepema Isaí warra. Mɨchi Rey Waibɨa, mɨ akꞌõre pɨ jua ekꞌari pia baparida aji.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index