Search form

1 Samuel 30

Davidpa ichi eere pꞌanadapꞌedaarã ome amalecitaarã pꞌoyaadapꞌedaa

1Kꞌãima õpee parumaa David ichi soldaorã ome Siclag pꞌuurude panajida. Mamĩda panadakꞌãri, unujida ma pꞌuuru jõma paa jõdai bɨ. Ãchi wẽ–e misa, amalecitaarãpa ma Néguev eujãdepema Siclag pꞌuurude chõo chejida. 2Atadachida wẽraarã jõmaweda mãikꞌaapa ãra ome pꞌanadapꞌedaarã; warrarã, chonaarã paara. Apida peeda–e paji mĩda, ma pꞌuuru pidaarã jõma atadachida mãikꞌaapa ma pꞌuuru jõtꞌaajida.

3Davidpa ichi soldaorã ome mãga unudakꞌãri mãikꞌaapa kꞌawaadakꞌãri ãchi wẽraarã warrarã ome jita ateedapꞌedaa, 4jẽemaa pꞌaneejida mãikꞌaapa biamaa pꞌaneejida, juatau wẽe pꞌaneerutamaa. 5Ichiaba ma amalecitaarãpa David wẽraarã omé atadachida; Jezreldepema Ajinoán mãikꞌaapa Carmel pꞌuurudepema Nabal wẽra pada, Abigaíl.

6David kꞌĩsia nɨ̃baji ichi soldaorã iru ome kꞌĩrau pꞌanadapꞌedaa perã, ãchi warrarã kꞌaurã ome ateedapꞌedaa kꞌaurepa. Mapa David mãupa batꞌa peedaitꞌee paji. Mamĩda Tachi Akꞌõrepa iru kꞌaripaji pꞌeranaamerã. Ma kꞌãyaara jɨrɨji ichi Akꞌõre Waibɨa, Tachi Akꞌõrepa oopi kꞌinia bɨ. 7Jaraji Ajimélec warra, pꞌaare Abiatarmaa Tachi Akꞌõre efod aneemerã.

Aneekꞌãri, 8Davidpa Tachi Akꞌõremaa nãga ɨtꞌaa iidiji:

—¿Jã nechɨ–idaa beerã tꞌẽe wãdaipia bɨkꞌã? aji. ¿Ãchi ẽpꞌe atadaikꞌã? aji.

Tachi Akꞌõrepa pꞌanauji:

—Wãdapáde aji, ãra ẽpꞌe atade. Pãchideerã ãra juadeepa uchia atadaitꞌeeda aji.

9Aramata David amalecitaarã tꞌẽe wãji ichi seiscientos soldaorã ome. Besor to chakꞌede panadakꞌãri, 10soldaorã doscientos pꞌaneejida, audú sẽ pꞌanadapꞌedaa perã ma to chakꞌe sĩadaitꞌee. Mamĩda apemaarã cuatrocientos David ome wãjida.

11Ma wãdade mãɨrãpa Egiptodepema aba ununajida. Davidmaa ateejida mãikꞌaapa ne–inaa kꞌoparii pania ome mãgɨmaa teejida. 12Irumaa ne–inaa pꞌepꞌedee bɨ aba higojõ pꞌoodadee ooda mãikꞌaapa ne–inaa pꞌepꞌedee bɨ omé uva pꞌoodadee ooda kꞌopijida mãikꞌaapa ne–inaa topijida. Iru juatau wẽe baji kꞌãima õpee ne–inaa to–ee, nekꞌo–ee bada perã.

13Mãgá ma Egiptodepema juatau paraa beekꞌãri, Davidpa irumaa iidiji:

—¿Pɨ chipari kꞌaima? aji. ¿Pɨ sãmãikꞌaapa cheruma? aji.

Ma Egiptodepemapa pꞌanauji:

—Mɨ Egiptodepema, amalecita esclavo. Kꞌãima õpee paruda aji, mɨ kꞌayaadariida ode wãdade. Mɨ chiparipa mãga unukꞌãri, mɨ nama atabaibëiji. 14Tai quereteorã sur eerepema eujãdeepa, Judá sur eerepema eujãdeepa mãikꞌaapa Caleb ëreerã sur eerepema eujãdeepa chewãdade, Siclag pꞌuuru paa jõtꞌaajidada aji.

Mãpai Davidpa iidiji:

15—¿Mɨ ateeikꞌã aji, jã nechɨ–idaa beerã pꞌanɨmaa?

Ma Egiptodepemapa pꞌanauji:

—Mɨa ãramaa ateeyada aji, Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite pɨa juraaru pɨrã mɨ chiparimaa tee–e paitꞌee mãikꞌaapa mɨ pee–e paitꞌee.

16Mãpai ateeji. Panadakꞌãri ma nechɨ–idaa beerã pꞌanadapꞌedaamãi, unujida pariatua nekꞌomaa, ne–inaa tomaa, fiesta oomaa pꞌanɨ. O–ĩa pꞌanajida Filistea eujãdepemaarã, Judá eujãdepemaarã netꞌaa chɨa atadapꞌedaa perã. 17David chi soldaorã ome ma nechɨ–idaa beerã ome chõojida tapꞌedadeepa kꞌeudarumaa. Mãɨrã peekꞌoo wãjida. Mamĩda mãga bɨde mãɨrãdepema kꞌũtrãarã cuatrocientos ãchi camello ɨ̃rɨ jirabodojida. 18Davidpa netꞌaa jõmaweda amalecitaarãpa chɨa ateedapꞌedaa ataji. Ichiaba chi wẽraarã omeeweda ataji. 19Eperãarã chipꞌedaidakꞌãri, jõmaweda chokꞌai pꞌanajida. Warra wa chonaa apida piu–e paji. Ãchi warrarã, kꞌaurã paara mama pꞌanajida. Ichiaba ãchi netꞌaa jõmaweda jãri atajida. 20Ma awara ovejaarã mãikꞌaapa pꞌakꞌaarã jõmaweda pꞌe atajida.

Chi ne–animalaarã atee wãdapꞌedaarãpa nãga jarapachida:

—Nãgɨ́ ne–inaa jõmaweda Davidpa jãri atadada apachida.

21Ãpɨtee wãdade panajida Besor to chakꞌemãi, soldaorã doscientos pꞌaneedapꞌedaamãi, sẽ pꞌanadapꞌedaa kꞌaurepa. Ma soldaorã uchiajida David ichi soldaorã ome kꞌĩrachuude. Davidpa ãra unukꞌãri, saludaaji.

22Mamĩda David ome nipadapꞌedaarã ũkꞌuru ne–inaa kꞌachia ooyaa pꞌanadapꞌedaa perã, irumaa nãga jaranajida:

—Ãra tachi ome wãda–e pada perã, ãramaa teeda–e ne–inaa jãri atadapꞌedaadepema. Aba teedaitꞌeeda ajida, ãchi wẽraarã warrarã ome. Mãpai ãra ãyaa pëidaitꞌeeda ajida.

23Mamĩda Davidpa mãgaji:

—Mɨchi aukꞌaarã, mãga ooda–eda aji. Tachi Akꞌõrepa tachideerã chokꞌai uchiapiji ma nechɨ–idaa beerã juadeepa mãikꞌaapa ãra tachimaa pꞌoyaapiji. Iru kꞌaurépata na ne–inaa jõma iru pꞌanɨ. 24¡Apidaapa parã pedee ijãada–e paitꞌee! Maperã na netꞌaa jãri atadapꞌedaa jededapꞌeda, aukꞌa teedaitꞌeeda aji, chõode nipadapꞌedaarãmaa mãikꞌaapa netꞌaa akꞌɨmaa pꞌaneedapꞌedaarãmaa.

25(Davidpa ma ley jaradakꞌãriipa, israelitaarã soldaorãpa mãga oopachida.)

26Siclag pꞌuurude panadakꞌãri, Davidpa ma ne–inaa jãri atadapꞌedaa ũkꞌuru tee pëiji chi kꞌõpꞌãyoorã, Judá ëreerãdepemaarã poro waibɨarãmaa. Ma ne–inaa ome nãga jara pëiji: “Parãmaa na ne–inaa tee kꞌinia bɨ. Jãri atajidada aji, Tachi Akꞌõre kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapataarã juadeepa.” 27Mãgá ma ne–inaa jãri atadapꞌedaa tee pëiji nãgɨ́ pꞌuurudepema poro waibɨarãmaa: Betel pꞌuuru, Néguev eujãdepema Ramot pꞌuuru, Jatir pꞌuuru, 28Aroer pꞌuuru, Sifmot pꞌuuru, Estemoa pꞌuuru, 29Racal pꞌuuru, mãikꞌaapa Jeramel eujã jewedaadepema pꞌuuru bee poro waibɨarãmaa, quenitaarã pꞌuuru poro waibɨarãmaa, 30Jormá pꞌuuru, Corasán pꞌuuru, Atac pꞌuuru, 31Hebrón pꞌuuru, mãgɨ́ pꞌuurudepema poro waibɨarãmaa mãikꞌaapa awaraa pꞌuuru iru ichi ome nipadapꞌedaarã wãyaadapꞌedaadepema poro waibɨarãmaa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index