Search form

Ester 1

Persiadepema rey Asueropa fiesta ooda

1Asuero Persia eujãde rey pakꞌãri, ichia akꞌɨpachi ciento veintisiete eujã awara–awaraa bee, India eujãdeepa Etiopía eujãde parumaa. 2Maapai rey Asuero Susa pꞌuuru waibɨa bɨde bapachi. Ma pꞌuuru jõmaweda murallapa tꞌɨakꞌau baji. Ma tꞌɨakꞌau bada edajãde ciudadela+ baji. Mãgɨ́ awaraa murallapa tꞌɨakꞌau baji.

3Año õpee rey bɨde Asueropa fiesta ooji poro waibɨarã ichi jua ekꞌari beerã jõmaarã–itꞌee. Ũkꞌuru Persiadepema mãikꞌaapa Mediadepema soldaorã poro waibɨarã paji; ũkꞌuru awaraa eujã ichi jua ekꞌari beede pꞌanapatapꞌedaarã akꞌɨpataarã paji. 4Asueropa ma fiesta ooji ichi jua ekꞌari beerãmaa akꞌɨpiitꞌee ichi audú pꞌaratꞌara bɨ. Kꞌinia baji mãɨrãpa ichi jõmaarã reyrã kꞌãyaara waibɨara bɨkꞌa akꞌɨdamerã. Ma fiesta ooji kꞌãima ciento ochenta wãyaaru misa.

5Ma tꞌẽepai ma reypa awaraa fiesta ooji. Ma fiesta kꞌãima siete taarãji. Ma fiesta oo pꞌanɨde audú nekꞌojida. Ma fiesta ooji rey palaciodepema patiode ne–uu kꞌãi badamãi. Ma fiesta ooi naaweda reypa jara pëiji Susa ciudadeladepemaarã, waibɨara beerã, ekꞌariara beerã paara ma fiestadee chedamerã. 6Ma palaciodepema patio pi–ia chi–oo iru pꞌanajida; cortina pꞌaru nãusaa tꞌo–tꞌoo pꞌupꞌuchia ome kꞌaatꞌɨdadee. Ma cortina ma patio ɨ̃rɨ nãgá eebai iru pꞌanajida. Mama pꞌanadapꞌedaa columna marmoldee oodade argolla pꞌaratꞌadee oodapꞌeda, ma marmolde pꞌẽe pꞌe iru pꞌanajida. Made lino pꞌɨtrɨa kꞌaatꞌɨdapa mãikꞌaapa lino pꞌɨtrɨa kꞌaatꞌɨda pꞌupꞌuchia tꞌɨdapꞌedaapa ma cortina jɨ̃ bɨ pꞌanajida. Ma patiode su–akꞌɨ beepari chokꞌara paraaji; nẽedee ooda mãikꞌaapa pꞌaratꞌadee ooda. Ma patiodepema piso mãu pi–ia nacardee, marmoldee mãikꞌaapa madreperladee ooda paji. 7Vino jedejida copa kꞌĩra tꞌãdoo nẽedee oodade. Vino waibɨa teepachida, reypa fiesta oo bada perã. 8Mamĩda reypa jaraji ichi mimiapataarã poro waibɨarãmaa vino topinaadamerã chi to kꞌiniada–e pꞌanɨɨrãmaa. “Chi nama pꞌanɨɨrãpa ãchia to kꞌiniata todayada” aji.

9Reypa ma fiesta oomaa bɨde, rey Asueropa awaraa palacio iru badade chi wẽra reina Vastipa wẽraarã–itꞌee awaraa fiesta oomaa baji.

10Kꞌãima siete ma fiesta oo pꞌanadapꞌedaade rey audú o–ĩa baji, vino to bada perã. Mapa ichi jua ekꞌari pꞌanadapꞌedaa eunucoorã+ siete pëiji reina atanadamerã. Ma eunucoorã paji: Meumán, Biztá, Jarboná, Bigtá, Abagtá, Zetar mãikꞌaapa Carcás. 11Mãɨrãmaa jaraji reina Vasti atanadamerã mãikꞌaapa ma reina aneedakꞌãri, poro jɨ̃ra jɨ̃ bɨdamerã. Mãgá pꞌuurudepemaarã mama pꞌanadapꞌedaarã mãikꞌaapa eperãarã waibɨarãpa iru kꞌĩra wãree unudai, wãara ma reina kꞌĩra wãree bada perã. 12Mamĩda ma eunucoorã reinamaa panadakꞌãri, irua ichi wã–eda aji, reypa wãmerã jara pëiji mĩda. Reypa kꞌawaa atakꞌãri, audú kꞌĩraudachi. 13Audú kꞌĩrau bada perã, irua tꞌɨ̃ pëiji kꞌĩsia kꞌawaa beerã mãikꞌaapa chi ma eujãdepemaarã ley kꞌawaa beerã, mãɨrãpa ichi ũraadamerã. Maapai reyrãpa mãga oopachida ley kꞌawa kꞌinia pꞌanadakꞌãri. 14Ma Persiadepema mãikꞌaapa Mediadepema ley kꞌawaa beerã, chi rey audú kꞌõpꞌãyaapatapꞌedaarã siete paji: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsená mãikꞌaapa Memucán. Mãgɨɨrã poro waibɨarã rey jua ekꞌari beerã kꞌãyaara waibɨara pꞌanajida.

15Reypa mãɨrãmaa mãgaji:

—Parãpa tachi ley pia kꞌawa pꞌanɨ. ¿Mɨa kꞌãata ooipia bɨma aji, reina Vasti ome, mɨa eunucoorã ome jara pëidakꞌa oo–e pada perã?

16Apemaarã poro waibɨarã taide Memucanpa pꞌanauji:

—Reina Vastipa ne–inaa kꞌachia ooji pɨ ãpɨte, poro waibɨarã pɨ ekꞌari beerã ãpɨte mãikꞌaapa pɨ ekꞌari pꞌanɨ eujãdepemaarã jõmaarã ãpɨte. 17Awaraa wẽraarãpa Reina Vastipa ooda kꞌawaadakꞌãri, aukꞌa oodai. Ãchi ɨmɨkꞌĩraarãpa jara pꞌanɨkꞌa oodaamaa pꞌaneedai mãikꞌaapa mãgadai: ‘‘Rey Asueropa chi wẽra Vasti tꞌɨ̃ pëikꞌãri, wã–e pajida’’ adai. 18Idiweda Persiadepema poro waibɨarã wẽraarã mãikꞌaapa Mediadepema poro waibɨarã wẽraarã aupedeedaitꞌee ãchi ɨmɨkꞌĩraarã ome, reinapa mãga ooda perã. Ma kꞌaurepa pɨ ekꞌari pꞌanɨɨrã tꞌãri ãrii pꞌaneedaitꞌee. 19Maperã, Mɨchi Rey Waibɨa, pɨa kꞌinia bɨ pɨrã, nãgɨ́ ley jaraipia bɨ pꞌã bɨdamerã awaraa Persiadepema mãikꞌaapa Mediadepema ley, apidaapa ma ley pꞌãda pꞌoyaa wẽpapida–e perã: ‘Reina Vasti rey Asuero kꞌĩrapite waa cheikꞌaraa bɨ.’ Ma awara pɨa awaraa wẽra jɨrɨipia bɨ, Vasti pari reina papimerã. Ma wẽra chokꞌekꞌee baipia bɨ. 20Ma ley jara pëiipia bɨ pɨ jua ekꞌari pꞌanɨɨrã eujãdepemaarã jõmaarãmaa. Mãgá wẽraarã pɨ jua ekꞌari pꞌanapataarãpa kꞌawaadaitꞌeeda aji, ãchi ɨmɨkꞌĩraarãpa jara pꞌanɨkꞌa oodaipia bɨ; poro waibɨa beerã wẽraarãpa, ekꞌariara beerã wẽraarãpa paara.

21Rey Asueropa poro waibɨarã ichi jua ekꞌari beerã ome Memucán pedee ũridapꞌeda, ijãaji. Mapa reypa ma ley jaraji awaraa ley ome pꞌã bɨdamerã. 22Mãpai kꞌartꞌa pëiji jõmaweda ichi jua ekꞌari pꞌanadapꞌedaarãmaa. Ma ley awaraa pedeede pꞌã pëiji jõmaarãpa pia kꞌawaadamerã. Ma kꞌartꞌade jaraji ɨmɨkꞌĩraarã ãchi wẽraarã poro waibɨa pꞌaneedamerã.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index