Search form

Éxodo 28

Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jarada pꞌaareerãpa kꞌãare pꞌáruta jɨ̃daipia bɨ

1Tachi Akꞌõrepa Moisemaa mãgaji: —Awara bɨ́ji pɨ ɨ̃pema Aarón chi warrarã Nadab, Abiú, Eleazar mãikꞌaapa Itamar ome, israelitaarã tꞌãide ãrápata mɨ–itꞌee pꞌaareerã mimia oopataadamerã. 2Pꞌaru pi–ia oopíji pɨ ɨ̃pema Aaronpapai jɨ̃pariimerã mãikꞌaapa ma mimia ookꞌãri, kꞌĩra wãree beemerã. 3Jɨrɨ́ji nãgee eperãarã mɨa kꞌĩsia kꞌawaapidaarã: pꞌaru kꞌaatꞌɨ kꞌawaa beerã mãikꞌaapa nonoree kꞌa kꞌawaa beerã, mãɨrãpa Aaron–itꞌee ma pꞌaru oodamerã. Ma pꞌaru jɨ̃kꞌãri, iru awara beeitꞌee pꞌaare mimia oomerã. 4Nãgee pꞌaru oopíji irua jɨ̃merã: ne–inaa mãu pi–ia ome tꞌũade jɨ̃pari; efod apata; pꞌaru teesoo; ekꞌaripema pꞌaru teesoo; pꞌaru pɨrada porode jɨ̃merã mãikꞌaapa kꞌɨrrɨde jɨ̃pari. Pɨ ɨ̃pema Aaronpa mãgɨ́ pꞌaru jɨ̃itꞌee mãikꞌaapa iru warrarãpa aukꞌa ma pꞌaru jɨ̃daitꞌee ma mimiade pꞌaneedakꞌãri. 5Mãgɨ́ pꞌaru oodaipia bɨ lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌadaipia bɨ oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee.

6’Ma efod apata oodaipia bɨ lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌadaipia bɨ oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. 7Ma efod ikꞌia chaa araa kꞌaatꞌɨdaipia bɨ. 8Kꞌɨrrɨde jɨ̃pari kꞌaatꞌɨdaipia bɨ ma efod kꞌɨrrɨde jɨ̃merã. Mãgɨ́ ichiaba oodaipia bɨ lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌadaipia bɨ oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee.

9’Ónice mãu pi–ia omeede Israel warrarã tꞌɨ̃ doce pꞌãpíji. 10Ma tꞌɨ̃ pꞌãpiipia bɨ warra naapemadeepa chi tꞌẽepema parumaa; tꞌɨ̃ seis mãu abaade, seis chi apemade. 11Ma mimia oopiipia bɨ chi mãu pi–iade pꞌã kꞌawaa bɨmaa, pi–ia uchiamerã eperã tꞌɨ̃ sellode pꞌã bɨpatakꞌa. Irua ma mãu ne–inaa nẽedee oodade jootꞌɨ bɨpꞌeda, 12kꞌaatꞌɨipia bɨ ma efod ikꞌiade araa kꞌaatꞌɨdamãi. Mãgá Aaronpa israelitaarã kꞌirãpaitꞌee mãikꞌaapa Israel warrarã tꞌɨ̃ anipaitꞌee mɨ, Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite, ãra pari ɨtꞌaa tꞌɨ̃kꞌãri. 13Ma ne–inaa oo kꞌawaa bɨpa ma mãu pi–ia jootꞌɨ bɨipia bɨ ne–inaa nẽedee oodade 14mãikꞌaapa ma chaachaa cadena nẽedee siratꞌɨda cordonkꞌa jootꞌɨ bɨipia bɨ.

15’Ne–inaa pia oo kꞌawaa bɨ jɨrɨ́ji oomerã ma ne–inaa pꞌepꞌedee tꞌũade jɨ̃pari. Ma kꞌaurepa Aaronpa kꞌawaai mɨa kꞌãata oopi kꞌinia bɨ israelitaarãmaa. Ma ne–inaa pia oo kꞌawaa bɨpa ooipia bɨ ma efod lino nãusaadee oodakꞌa mãikꞌaapa made nonoree kꞌaipia bɨ oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. 16Mãgɨ́ pꞌaru kuadria bedapꞌeda, mãgɨdee ne–inaa pꞌepꞌedee tꞌũade jɨ̃pari ooipia bɨ; veinte centímetros chi teesoo; aukꞌa chi jobɨa. 17Made hilera kꞌĩmari ooipia bɨ. Ma hilera chaa mãu pi–ia õpee–õpee bɨipia bɨ. Chi naapema hilerade bɨipia bɨ nãgee mãu pi–ia: rubí, crisólito, esmeralda. 18Aɨ eerepema hilerade nãgee bɨipia bɨ: turquesa, zafiro, jade. 19Aɨ eerepemade bɨipia bɨ: jacinto, ágata, amatista. 20Aɨ eerepemade bɨipia bɨ: topacio, ónice, jaspe. Ma mãu pi–ia aba–abaa ne–inaa nẽedee oodade jootꞌɨ bɨipia bɨ mãikꞌaapa mãgɨ́ kꞌaatꞌɨipia bɨ ma tꞌũade jɨ̃paride. 21Ma mãu pi–ia doce bɨipia bɨ Israelpa warrarã doce ooda perã. Ma mãu pi–ia chaa Israeldeepa uchiadapꞌedaa ëreerã tꞌɨ̃ aba–abaa pꞌãipia bɨ sellode pꞌã bɨpatakꞌa.

22’Ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃ bɨmerã cadena nẽedee cordonkꞌa ooipia bɨ. 23Ichiaba irua argolla omé nẽedee ooipia bɨ ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari ɨtꞌaikꞌa eerepema kꞌɨ̃ chaa bɨmerã. 24Irua ma kꞌɨ̃ chaa ma cadena kꞌɨ̃ abaapa jɨ̃ipia bɨ. 25Jõdee chi apema cadena kꞌɨ̃pa jɨ̃ipia bɨ ma efod ikꞌiade bɨ ne–inaa nẽedee oodade. 26Ichiaba irua argolla omé nẽedee ooipia bɨ ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edaikꞌa eerepema kꞌɨ̃de kꞌaatꞌɨ bɨdamerã. 27Ma awara nẽedee argolla omé ooipia bɨ ma efod isia edaikꞌa eere mãikꞌaapa ma kꞌɨrrɨde jɨ̃pari ɨtꞌaikꞌa eerepapai kꞌaatꞌɨ bɨdamerã. 28Mãpai oveja kꞌara pꞌãpꞌãraadee cordonkꞌa siratꞌɨdapa ma argolla ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edaikꞌa eere kꞌaatꞌɨda jɨ̃ipia bɨ ma argolla efodde kꞌaatꞌɨdade. Mãgá ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari ichi bɨmãipai beeitꞌee. 29Aarón tꞌĩukꞌãri ma cuarto mɨ netꞌaa–itꞌee awara bɨdade, ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari ichita jɨ̃ baitꞌee. Mãgá irua Israeldeepa uchiadapꞌedaarã kꞌirãpaitꞌee mãikꞌaapa ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edajãdepema netꞌaa kꞌaurepa mɨa israelitaarãmaa kꞌawapiitꞌee kꞌãata oopi kꞌinia bɨ. 30Ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edajãde pɨa ma netꞌaa Urim mãikꞌaapa Tumim+ apata tꞌɨ bɨipia bɨ Aarón tꞌãri kꞌaitꞌa pꞌanadamerã. Mãgá mɨa ma Urim, Tumim kꞌaurepa kꞌawapiitꞌee mɨa israelitaarãmaa kꞌãata oopi kꞌinia bɨ.

31’Aaronpa ma efod awaraa pꞌaru ɨ̃rɨ jɨ̃merã pꞌaru teesoo oopíji oveja kꞌara pꞌupꞌuchia tꞌɨdadee. 32Ma esajĩakꞌa uria bɨpíji made Aarón poro tꞌĩumerã. Ma uria bɨ i bedapꞌeda, pia kꞌaatꞌɨpiipia bɨ Aaronpa jɨ̃kꞌãri jẽnaamerã. 33Mãgɨ́ pꞌaru ide granadillajõkꞌa bee kꞌapíji oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee. Ma granadillajõkꞌa bee kꞌada awara campana chakꞌe nẽedee ooda bɨpíji. 34Pia jaraitꞌeera ma granadillajõkꞌa bee pꞌaru i jõmaade kꞌa bɨ wãdakꞌãri, ewaraa atabëi wãdaipia bɨ, ma ewaraa beedade campana chakꞌe nẽedee ooda kꞌaatꞌɨ bɨ wãdamerã. 35Aarón ichi mimia oode mɨ ome unupata tede tꞌĩukꞌãri, ichita ma pꞌaru jɨ̃ipia bɨ. Mãgá iru mɨ kꞌĩrapite tꞌĩukꞌãri, maapꞌeda mamãikꞌaapa uchiakꞌãri, ma campana jĩwaadaitꞌee. Aaronpa ma jõma mɨa jaradakꞌa ooru pɨrã, piu–e paitꞌee.

36’Nẽedee ne–inaa teesoo, pꞌepꞌedee oopíji aɨde nãga pꞌã bɨdamerã: ‘Tachi Akꞌõre–itꞌee awara bɨda.’ 37Mãgɨ́ ne–inaa ma pꞌaru pɨrada porode jɨ̃pari tau bɨɨrɨ eere bɨdapꞌeda, oveja kꞌara pꞌãpꞌãraadee cordonkꞌa siratꞌɨdapa mãgɨ́ jɨ̃daipia bɨ. 38Mãgá Aaronpa ma pꞌãda ichita jɨ̃pariitꞌee mɨ kꞌĩrapite wãkꞌãri eperãarãpa ne–inaa teepata ome. Irua ma pꞌãda mãgá jɨ̃pari kꞌaurepa ãrapa netꞌaa mɨ–itꞌee awara bɨdapꞌedaa teede wãdakꞌãri, mɨa ma netꞌaa pia akꞌɨitꞌee mãikꞌaapa ãrapa ne–inaa kꞌachia oojida pɨrã ma netꞌaa mãgá teede wãdakꞌãri, mɨa ma kꞌachia oodapꞌedaa ãyaa bɨitꞌee.

39’Ma pꞌaru pɨrada Aaronpa ichi porode jɨ̃merã lino nãusaadee oopíji. Ichiaba chi ekꞌaripema pꞌaru teesoo jɨ̃pari lino nãusaadee oopíji. Chi kꞌɨrrɨde jɨ̃paride nonoree kꞌapíji. 40Aarón warrarã–itꞌee ichiaba lino nãusaadee oopíji pꞌaru teesoo mãikꞌaapa pꞌaru pɨrada porode jɨ̃damerã, kꞌɨrrɨde jɨ̃pari paara, kꞌĩra wãree pꞌaneedamerã ãchi mimia oodakꞌãri mãikꞌaapa eperãarãpa ãra pia akꞌɨdamerã.

41’Pɨ ɨ̃pema Aaronmaa mãikꞌaapa chi warrarãmaa ma pꞌaru jɨ̃pipꞌeda, ãra ɨ̃rɨ aceite wéeji pꞌaare padamerã mãikꞌaapa mɨ–itꞌee awara pꞌaneedamerã. Mãgá pꞌaareerã mimia oopataadai. 42Ichiaba interior linodee oopíji ãra ãtau wãkꞌadamerã. 43Aarón chi warrarã ome ma pꞌaru jɨ̃daipia bɨ mɨ ome unupata tede pꞌaareerã mimia oodakꞌãri mãikꞌaapa mɨ altar kꞌaitꞌa wãdakꞌãri. Mãgá ãchi kꞌapꞌɨa wãkꞌadai mãikꞌaapa piuda–e pai. Aaronpa mãikꞌaapa ichideepa uchiadaitꞌeerãpa ma leyde jara bɨkꞌa ichita oodaipia bɨda” aji.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index