Search form

Éxodo 29

Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jarada pꞌaareerã awara bɨmerã

1Tachi Akꞌõrepa Moisemaa mãgaji: —Pɨa Aarón ichi warrarã ome awara bɨkꞌãri mɨ–itꞌee mimiapataadamerã, nãga óoji. Jɨrɨ́ji pꞌakꞌa ɨmɨkꞌĩra kꞌaipee aba maarepida ne–inaa kꞌachia wẽe bɨ mãikꞌaapa oveja ɨmɨkꞌĩra omé maarepida ne–inaa kꞌachia wẽe bee mɨ–itꞌee paamerã. 2Ma awara harina trigodee ooda pipɨara bɨ atapꞌeda, nãgee ne–inaa levadura wẽe oopíji: pan; ne–inaa pꞌepꞌedee harina aceite ome pꞌoiradadee ooda mãikꞌaapa galletakꞌa bɨ oblea apata olivo aceitepa pꞌuruda. 3Mãgee ne–inaa kꞌoraade pꞌe bɨ́ji mãikꞌaapa ma pꞌakꞌa ɨmɨkꞌĩra, oveja ɨmɨkꞌĩraarã ome atapꞌeda, ma jõma mɨ ome unupata temaa atéeji. 4Maapꞌeda Aarón chi warrarã ome atéeji mɨ ome unupata te tꞌĩupatamãi mãikꞌaapa ãra kꞌuipíji. 5Maapꞌeda Aarón pꞌaru jɨ̃ bɨ́ji: ekꞌaripema pꞌaru teesoo mãikꞌaapa awaraa pꞌaru teesoo aɨ ɨ̃rɨ jɨ̃pari; efod apata; ne–inaa mãu pi–ia ome tꞌũade jɨ̃pari. Ma efod kꞌɨrrɨde jɨ̃pari pi–ia jɨ̃ bɨ́ji. 6Maapꞌeda iru porode pꞌaru pɨrada jɨ̃ bɨ́ji mãikꞌaapa aɨ ɨ̃rɨ jɨ̃ bɨ́ji, poro jɨ̃rakꞌa bɨ pꞌepꞌedee nẽedee ooda mãikꞌaapa awara bɨdapꞌedaa Aaronpapai jɨ̃pariimerã. 7Maapꞌeda aceite olivodee ooda awara bɨdapꞌedaa Aarón poro ɨ̃rɨ wéeji, iru pꞌaare mimia–itꞌee awara beemerã. 8Ichiaba Aarón warrarã tꞌɨ̃ pꞌe atapꞌeda, pꞌaru teesoo jɨ̃ bɨ́ji 9ãra kꞌɨrrɨde jɨ̃pari ome, pꞌaru pɨrada ãra porode jɨ̃pari paara. Mãgá ãra awara bɨ́ji, ãradeepa uchiadaitꞌeerã paara pꞌaareerã mimia ichita oopataadamerã.

10’Ma tꞌẽepai ma pꞌakꞌa ɨmɨkꞌĩra anéeji mɨ ome unupata te tꞌĩupatamãi, Aarón chi warrarã ome ma ne–animal poro ɨ̃rɨ jua bɨdamerã. 11Mama te tꞌĩupatamãi, pia jaraitꞌeera, mɨ kꞌĩrapite ma pꞌakꞌa péeji. 12Jua kꞌɨ̃de chi waa ma–ãri atapꞌeda, taawapema altardepema ne–animal cachokꞌa bee chaa pꞌurúji. Maapꞌeda chi waa beeda ma altar bɨɨrɨmãi wéeji. 13Chi traa ma pꞌakꞌa jɨ̃sidepema, tꞌãridepema, riñondepema mãikꞌaapa chi riñon omeeweda ẽtꞌa atapꞌeda, ma altarde páaji. 14Mamĩda chi chiara, chi e, chi ã paara páaji eperãarã pꞌanapatamãiipa waawí. Ma pꞌakꞌa mɨ–itꞌee paakꞌãri, mɨa pꞌaareerãpa pꞌekꞌau kꞌachia oopatapꞌedaa ãyaa bɨitꞌee.

15’Mãpai oveja ɨmɨkꞌĩra aba atapꞌeda, anéeji, Aarón chi warrarã ome ãchi jua ma ne–animal poro ɨ̃rɨ bɨdamerã. 16Maapꞌeda péeji mãikꞌaapa chi waa ma altar bi chaa jĩapꞌéji. 17Tꞌẽepai ma ne–animal kꞌapꞌɨa piuda tꞌɨapꞌéji mãikꞌaapa chi jɨ̃si, makꞌara ome sɨ́ɨji. Maapꞌeda mãgɨ́ araa bɨ́ji chi kꞌapꞌɨa tꞌɨapꞌeda, chi poro ome bɨmãi. 18Maapꞌeda altarde ma ne–animal mɨ–itꞌee paa jõpíji. Ma ne–inaa mɨ–itꞌee tꞌɨpɨtaude paadadepema nari ɨ̃kꞌãri, mɨ tꞌãri o–ĩa beeitꞌee+ mãikꞌaapa parã pia akꞌɨpariitꞌee.

19’Maapꞌeda chi apema oveja ɨmɨkꞌĩra atapꞌeda, anéeji, Aarón chi warrarã ome mãgɨ́ ne–animal poro ɨ̃rɨ jua bɨdamerã. 20Maapꞌeda ma oveja ɨmɨkꞌĩra péeji. Chi waade pɨ jua kꞌɨ̃ ma–ãri sã atapꞌeda, pꞌurúji Aarón mãikꞌaapa chi warrarã juaraarepema kꞌɨɨrɨ ãtumiade, juaraarepema jua nawede mãikꞌaapa juaraarepema bɨɨrɨ nawede. Maapꞌeda chi waa beeda ma altar bi chaa jĩapꞌéji. 21Ma waadepema ma–ãri atapꞌeda aceite awara bɨdapꞌedaa ome, jĩapꞌéji Aarón ɨ̃rɨ, chi pꞌaru ɨ̃rɨ, chi warrarã ɨ̃rɨ, mãikꞌaapa ãchi pꞌaru ɨ̃rɨ, mãgá ãchi chi pꞌaru ome mɨ–itꞌee awara pꞌaneedamerã.

22’Maapꞌeda ẽtꞌa atáji ma oveja peeda trudepema traa, jɨ̃sidepema traa, tꞌãridepema traa, riñondepema traa mãikꞌaapa chi riñon omeeweda, chi juaraarepema makꞌara paara. Mãga ooipia bɨ ma oveja ɨmɨkꞌĩra peeda ome, Aarón chi warrarã ome awara pꞌaneedamerã. 23Ma ne–inaa kꞌoraade mɨ–itꞌee aneedapꞌedaadepema nãgɨ́ ne–inaa levadura wẽe ooda õpee atáji; pan aba; ne–inaa pꞌepꞌedee aba harina aceite ome pꞌoiradadee ooda mãikꞌaapa galletakꞌa bɨ oblea apata olivo aceitepa pꞌuruda. 24Ma jõma bɨ́ji Aarón juade mãikꞌaapa chi warrarã juade, ãchia mɨmaa jirajiraa akꞌɨpidamerã mãikꞌaapa mãgá mɨ–itꞌee awara beemerã. 25Mãpai ma jõma ãchi juadeepa atapꞌeda, mɨ–itꞌee páaji altarde apema oveja ɨmɨkꞌĩra paa jõpimaa pꞌanɨmãi. Ma nari ɨ̃kꞌãri, mɨ tꞌãri o–ĩa beeitꞌee mãikꞌaapa parã pia akꞌɨpariitꞌee.

26’Aarón awara bɨkꞌãri, ma oveja pɨa peeda tꞌũadepema chiara pɨchi juade iru báji mãikꞌaapa mɨmaa jirajiraa akꞌɨpíji, mãgá ma nechiara mɨ–itꞌee awara beemerã. Ma nechiara përé paitꞌee. 27Mãgee tꞌũadepema chiara mɨmaa jirajiraa akꞌɨpidapꞌedaa mɨ–itꞌee awara bɨ́ji mãikꞌaapa ma makꞌaradepema chiara mɨmaa akꞌɨpidapꞌedaa ichiaba mɨ–itꞌee awara bɨ́ji. Mãgee nechiara ichita Aaron–itꞌee mãikꞌaapa chi warrarã–itꞌee paitꞌee. 28Israelitaarãpa oveja ɨmɨkꞌĩra peedapꞌeda, paapidakꞌãri ãchi aukꞌaarã ome jedekꞌodaitꞌee, ichita teedaipia bɨ chi tꞌũadepema chiara mãikꞌaapa makꞌaradepema chiara Aaronmaa mãikꞌaapa irudeepa uchiadaitꞌeerãmaa.

29’Aarondeepa uchiadaitꞌeerãpa jɨ̃adaitꞌee ma pꞌaru awara bɨda irua jɨ̃pariimerã mɨ ome unupata tede mimiakꞌãri. Mãgá ãra ma mimiade pꞌaneedakꞌãri, ma pꞌaru ɨ̃rɨ aceitepa pꞌurudaipia bɨ ma mimia–itꞌee ãra ichiaba awara pꞌaneedamerã. 30Irudeepa uchiada awara bɨdakꞌãri mɨ ome unupata tede pꞌaareerã poro waibɨa mimia oomerã, mãgɨpa Aaronpa pꞌaru jɨ̃pariida jɨ̃ipia bɨ kꞌãima siete paru misa.

31’Ma nechiara Aaron–itꞌee mãikꞌaapa chi warrarã–itꞌee awara bɨda chuupíji ma–itꞌee itꞌabarre awara bɨdade. 32Mɨ ome unupata te tꞌĩupatamãi Aaronpa irudeepa uchiadaitꞌeerã ome ma nechiara kꞌodaitꞌee ma kꞌoraadepema pan ome. 33Ãrapa ma nechiara mãgá kꞌodaitꞌee, parãpa ma ne–animal peedakꞌãri, mɨa ãrapa pꞌekꞌau kꞌachia oopata ãyaa bɨda perã mãikꞌaapa ãra awara bɨda perã mɨ–itꞌee pꞌaareerã mimia oopataadamerã. Ãra awara, awaraa eperãpa mãgɨ́ nechiara pan ome kꞌoikꞌaraa bɨ, mãgee ne–inaa mɨ–itꞌee awara bɨdapꞌedaa perã. 34Aɨ noremapema–itꞌee ma pan wa nechiara beeru pɨrã, páaji apidaapa kꞌonaadamerã, mɨ–itꞌee awara bɨda perã.

35’Kꞌãima siete paru misa, ma ne–inaa jõma mɨa jaradakꞌa óoji Aarón ome mãikꞌaapa chi warrarã ome, ãra pꞌaareerã mimia–itꞌee awara pꞌaneedamerã. 36-37Ma kꞌãima siete paru misa, ewari chaa pꞌakꞌa ɨmɨkꞌĩra mɨ–itꞌee páaji mɨa ãrapa pꞌekꞌau kꞌachia oodapꞌedaa ãyaa bɨmerã mãikꞌaapa ma altar maarepida ne–inaa kꞌachia wẽe bamerã. Ichiaba ma altar ɨ̃rɨ aceite wéeji, mɨ–itꞌee aupai awara bamerã. Mãgá ne–inaa apidaapa ma altar tꞌõbairu pɨrã, ichiaba ma ne–inaa mɨ–itꞌee aupai awara beeitꞌee.

Ewari chaa Tachi Akꞌõre–itꞌee ne–animalaarã paa jõpidaipia bɨ

38’Ewari chaa pꞌaarepa oveja chakꞌe omé, año aba iru bee, peepꞌeda, ichita mɨ altarde mɨ–itꞌee paa jõpiipia bɨ. 39Aba tapꞌedaweda paa jõpiipia bɨ; chi apema akꞌõrejĩru baaikꞌãri. 40Ma naarapema oveja chakꞌe ome paa jõpiipia bɨ harina pipɨara bɨ kilo omé, aceite olivodee ooda litro aba ome pꞌoirada. Ma awara mɨ altar ɨ̃rɨ vino litro aba weeipia bɨ. 41Kꞌewara aukꞌa ooipia bɨ chi apema oveja chakꞌe ome mãikꞌaapa harina aceite olivodee ooda ome pꞌoirada. Ichiaba mɨ altar ɨ̃rɨ vino weeipia bɨ. Ma ne–inaa tee chedapꞌedaa mãgá mɨ–itꞌee paa jõpikꞌãri mãikꞌaapa mɨa ma nari ɨ̃kꞌãri, mɨ tꞌãri o–ĩa beeitꞌee. 42Mãgá ichita pꞌaareerãpa ma ne–inaa mɨ–itꞌee paa jõpidaipia bɨ. Mãga oodaipia bɨ israelitaarã kꞌapꞌɨa pari mãikꞌaapa ãradeepa uchiadapꞌedaarã kꞌapꞌɨa pari. Mãga oodaipia bɨ mɨ ome unupata te tꞌĩupatamãi, mɨ mama baitꞌee perã pɨ ome pedeeitꞌee. 43Mama mɨ israelitaarã ome unuitꞌee. Ma te mɨ–itꞌee aupai awara bapariitꞌee, mama mɨ kꞌĩra wãree baitꞌee perã. 44Mɨa awara bɨitꞌee mɨ ome unupata te mãikꞌaapa altar mɨ–itꞌee oodapꞌedaa. Ichiaba awara bɨitꞌee Aarón ichi warrarã ome, mɨ pꞌaareerã padamerã. 45Mɨ israelitaarã tꞌãide bapariitꞌee mãikꞌaapa mɨta ãra Akꞌõre Waibɨa paitꞌee. 46Mãgá mɨ ãchi tꞌãide bakꞌãri, kꞌawaadaitꞌee mɨta Tachi Akꞌõre, chi ãra Egipto eujãdeepa uchiapida ãra ome ba kꞌinia bada perã. Mɨta parã Akꞌõre Waibɨa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index