Search form

Éxodo 39

Pꞌaareerã–itꞌee pꞌaru oodapꞌedaa

1Tachi Akꞌõre ome unupata tede mimiapataarã–itꞌee Bezalelpa ichi kꞌaripapataarã ome pꞌaru oojida. Mãgɨ́ pꞌaru oojida lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. Ichiaba Aaron–itꞌee pꞌaru oojida mãikꞌaapa iru–itꞌee aupai awara bɨjida, Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

2Efod apatapꞌedaa, oojida lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. 3Nẽe lámina aba martillopa pꞌepꞌedee oojida. Maapꞌeda ma nẽe sĩautaa tꞌɨɨjida hilokꞌa uchiamerã. Mãgɨpa oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee nonoree oo kꞌawaa beerãpa kꞌajida ma pꞌaru lino nãusaadee oodade. 4Ma efod ikꞌia chaa araa kꞌaatꞌɨjida. 5Chi kꞌɨrrɨde jɨ̃pari ichiaba mãgá oojida; pꞌaru lino nãusaadee mãikꞌaapa aɨde nonoree kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. Mãgɨ́ kꞌɨrrɨde jɨ̃pari efodde kꞌaatꞌɨjida kꞌɨrrɨde jɨ̃ beemerã. Ma jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

6Mãu pi–ia ónice jootꞌɨ bɨjida ne–inaa nẽedee oodade mãikꞌaapa ma mãu omeede pꞌãjida Israel warrarã tꞌɨ̃, sellode pꞌãpatakꞌa beemerã. 7Maapꞌeda ma mãu pi–ia bɨjida ma efod ikꞌiade chi pꞌaru araa kꞌaatꞌɨdamãi. Mãgá pꞌaareerã poro waibɨapa ichita israelitaarã kꞌirãpaitꞌee, Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

8Ne–inaa pꞌepꞌedee tꞌũade jɨ̃pari aukꞌa oojida pꞌaru lino nãusaadee mãikꞌaapa aɨde nonoree kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo nẽedee oodadee. 9Ma pꞌaru kuadria bedapꞌeda, mãgɨdee ne–inaa pꞌepꞌedee tꞌũade jɨ̃pari oojida; veinte centímetros chi teesoo; aukꞌa chi jobɨa. 10Made hilera kꞌĩmari bɨjida. Ma hilera chaa mãu pi–ia õpee–õpee bɨjida. Chi naapema hilerade bɨjida mãu pi–ia rubí, crisólito, esmeralda. 11Aɨ eerepema hilerade bɨjida turquesa, zafiro, jade. 12Aɨ eerepemade bɨjida jacinto, ágata, amatista. 13Aɨ eerepemade bɨjida topacio, ónice, jaspe. Ne–inaa nẽedee oodade ma mãu pi–ia aba–abaa jootꞌɨ bɨjida. 14Ma mãu pi–ia doce bɨjida, Israeldeepa warrarã doce uchiadapꞌedaa perã. Mãu pi–ia chaa iru warra tꞌɨ̃ aba pi–ia pꞌã baji sellode pꞌã bɨpatakꞌa.

15Ne–inaa tꞌũade jɨ̃ bɨmerã, cadena nẽedee cordonkꞌa oojida. 16Ichiaba argolla omé nẽedee oojida chi jootꞌɨ bɨpata ome. Ma argolla oojida ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari ɨtꞌaikꞌa eerepema kꞌɨ̃ chaa bɨdaitꞌee. 17Maapꞌeda ma kꞌɨ̃ chaa ma cadena kꞌɨ̃ abaapa jɨ̃jida. 18Jõdee chi apema kꞌɨ̃ jɨ̃jida ma efod ikꞌiade bɨ ne–inaa nẽedee oodade. 19Ichiaba argolla omé nẽedee oojida kꞌaatꞌɨdaitꞌee ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edaikꞌa eerepema kꞌɨ̃de. 20Ma awara argolla omé nẽedee oojida kꞌaatꞌɨdaitꞌee ma efod isia edaikꞌa eere mãikꞌaapa ma kꞌɨrrɨde jɨ̃pari ɨtꞌaikꞌa eerepai beemerã. 21Mãpai oveja kꞌara pꞌãpꞌãraadee cordonkꞌa siratꞌɨdapa ma argolla ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari edaikꞌa eere kꞌaatꞌɨda jɨ̃jida ma argolla efodde kꞌaatꞌɨdade. Mãgá ma ne–inaa tꞌũade jɨ̃pari ichi badamãipai beeji. Ma jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

22Ma efod ekꞌari jɨ̃merã pꞌaru teesoo oveja kꞌara pꞌupꞌuchiadee oojida. 23Ma esajĩakꞌa uria bɨjida, made Aarón poro tꞌĩumerã. Ma uria chi i bedapꞌeda, pia kꞌaatꞌɨjida Aaronpa jɨ̃kꞌãri jẽnaamerã. 24Ma pꞌaru teesoo bɨ ide granadillajõkꞌa bee kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee mãikꞌaapa hilo linodee oodadee. 25Ma granadillajõkꞌa bee pꞌaru i jõmaade kꞌadakꞌãri, ewaraa atabëi wãjida. Ma ewaraa beedade campana chakꞌe nẽedee ooda kꞌaatꞌɨ bɨ wãjida. 26Ma pꞌaru i jõmaade mãga oojida pꞌaareerã poro waibɨa ichi mimia ookꞌãri, jɨ̃merã. Ma jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

27Pꞌaru Aaron–itꞌee, chi warrarã–itꞌee oojida lino nãusaadee, 28chi pꞌaru pɨrada porode jɨ̃pata, chi interior paara. 29Kꞌɨrrɨde jɨ̃pari ichiaba oojida lino nãusaadee mãikꞌaapa made nonoree kꞌajida oveja kꞌara pꞌãpꞌãraa, pꞌupꞌuchia, pꞌoree tꞌɨdadee. Ma jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

30Ichiaba poro jɨ̃rakꞌa nẽedee oojida Aaronpa pꞌaru pɨrada porode jɨ̃paride bɨdaitꞌee. Ma poro jɨ̃rakꞌa bɨ Aaron–itꞌee aupai awara bɨjida. Sellode pꞌã bɨpatakꞌa made nãga pꞌã bɨjida: “Tachi Akꞌõre–itꞌee awara bɨda”. 31Oveja kꞌara pꞌãpꞌãraadee cordonkꞌa siratꞌɨdapa mãgɨ́ jɨ̃jida ma pꞌaru pɨrada porode jɨ̃paride. Ma jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa.

Tachi Akꞌõre te oo aupadapꞌedaa

32Tachi Akꞌõre ome unupata te oo aupajida. Israelitaarãpa jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa. 33Nãgee netꞌaa jõma Moisemaa akꞌɨpijida: ma te netꞌaa aɨde nɨ̃bɨ ome: ganchos; tablas; pakꞌuru teesoo argollade tꞌɨ bɨdaitꞌee; postes; basas; 34oveja ɨmɨkꞌĩra e kꞌĩra pꞌoree tꞌɨda te kꞌirukꞌa bɨdamerã awaraa e pipɨara bɨ ome; te edajãde tꞌɨakꞌau bɨdepema cortina; 35Tachi Akꞌõre baaltekꞌa bɨ, chi tꞌapꞌa mãikꞌaapa pakꞌuru teesoo awara ãyaa ateepata; 36mesa, netꞌaa aɨde bɨpata ome; pan awara bɨpata Tachi Akꞌõre–itꞌee; 37lámpara bɨpata nẽedee ooda, chi lámpara, netꞌaa, aceite paara; 38altar kꞌaipee nẽedee ooda, chi aceite ne–inaa ɨ̃rɨ pꞌurupata awara bɨdakꞌãri, ne–inaa tꞌũa bapari paara; ma cortina te tꞌĩupatade jõi bɨpata; 39taawaikꞌa eerepema altar broncedee ooda chi rejilla, pakꞌuru teesoo, awaraa netꞌaa ome; pailakꞌa bɨ chi bɨɨrɨ ome; 40te ãukꞌidaa tꞌɨakꞌau bɨdepema cortina, chi poste, basa; chi tꞌĩupatamãipema cortina, chi jɨ̃kꞌara, estaca, netꞌaa Tachi Akꞌõre ome unupata tede bɨpata paara; 41pꞌaru Aaron–itꞌee, chi warrarã–itꞌee kꞌaatꞌɨdapꞌedaa, ãrapa jɨ̃damerã ma tede pꞌaareerã mimia oodakꞌãri.

42Israelitaarãpa ma ne–inaa jõma oojida Tachi Akꞌõrepa Moisemaa jaradakꞌa. 43Mapa Moisepa ãrapa oodapꞌedaa unukꞌãri, ãra pia akꞌɨji mãikꞌaapa ãramaa pedee pia jaraji, jõma oodapꞌedaa perã Tachi Akꞌõrepa jaradakꞌa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index