Search form

Génesis 10

Noedeepa uchiadapꞌedaarã

(1 Crónicas 1.5-23)

1Na pꞌekꞌau eujã ũuda tꞌẽepai, nãgɨ́ eperãarã Noé warrarã Semdeepa, Camdeepa, Jafetdeepa uchiajida.

2Jafet warrarã paji Gómer, Magog, Maday, Javán, Tubal, Mésec mãikꞌaapa Tirás.

3Gómer warrarã paji Asquenaz, Rifat mãikꞌaapa Togarma.

4Javandeepa uchiajida Elisá, Tarsis, Quitín mãikꞌaapa Rodanín.

5Mãɨrã paji Jafetdeepa uchiadapꞌedaarã. Mãɨrã audú pꞌanapachida pꞌusa ide. Ëreerã chaa eujã iru pꞌanajida mãikꞌaapa pedee awara–awaraa pedeepachida.

6Camdeepa uchiajida Cus, Misrayin, Fut mãikꞌaapa Canaán.

7Cusdeepa uchiajida Seba, Javilá, Sabtá, Ragama mãikꞌaapa Sabteca. Ragamadeepa uchiajida Sabá mãikꞌaapa Dedán.

8Cusdeepa uchiaji Nimrod, naarapema eperã na eujãde waibɨara bada. 9Tachi Akꞌõrepa kꞌinia bada perã, Nimrod nejɨrɨyaa bapiji.

Madeepa jarapata: “Pɨ Nimrodkꞌa nejɨrɨyaa bapari Tachi Akꞌõrepa kꞌinia badakꞌa.”

10Nimrod rey beekꞌãri, ichi jua ekꞌari iru baji nãgɨ́ Sinar eujã jewedaadepema pꞌuuru: Babel, Érec, Acad mãikꞌaapa Calné. 11Ma eujãdeepa wãji Asur eujãdee. Mama bɨde irua nãgɨ́ pꞌuuru ooji: Nínive, Rejobot Ir, Cala, 12pꞌuuru waibɨa Resén; Nínive, Cala esajĩakꞌa bada.

13Misrayindeepa uchiajida ludeorã, anameorã, leabitaarã, naftuitaarã, 14patruseorã, caslujitaarã mãikꞌaapa caftoritaarã. Tꞌẽepai ma caftoritaarãdeepa uchiajida filisteorã.

15Canaandeepa uchiaji Sidón, chi warra naapema. Ma tꞌẽepai uchiaji Het. Hetdeepa uchiajida hititaarã. 16Canaandeepa uchiajida jebuseorã, amorreorã, gergeseorã, 17heveorã, araceorã, sineorã, 18arvadeorã, zemareorã mãikꞌaapa jamatitaarã. Tꞌẽepai ma cananeorã awara–awaraa pꞌanapachida. 19Ma cananeorã pꞌanapachida Guerar eujãdeepa Sidón pꞌuurudeepa Gaza pꞌuuru parumaa mãikꞌaapa Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboyín pꞌuuru parumaa mãikꞌaapa Lasa pꞌuuru parumaa.

20Ma jõmaweda Camdeepa uchiadapꞌedaarã paji. Eujã awara–awaraade pꞌanapachida mãikꞌaapa pedee awara–awaraa pedeepachida.

21Noé warra Sem, Jafet naapema paji. Irua ichiaba warrarã ooji. Irudeepa uchiajida Éber ichideerã ome.

22Semdeepa uchiajida Elam, Asur, Arfaxad, Lud mãikꞌaapa Aram.

23Chi warra Aramdeepa uchiajida Uz, Hul, Guéter mãikꞌaapa Mas.

24Chi warra Arfaxaddeepa uchiaji Selaj. Selaj Éber akꞌõre paji.

25Ma Eberdeepa warrarã omé uchiajida. Aba tꞌɨ̃jarapachida Péleg, jara kꞌinia bɨ “tꞌooda”, iru bapariikꞌãri, na pꞌekꞌau eujãdepemaarã tꞌoodapꞌedaa perã. Péleg ɨ̃pema tꞌɨ̃jarapachida Joctán.

26Joctandeepa uchiajida Almodad, Sélef, Jazar Mávet, Yeraj, 27Hadorán, Uzal, Diclá, 28Obal, Abimael, Sabá, 29Ofir, Javilá mãikꞌaapa Jobab. Mãɨrã paji Joctandeepa uchiadapꞌedaa. 30Mãɨrã pꞌanapachida Mesá eujãdeepa Sefar eujãde parumaa; ma ee jẽra bɨmãi oriente eere.

31Ma jõmaweda Semdeepa uchiadapꞌedaarã paji. Eujã awara–awaraade pꞌanapachida mãikꞌaapa pedee awara–awaraa pedeepachida.

32Mãɨrã Noedeepa uchiadapꞌedaarã paji na pꞌekꞌau eujã ũuda tꞌẽepai. Na pꞌekꞌau eujã jõmaade wãjida pꞌanapataade, pꞌuuru awara–awaraa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index