Search form

Génesis 25

Abrahampa warrarã ooda Cetura ome

(1 Crónicas 1.32-33)

1Maapꞌeda Abrahampa ataji wẽra awaraa, tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Cetura. 2Cetura ome warra seis ooji. Tꞌɨ̃jarapachida Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac, Súaj.

3Jocsandeepa uchiajida Sabá mãikꞌaapa Dedán.

Dedandeepa uchiajida asureorã, letuseorã, mãikꞌaapa leumeorã.

4Madiandeepa uchiajida Efá, Éfer, Janoc, Abidá mãikꞌaapa Eldá. Ma jõmaweda Abraham wẽra Ceturadeepa uchiajida.

5Isaacpa Abraham netꞌaa jõmaweda jɨ̃aji.

6Mamĩda Abraham jai–idaai naaweda, Agar warramaa mãikꞌaapa Cetura warrarãmaa netꞌaa teeji. Maapꞌeda ãra Isaac ikꞌaawaapa ãyaa wãpiji. Pꞌananajida Canaán eujãde, oriente eere.

Abraham jai–idaada

7Abraham ciento setenta y cinco años iru bakꞌãri, 8jai–idaaji. Chonaa baji. 9Chi warrarã Isaacpa Ismael ome iru ɨajida Macpela mãu te uriade, Mamré eujã oriente eere, hitita pida Zojar warra Efrón eujãde. 10Ma eujã Abrahampa netoda paji hititaarã juakꞌaawa. Mama iru ɨajida chi wẽra Sara ɨadapꞌedaamãi.

11Abraham jai–idaada tꞌẽepai, Tachi Akꞌõrepa Isaac pia akꞌɨ bapachi. Isaac bapachi pania tꞌɨpatamãi, tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Lajay Roí.+

Abraham warra Ismaeldeepa uchiadapꞌedaarã

12Abrahampa chi warra Ismael ooji Sara esclava Egiptodepema Agar ome. 13Ismaeldeepa nãgɨɨrã uchiajida, chi naapemadeepa tꞌẽepema parumaa: Nebayot, Cedar, Adbel, Mibsán, 14Mismá, Dumá, Masá, 15Hadar, Temá, Jetur, Nafis mãikꞌaapa Cedema. 16Ma doce warrarã tꞌɨ̃jarapatapꞌedaakꞌa ãchi eujã tꞌɨ̃ bɨjida. Ma eujã chaachaa ãchi eperãarã poro waibɨarã paji.

17Ismael jai–idaakꞌãri, ciento treinta y siete años iru baji.

18Irudeepa uchiadapꞌedaarã pꞌananajida Canaande sur eere Egipto kꞌaitꞌa, Asiria eujãdee wãpari ode; Javilá, Sur eujã esajĩakꞌa. Mama pꞌanapachida mãikꞌaapa apema Abrahamdeepa uchiadapꞌedaarã kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapachida.

Isaac warrarã Jacob mãikꞌaapa Esaú

19Abraham warra Isaac nãga bapachi. 20Isaac cuarenta años iru bakꞌãri, Rebeca ome miakꞌãiji. Mãgɨ́ wẽra Betuel kꞌau; Labán ɨ̃pewẽra paji. Ma arameorã Padán Aram eujãde pꞌanapachida. 21Rebeca warra tꞌokꞌaa pada perã, iru pari Isaacpa Tachi Akꞌõremaa ɨtꞌaa tꞌɨ̃pachi warra teemerã. Tachi Akꞌõrepa ũriji irua ɨtꞌaa iidida. Rebeca biakꞌoo beeji. 22Mamĩda chi warrarã bide chõo pꞌanapachida. Mapa Rebecapa kꞌĩsiaji: “Nãgá baitꞌee pɨrã, mɨ ¿kꞌãare–itꞌee chokꞌai baima?” aji. Maapꞌeda ichia Tachi Akꞌõremaa ɨtꞌaa iidiji.

23Tachi Akꞌõrepa pꞌanauji:

—Pɨ bide pꞌanɨɨrãdeepa uchiadaitꞌeeda aji, pꞌuuru waibɨa omé. Tꞌodai naaweda, ma warrarã omé chõomaa pꞌanadaitꞌee. Aba waibɨara paitꞌeeda aji, chi apema kꞌãyaara; mãgá chi naapema chi tꞌẽepema jua ekꞌari baitꞌee.

24Tꞌokꞌãri, warra omé tꞌoji. 25Chi naapema kꞌara pꞌoree, kꞌarara bada perã, tꞌɨ̃ bɨjida Esaú.+ 26Chi tꞌẽepema chi naapema bɨɨrɨde jita bada perã, tꞌɨ̃ bɨjida Jacob.+

Isaac sesenta años iru baji Rebecapa ma warrarã tꞌokꞌãri.

Esau–itꞌee pꞌua–e paji chi akꞌõrepa netꞌaa atabëiitꞌee pada

27Ma warrarã wari wãjida. Tawara pꞌaneedakꞌãri, Esaú nejɨrɨyaa bapachi. Jõdee Jacob teeda beei awaa bapachi. 28Isaacpa Esaú audú kꞌinia iru bapachi irua nejɨrɨdadepema warraa kꞌopachi perã. Jõdee Rebecapa Jacob kꞌiniara iru bapachi.

29Ewari aba Jacobpa lenteja joomaa baji. Mãga nɨde Esaú mẽepa pacheji. Sẽ mãikꞌaapa jarrapisia nɨ̃baji, audú nipada perã.

Mapa Esaupa mãgaji:

30—Mɨmaa kꞌopipáde aji, ma lenteja pꞌoree, mɨ jarrapa piu wã perã. (Ma lenteja pꞌoree iidida kꞌaurepa Esaú ichiaba tꞌɨ̃jarapachida Edom; jara kꞌinia bɨ “pꞌoree”.)

31Mãpai Jacobpa pꞌanauji:

—Pɨa mɨmaa teeru pɨrã mɨ akꞌõrepa pɨmaa netꞌaa atabëiitꞌee bɨdepema iru piukꞌãri, mãgara kꞌopiyada aji.

32Esaupa mãgaji:

—Pia bɨda aji. Mɨ jarrapa piu wãpɨ. Piuru pɨrã, ¿kꞌãare–itꞌee mɨa naapema warrapa netꞌaa jɨ̃apari kꞌinia bayama? aji.

33Mãpai Jacobpa mãgaji:

—Juraapáde aji, Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite pɨa wãara ma netꞌaa mɨmaa teeitꞌee.

—Mãgada, aji Esaupa.

Mãgá Esaupa ichi akꞌõre netꞌaa jɨ̃aitꞌee pada Jacobmaa teeji.

34Mãpai Jacobpa kꞌopiji pan lenteja ome.

Esaupa kꞌopꞌeda mãikꞌaapa ne–inaa topꞌeda, wãji, maarepida kꞌĩsia–ee ichia jaradade chi ɨ̃pemamaa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index