Search form

Génesis 27

Jacobpa chi akꞌõre Isaac kꞌũrada

1Isaac chonaa bakꞌãri, tau pꞌãriudachi.

Ewari aba chi warra naapema Esaú tꞌɨ̃ji mãikꞌaapa mãgaji:

—Warra.

Esaupa pꞌanauji:

—¿Kꞌãare pajima? aji.

2Isaacpa mãgaji:

—Pɨa kꞌawa bɨ mɨ chonaa bairã, na ewari piuitꞌeeda aji. 3Mapa mɨ piui naaweda, wãpáde aji, mẽe pɨchi ematrɨma ome ne–animal peede mɨmaa kꞌopiitꞌee. 4Ma nechiara chúuji warraa beemerã mɨa awaa baparikꞌa mãikꞌaapa namaa anéeji mɨa kꞌoitꞌee. Maapꞌeda mɨa pɨmaa pedee pia jaraitꞌee Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨkꞌa.

5Mamĩda Isaacpa Esaumaa jaramaa bɨde, Rebecapa ũri baji.

Maperã Esaú mẽe wãpꞌeda, 6ichia mãgaji chi warra tꞌẽepema Jacobmaa:

—¡Ũríji! Mɨa ũriji pɨ akꞌõre pedeemaa bɨ pɨ ɨ̃pema Esaú ome. Nãga jaramaa baji: 7“Nejɨrɨnapáde aji, mãikꞌaapa chi ne–animal unuru mɨ–itꞌee chuupáde aji, pɨa warraa chuuparikꞌa. Mãgara mɨ piui naaweda, pɨmaa jarayada aji, pedee pia Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨkꞌa.” 8Warra, pɨ akꞌõrepa pɨ ɨ̃pemamaa mãga jarada perã, pia ũríji mɨa jararu. 9Wã́ji chivo paraamaa mãikꞌaapa anéeji chivo chakꞌeerã omé, chi pipɨara bɨdepema. Mɨa pɨ akꞌõre–itꞌee mãgɨ́ chuuitꞌee warraa beemerã irua kꞌinia bɨkꞌa. 10Pɨa ateeitꞌeeda aji, irua kꞌomerã. Mãgá piui naaweda, irua pɨmaa pedee pia jarayada aji, Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨkꞌa.

11Mamĩda Jacobpa chi nawemaa mãgaji:

—Mɨ ɨ̃pema kꞌarara baparida aji. Mamĩda mɨ mãga–e bɨ. 12Mɨ akꞌõrepa mɨ tꞌõbairu pɨrã, kꞌawayada aji, mãikꞌaapa jarayada aji, mɨa ichi oo iru bɨ. Mãpai irua mɨmaa pedee kꞌachia jarayada aji, pedee pia jarai kꞌãyaara.

13Mamĩda chi nawepa pꞌanauji:

—Warra, pɨmaa pedee kꞌachia jararu pɨrã, mãgara mɨ kꞌachiade baaii pɨ kꞌãyaara. Jĩpꞌa óoji mɨa jara bɨkꞌa. Ma chivo chakꞌeerã atanapáde aji.

14Jacobpa mãga ooji.

Mãpai chi nawepa jooteeji warraa beemerã Isaac–itꞌee. 15Maapꞌeda Rebecapa chi warra naapema Esaú pꞌaru piara bɨ atanaji mãikꞌaapa jɨ̃piji chi tꞌẽepema Jacobmaa. 16Mãpai chivo kꞌarapa Jacob jua mãikꞌaapa ɨ̃bɨsi, kꞌara wẽe badamãi bɨkꞌooji chi akꞌõrepa kꞌawanaamerã. 17Ma tꞌẽepai ichia ma chikꞌo warraa jooda pan ome Jacobmaa teeji, irua chi akꞌõremaa ateemerã.

18Isaac kꞌĩrapite kꞌaitꞌa panakꞌãri, Jacobpa mãgaji:

—Tate aji.

Isaacpa pꞌanauji:

—Nama bɨda aji. ¿Pɨ, kꞌaima? aji.

19Jacobpa pꞌanauji:

—Mɨ Esauda aji, pɨ warra naapema. Pɨa jaradakꞌa ooji. Pꞌirabáiji mɨa nejɨrɨnada kꞌomerã mãikꞌaapa mɨmaa jarapáde aji, pedee pia Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨ.

20Mãpai Isaacpa iidiji:

—Warra, ¿sãgá na chikꞌo taarã–ee unujima? aji.

Jacobpa pꞌanauji:

—Pɨ Akꞌõre Waibɨapa mɨ kꞌaripajida aji, nejɨrɨmaa bakꞌãri.

21Mãpai Isaacpa mãgaji:

—Namaa chepáde aji. Mɨa pɨ tꞌõbaiitꞌee. Mãgá kꞌawayada aji, wãara pɨ mɨ warra Esaú.

22Jacob kꞌaitꞌaara wãkꞌãri, Isaacpa tꞌõbaiji mãikꞌaapa mãgaji:

—Pedeekꞌãri, Jacob pedee ũriji. Mamĩda chi jua Esaú jua.

23Mãgá Isaacpa Jacob kꞌawa–e paji, ichi jua kꞌarara bada perã chi ɨ̃pema Esaú juakꞌa. Mamĩda jarai naaweda Tachi Akꞌõrepa jarapiru, 24waya iidiji:

—Wãara made aji. ¿Pɨ mɨ warra Esaú?

Jacobpa pꞌanauji:

—Mɨ Esauda aji.

25Mãpai chi akꞌõrepa mãgaji:

—Mãgara, pɨa nejɨrɨda mɨmaa kꞌopipáde aji. Maapꞌeda mɨa Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨ jaraitꞌee.

Jacobpa ma chikꞌo vino ome teeji chi akꞌõremaa. Kꞌoji mãikꞌaapa toji.

26Maapꞌeda mãgaji:

—Chepáde aji, mɨ kꞌĩra ɨ̃de.

27Jacobpa chi akꞌõre kꞌĩra ɨ̃rude, Isaacpa iru pꞌaru ɨ̃kꞌãri, na pedee pia jaraji Tachi Akꞌõrepa jarapidakꞌa:

—Wãara, mɨ warra kꞌara ɨ̃siada aji. Mẽe, Tachi Akꞌõrepa pia oodakꞌa warraa jo bɨ. 28Kꞌinia bɨ Tachi Akꞌõrepa pɨmaa eujã pia teemerã. Kꞌinia bɨ kꞌoi chepimerã aɨde ne–uu pia tꞌonomerã mãikꞌaapa chaumerã. Mãgá trigo waibɨa iru baitꞌee vino ome. 29Kꞌinia bɨ pɨa eperãarã chokꞌara iru bamerã pɨchi jua ekꞌari. Ma awara kꞌinia bɨ pꞌuuru pidaarã chokꞌaraara bedabaidamerã pɨ kꞌĩrapite, pɨ ɨ̃pemaarã paara. Pɨmaa ne–inaa kꞌachia oopataarã Tachi Akꞌõrepa aukꞌa kꞌachia ooitꞌeeda aji. Jõdee pɨmaa pia oopataarã aukꞌa pia ooitꞌeeda aji.

30Isaacpa ma pedee pia jarapꞌeda, Jacob irumãiipa uchiaji.

Mãga nɨde Esaú mẽepa pacheji ne–animal ome. 31Ichiaba jooji chikꞌo warraa mãikꞌaapa chi akꞌõremaa ateepꞌeda, mãgaji:

—Tate, pꞌirabaipáde aji. Acha bɨda aji, mɨa peeda pɨa kꞌomerã. Kꞌopáde aji, mãikꞌaapa mɨmaa pedee pia Tachi Akꞌõrepa jarapiru jarapáde aji.

32Mãpai Isaacpa iidiji:

—¿Pɨ, kꞌaima? aji.

Esaupa pꞌanauji:

—Mɨpɨ, pɨ warra naapema Esaú.

33Mãga ũrikꞌãri, Isaac pꞌera pɨkꞌadachi mãikꞌaapa pedee wërewëree mãgaji:

—Mãgara, ¿kꞌai pajima aji, nejɨrɨnapꞌeda, mɨmaa kꞌopida? Nekꞌopꞌeda, mɨa mãgɨmaa jarajida aji, Tachi Akꞌõrepa pedee pia jarapidakꞌa, irua ne–inaa pia ooitꞌee.

34Esaupa mãga ũrikꞌãri, tꞌãri pꞌuapa jẽedachi mãikꞌaapa biaji:

—¡Tate, aukꞌa mɨmaa pedee pia jarapáde! aji.

35Mamĩda Isaacpa mãgaji:

—Pɨ ɨ̃pema pɨ naa chejida aji, mɨ kꞌũratꞌaade mãikꞌaapa Tachi Akꞌõrepa mɨmaa pedee pia jarapida ichi–itꞌee jãri ataji.

Mãpai Esaupa mãgaji:

36—Maperã iru Jacob+ tꞌɨ̃ bɨjidada aji. Kꞌũrada omé mɨ kꞌũraru. Naa jaraji mɨa teemerã mɨa jɨ̃aitꞌee pada pɨ jai–idaakꞌãri. Ɨ̃rá Tachi Akꞌõrepa mɨmaa jarapiitꞌee pada paara jãri atajida aji. ¿Mɨmaa ichiaba pꞌoyaa jara–ekꞌã aji, Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨ?

37Mãpai Isaacpa pꞌanauji:

—Mɨa pɨ bɨjida aji, Jacob jua ekꞌari, iru ëreerã awaraarã ome. Irumaa jarajida aji, trigo, vino waibɨa iru bapariitꞌee. Warra, ¿kꞌãata waa pɨmaa jarayama? aji.

38Mamĩda Esaupa waya chupɨria iidiji:

—Akꞌõre, ¿pedee pia apida wẽ–ekꞌã aji, mɨmaa jaraitꞌee? ¡Ichiaba mɨmaa pedee pia jarapáde! aji.

Mãpai waya jẽedachi.

39Mãpai Tachi Akꞌõrepa jarapi bɨkꞌa Isaacpa mãgaji:

—Tꞌɨmɨ́ banaitꞌeeda aji, eujã piadeepa mãikꞌaapa kꞌoi cheparimãiipa. 40Chõoyaa bapariitꞌeeda aji. Pɨchi ɨ̃pema jua ekꞌari bapariitꞌee. Mamĩda juataura beekꞌãri, iru jua ekꞌariipa uchiaitꞌeeda aji.

Jacob ãyaa wãda Esaú waaweepa

41Isaacpa mãga jaradadeepa Esaupa Jacob kꞌĩra unuamaa iru beeji, chi akꞌõrepa pedee pia jarada jãri atada kꞌaurepa. Kꞌĩsiaji: “Na ewari mɨ akꞌõre piuda tꞌẽe, mɨ ɨ̃pema Jacob pee atapëiitꞌee.”

42Rebecapa kꞌawaa atakꞌãri Esaupa kꞌĩsia iru bada, Jacob tꞌɨ̃ pëiji mãikꞌaapa mãgaji:

—Warra, pɨ ɨ̃pema Esaupa pɨ pee kꞌinia bɨda aji. Pɨ ome kꞌĩra jõ–e bɨ ichi kꞌũrada kꞌaurepa. 43Mapa warra, mɨa jararukꞌa óoji. Ɨ̃raweda wã́ji Jarandee mɨ ɨ̃pema Labán temaa. 44Mama béeji pɨ ɨ̃pema kꞌĩrau wẽparu misa 45mãikꞌaapa pɨa ooda kꞌĩra atuadaru misa. Mãga pakꞌãri, mɨa jara pëiitꞌee ãpɨtee chemerã. ¡Ewari abaade mɨ warrarã omeeweda atua kꞌinia–e bɨda! aji.

46Ma tꞌẽepai Rebecapa Isaacmaa mãgaji:

—¡Mɨa waa choo–e jã hitita wẽraarã ome! Kꞌinia–e bɨda aji, Jacobpa hitita wẽraarã atamerã Esaupa oodakꞌa. Jacobpa jãgee Canaán eujãdepema hitita wẽraarã ataru pɨrã, mɨ piu baibeeyada aji.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index