Search form

Génesis 36

Esaudeepa uchiadapꞌedaarã

1Nãgɨ́ eperãarã Esaudeepa uchiajida; iru ichiaba tꞌɨ̃jarapachida Edom.

2Esaú Canaán eujãdepema wẽraarã ome miakꞌãiji: hitita Elón kꞌau Ada ome; heveo Zibeón warra Aná kꞌau Aholibama ome 3mãikꞌaapa Ismael kꞌau Basemat ome. Mãgɨ́ wẽra Nebayot ɨ̃pewẽra paji.

4Chi wẽra Ada ome Esaupa Elifaz ooji. Chi wẽra Basemat ome Reuel ooji. 5Jõdee chi wẽra Aholibama ome ooji Jeús, Jalán mãikꞌaapa Coré.

Mãɨrã Esaudeepa uchiadapꞌedaarã paji. Mãɨrã tꞌojida Esaú Canaán eujãde bakꞌãri.

6Tꞌẽepai Esaú ichi wẽraarã ãchi warrarã ome, kꞌaurã ome, ãchi ome pꞌanapatapꞌedaarã paara awaraa eujãdee wãjida Jacob bapariidamãiipa tꞌɨmɨ́. Ichi ome ateeji chi ne–animalaarã mãikꞌaapa netꞌaa jõmaweda irua atada Canaán eujãde bakꞌãri. 7Esaupa ne–animalaarã cho–kꞌara pꞌe iru baji; Jacobpa aukꞌa. Maperã abaamãi pꞌoyaa pꞌanadakꞌaa paji, ma ne–animalaarã cho–kꞌara–itꞌee pꞌũajara waibɨa wẽ–e pada perã. 8Maperã Esaú, ichiaba tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Edom, wãji Seír ee jẽra bɨmaa. Mama pꞌaneejida.

9Edom eujãdepemaarã Esaudeepa uchiajida. Ma eperãarã pꞌanapachida Seirde, ee jẽra bɨmãi. 10Esaupa Elifaz ooji chi wẽra Ada ome mãikꞌaapa Reuel ooji chi wẽra Basemat ome.

11Chi warra Elifazdeepa uchiajida Temán, Omar, Zefo, Gatán mãikꞌaapa Quenaz.

12Mãɨrã Esaú wẽra Adadeepa uchiadapꞌedaarã paji.

Elifazpa wẽra kꞌãipari iru baji. Tꞌɨ̃jarapachida Timná. Ma wẽra ome Amalec ooji.

13Chi warra Reueldeepa uchiajida Najat, Zera, Sama, Mizá. Mãɨrã Esaú wẽra Basematdeepa uchiadapꞌedaarã paji.

14Chi wẽra Aholibama ome Esaupa ooji Jeús, Jalán mãikꞌaapa Coré. Ma Aholibama Aná kꞌau mãikꞌaapa Zibeón ãichakꞌe paji.

15Esaudeepa eperãarã poro waibɨarã uchiajida.

Chi warra naapema Elifazdeepa nãgɨ́ poro waibɨarã uchiajida: Temán, Omar, Zefo, Quenaz, 16Coré, Gatán mãikꞌaapa Amalec.

Mãɨrã jõmaweda Esaú wẽra Adadeepa uchiadapꞌedaarã paji. Ãra Edom eujãde pꞌanapachida.

17Esaú warra Reueldeepa uchiajida nãgɨ́ poro waibɨarã: Najat, Zera, Sama, mãikꞌaapa Mizá. Ma Reueldeepa uchiadapꞌedaa poro waibɨarã jõmaweda Esaú wẽra Basematdeepa uchiadapꞌedaarã paji.

18Aná kꞌau Aholibamadeepa nãgɨ́ poro waibɨarã uchiajida: Jeús, Jalán mãikꞌaapa Coré.

19Ma poro waibɨarã jõmaweda Esaú, ichiaba tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Edomdeepa uchiadapꞌedaa ëreerã poro waibɨarã paji.

20Horeo, Seír apatapꞌedaa ma eujãde bapachi, Esaú mamaa wãkꞌãri. Ma Seirdeepa uchiajida Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 21Disón, Ezer mãikꞌaapa Disán. Mãɨrã horeorã poro waibɨarã paji, Seirdeepa uchiadapꞌedaa Edom eujãde.

22Seír warra Lotandeepa uchiajida Horí mãikꞌaapa Homán. Lotanpa ɨ̃pewẽra iru baji. Tꞌɨ̃jarapachida Timná.

23Seír warra Sobaldeepa uchiajida Alván, Manajat, Ebal, Sefó mãikꞌaapa Onam.

24Chi warra Zibeondeepa uchiajida Ayá mãikꞌaapa Aná. Eujã pania wẽe bɨde Anapa chi akꞌõre Zibeón burroorã akꞌɨ bɨ misa, pania poátrɨ uchia bɨ unu ataji.

25Anadeepa uchiajida chi warra Disón mãikꞌaapa kꞌau aba, tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Aholibama.

26Chi warra Disondeepa uchiajida Hemdán, Esbán, Itrán mãikꞌaapa Querán.

27Chi warra Ezerdeepa uchiajida Bilán, Zaván mãikꞌaapa Acán.

28Chi warra Disandeepa uchiajida Uz mãikꞌaapa Arán.

29Mãɨrã horeorã poro waibɨarã paji. Ma Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 30Disón, Ezer mãikꞌaapa Disán ëreerã awara–awaraa poro waibɨarã paji Seír eujãde.

Edom eujãdepema reyrã

(1 Crónicas 1.43-54)

31Israelitaarãpa rey iru pꞌanadai naaweda, nãgɨ́ reyrã paraaji Edom eujãde.

32Beor warra Bela rey pakꞌãri Edomde, chi pꞌuuru waibɨa Dinaba apachida.

33Ma rey Bela piukꞌãri, ichi pari Bosra pꞌuurudepema Zera warra Jobab rey beeji.

34Ma rey Jobab piukꞌãri, Temán eujãdepema Jusán rey beeji.

35Ma rey Jusán piukꞌãri, Bedad warra Hadad rey beeji. Mãgɨpa Madián pidaarã pꞌoyaaji Moab eujãde. Rey Hadad pꞌuuru waibɨa Avit apachida.

36Ma rey Hadad piukꞌãri, Masreca pꞌuurudepema Samla rey beeji.

37Ma rey Samla piukꞌãri, Rejobot pꞌuuru to ide badadepema Saúl rey beeji.

38Ma rey Saúl piukꞌãri, Acbor warra Baal Janán rey beeji.

39Ma rey Baal Janán piukꞌãri, Pau pꞌuurudepema Hadad rey beeji. Hadad wẽra Mezab warra Matred kꞌau paji. Tꞌɨ̃jarapachida Mehitabel.

40Nãgɨ́ ëreerã Esaudeepa uchiajida: Timná, Alvá, Jetet, 41Aholibama, Elá, Pinón, 42Quenaz, Temán, Mibzar, 43Magdiel mãikꞌaapa Iram; mãgɨ́ ëreerã.

Esaú ichiaba tꞌɨ̃jarapachida Edom. Chi ëreerã Edom eujãde awara–awaraa pꞌanapachida mãikꞌaapa mãgɨɨrã ãchi poro waibɨarã paji.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index