Search form

Génesis 41

Josepa kꞌawapida Faraonpa kꞌãimokꞌaraada

1Año omeemaa ewari aba rey Faraonpa nãga kꞌãimokꞌaraaji. Nilo to ide baji. 2Mãga nɨde unuji pꞌakꞌa wẽra poree, pi–ia siete toiduupa uchiaruta, maapꞌeda pꞌũajara kꞌoruta. 3Tꞌẽepai pꞌakꞌa wẽra siete kꞌaitekꞌee bee aukꞌa uchiajida. Mãgɨɨrã apemaarã pꞌakꞌa wẽraarã kꞌaitꞌa wãdapꞌeda, 4kꞌo atapëijida ma pꞌakꞌa wẽraarã poree, pi–ia pꞌanadapꞌedaa.

Mãgá kꞌãimokꞌaraapꞌeda, Faraón ɨ̃rɨmaji. 5Mamĩda taarã–e nɨde waya kꞌãidachi mãikꞌaapa awaraa kꞌãimokꞌaraaji. Unuji trigo kꞌarra aba chi kꞌɨ̃ chakꞌe siete iru bɨ. Ma chaachaa pia chau nɨ̃baji. 6Tꞌẽepai unuji awaraa kꞌɨ̃ chakꞌe siete uratɨ nɨ̃bɨ, chau–ee. 7Mãgɨ́ kꞌɨ̃ uratɨ beedapa chi pia chau pꞌanadapꞌedaa kꞌo atapëijida.

Mãpai Faraón ɨ̃rɨmakꞌãri, kꞌawaaji ichia kꞌãimokꞌaraata bada. 8Mamĩda aɨ norema audú kꞌĩsia nɨ̃beeji ichia kꞌãimokꞌaraadade, kꞌawa–e bada perã kꞌãata jara kꞌinia bɨ. Mapa jara pëiji jõma Egiptodepema kꞌĩsia kꞌawaa beerã chedamerã. Chedakꞌãri, Faraonpa nepɨrɨji ichia kꞌãimokꞌaraada. Mamĩda apidaapa pꞌoyaa jarada–e paji kꞌãata jara kꞌinia bɨ.

9Mãga nɨde chi vino teepataarã poro waibɨapa José kꞌirãpaji mãikꞌaapa Faraonmaa mãgaji:

—Ɨ̃rata mɨa kꞌirãparuda aji, mɨa ne–inaa kꞌachia ooda mɨ kꞌaripadamaa. 10Mɨchi Rey Waibɨa, pɨ kꞌĩrau bakꞌãri mɨ ome mãikꞌaapa pan ɨ̃pɨpataarã poro waibɨa ome, tai omé pëiji pɨ jɨ̃apataarã poro waibɨamaa, irua tai carcelde tꞌɨ nɨ̃bɨmerã. 11Mama pꞌanɨde ewari aba pꞌãrikꞌua tai awara–awaraa kꞌãimokꞌaraajida. 12Tai ome baji hebreo kꞌũtrãa, pɨ jɨ̃apataarã poro waibɨa esclavo. Irumaa nepɨrɨdakꞌãri taipa kꞌãimokꞌaraadapꞌedaa, irua jaraji kꞌãata jara kꞌinia bɨ ma chaachaa. 13¡Irua jaradakꞌa, aukꞌa uchiajida! aji. Mɨ nama waya mimiamaa beeji; jõdee chi apema otau jɨ̃ nɨ̃bɨjida.

14Mãga ũrikꞌãri, aramata Faraonpa José carceldeepa atapiji. Josepa ichi idakꞌara wẽpꞌeda, pꞌaru ewaa tꞌõda jɨ̃ beeji. Maapꞌeda wãji Faraón kꞌĩrapite.

15Mãpai Faraonpa mãgaji:

—Mɨ kꞌãimokꞌaraajida aji. Mamĩda apidaapa mɨmaa pꞌoyaa jarada–e pꞌanɨ kꞌãata jara kꞌinia bɨ. Ũrijida aji, pɨa jarai, ma kꞌãimokꞌaraada kꞌawaakꞌãri.

16Mãpai Josepa mãgaji:

—Mɨchi Rey Waibɨa, mɨchi kꞌĩsiadoopa mɨa pꞌoyaa jara–eda aji. Mamĩda Tachi Akꞌõrépata mɨ pari jarai.

17Mãpai Faraonpa chi kꞌãimokꞌaraada Josemaa nepɨrɨji:

—Kꞌãimokꞌaraade mɨ Nilo to ide akꞌɨnɨ̃ bajida aji. 18Toiduupa uchiajida pꞌakꞌa wẽraarã poree pi–ia siete. To idepema pꞌũajara kꞌomaa pꞌaneejida. 19Ma tꞌẽepai awaraa pꞌakꞌa wẽraarã siete aukꞌa toiduupa uchiajida. Mamĩda mãgɨɨrã kꞌaitekꞌee pꞌanajida. Mɨa Egipto eujãde waide unukꞌaa pꞌakꞌa mãgá audú kꞌaitekꞌee. 20Mãpai mãgɨ́ pꞌakꞌa wẽra kꞌaitekꞌee beerãpa chi poree beeda kꞌo atapëijida. 21Mamĩda ma poree beerã kꞌodapꞌeda, aukꞌa kꞌaitekꞌee pꞌaneejida.

’Mãpai mɨ ɨ̃rɨmaji. 22Mamĩda aɨ tꞌẽepai waya kꞌãidachi mãikꞌaapa nãga kꞌãimokꞌaraaji: Trigo kꞌarra abaade chi kꞌɨ̃ siete pi–ia chau baji. 23Tꞌẽepai awaraa kꞌɨ̃ siete tꞌonojida. Mamĩda mãgɨ́ uratɨ jẽra baji oriente eerepema nãu wãsia pꞌua badapa. 24Mãpai ma uratɨ jẽra bada kꞌɨ̃ɨrãpa kꞌo atapëijida chi pi–ia chau jẽra bada. Ma jõmaweda mɨa nepɨrɨji Egiptodepema kꞌĩsia kꞌawaa beerãmaa. Mamĩda apidaapa kꞌawada–e paji kꞌãata jara kꞌinia bɨ.

25Mãpai Josepa pꞌanauji:

—Mɨchi Rey Waibɨa, pɨa kꞌãimokꞌaraada omeeweda aukꞌa jara kꞌinia bɨda aji. Tachi Akꞌõrepa mãga kꞌãimokꞌaraapiji kꞌawapiitꞌee ichia ooitꞌee bɨ. 26Ma pꞌakꞌa wẽraarã poree pi–ia siete jara kꞌinia bɨ siete año. Aukꞌa jara kꞌinia bɨ chi trigo kꞌarra kꞌɨ̃ siete pia chau jẽra bada. Kꞌãimokꞌaraada omeeweda aukꞌa jara kꞌinia bɨ. 27Ma pꞌakꞌa wẽraarã kꞌaitekꞌee siete jara kꞌinia bɨ awaraa siete año. Mamĩda maapai audupai jarrajara paraaitꞌee. Aukꞌa jara kꞌinia bɨ chi trigo kꞌarra kꞌɨ̃ siete uratɨ jẽra bada oriente eerepema nãu wãsia pꞌuadapa.

28’Mɨa jaradakꞌa ma kꞌãimokꞌaraada kꞌapꞌɨa Tachi Akꞌõrepa jaramaa bɨ ichia ooitꞌee bɨ. 29Siete años paru misa, Egipto eujãde chikꞌora paraaitꞌee. 30Maapꞌeda awaraa siete años wãyaaru misa, jarrajara paraaitꞌee. Mãga nɨde apidaapa kꞌirãpada–e paitꞌee sãga baji Egiptode chikꞌora paraakꞌãri, na eujã audú ãridariitꞌee perã. 31Audú jarra paraaitꞌee chikꞌo paraada kꞌĩra atuadarutamaa. 32Mɨchi Rey Waibɨa, pɨa kꞌãimokꞌaraada omé kꞌãimokꞌaraajida aji, Tachi Akꞌõrepa kꞌawapi kꞌinia bairã taarã–e wãara irua mãga pꞌasapiitꞌee.

33Ma awara Josepa mãgaji:

—Jɨrɨipia bɨda aji, eperã poro wẽsaa, kꞌĩsia kꞌawaa bɨ irua Egipto eujã iru bapariimerã ichi jua ekꞌari. Mãgá irua eperãarã mimiapiitꞌee ne–inaa kꞌodaitꞌee iru pꞌanadamerã jarrajara pakꞌãri. 34Nãga ooipia bɨ. Eperãarã jɨrɨtꞌeraipia bɨ Egipto eujã jõmaade, trigo tau ɨa pꞌe wãdamerã ma chikꞌo paraa misa. 35Ma año chaachaa mãɨrãpa pꞌedaipia bɨ ne–uu ewada ũkꞌuru ɨa bɨdaitꞌee pꞌuuru chaachaa. Mãgɨ́ trigo përé paitꞌee. 36Mãpai jarrajara paraakꞌãri, ɨa bɨdapꞌedaadepema eperãarãpa kꞌodayada aji. Mãgá jarrapa piuda–e payada aji.

José Egipto eujãdepemaarã poro waibɨa padaida

37Faraonpa ichi akꞌɨpataarã ome Josepa jarada ijãajida. 38Mãpai Faraonpa mãgaji:

—¿Sãma unudayama aji, na eperãkꞌa, Tachi Akꞌõre Jaurepa kꞌaripapari?

39Mãpai Josemaa mãgaji:

—Pɨ kꞌãyaara wẽ–eda aji, eperã kꞌĩsia kꞌawaara bɨ na mimia oomerã, Tachi Akꞌõrepa pɨ kꞌĩsia kꞌawaapipari perã. 40Maperã mɨa pɨ na mimia poro waibɨa bɨitꞌee. Jõmaarãta pɨ jua ekꞌari pꞌanadaitꞌee, mɨchi te pidaarã paara. Aba mɨta pɨ kꞌãyaara waibɨara baitꞌee Egiptodepema rey perã. 41Idideepa mɨa jara bɨda aji, pɨ Egipto pidaarã poro waibɨa.

42Faraonpa mãga jara bɨde ichi reydepema sortija ẽtꞌa ataji mãikꞌaapa José juade jɨ̃ bɨji. Mãpai jaraji chi mimiapataarãpa Josemaa pꞌaru pi–ia jɨ̃pidamerã mãikꞌaapa cadena nẽedee ooda jɨ̃pidamerã. 43Tꞌẽepai José bataupiji ichi carreta tꞌẽe wãpari carreta caballopa jidiupatade mãikꞌaapa jaraji Egipto pidaarã kꞌĩrapite pꞌɨrrɨamerã. Ichiaba jaraji Egipto pidaarã iru naa wãdamerã mãikꞌaapa biadamerã: “¡José carretade chewã wãyaapítɨ!”

Mãgá José poro waibɨa paji Egipto eujãde.

44Maapꞌeda Faraonpa Josemaa mãgaji:

—Mɨ Egiptodepema rey mĩda, jõmaweda pɨ jua ekꞌari pꞌanapataadaitꞌeeda aji.

45Faraonpa José Egiptodepema tꞌɨ̃ bɨji Zafenat Panea. Ma awara On pꞌuurudepema pꞌaare tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Potifera kꞌau Asenat jɨrɨteeji aɨ ome José miakꞌãimerã. Mãgá José Egipto pidaarã ome pia beeji. 46José treinta años iru baji Egipto pidaarã poro waibɨa pakꞌãri.

Maapꞌeda, Josepa Faraonmaa despediipꞌeda, Egipto eujã jõmaade pꞌɨrrɨaji. 47Ma naaweda siete años wãyaarude, ne–uu pia chaujida. 48Mãga nɨde Josepa trigo ewadapꞌedaa ɨa wãpachi ma trigo eujã kꞌaitꞌa pꞌuuru beede. 49Waibɨa pꞌe wãji pi–ia chauda perã. Ma jõma pꞌoyaa chaada–e paji, pꞌusa idepema ipu nãusaakꞌa waibɨa bada perã.

50Ma jarrajara paraai naaweda, Josepa warra omé ooji chi wẽra Asenat ome. 51Chi naapema tꞌɨ̃ bɨji Manasés+ ichia jarada perã: “Ɨ̃rá Tachi Akꞌõrepa mɨ miada mãikꞌaapa mɨchideerã miadapꞌedaa kꞌĩra atuapiji.” 52Chi warra tꞌẽepema tꞌɨ̃ bɨji Efraín+ ichia jarada perã: “Tachi Akꞌõrepa warra awaraa oopiji mɨmaa mɨ miada eujãde.”

53-54Ma chikꞌora wãyaapꞌeda, jarrajara paraaji Josepa jaradakꞌa. Egipto kꞌaitꞌa bee eujãde jarra oopachida. Mamĩda Egiptode nekꞌodaitꞌee paraaji. 55Egipto pidaarãpa trigo ɨadapꞌedaa jõ wãkꞌãri, iidinajida Faraonmaa neto pëimerã iru–itꞌee ɨa bɨdapꞌedaadepema.

Mãga nɨde Faraonpa mãgaji Egipto pidaarãmaa:

—Wãdapáde aji, Josemaa mãikꞌaapa oodapáde aji, irua jara bɨkꞌa.

56Egiptode ma jarrajara taarãkꞌãri, Josepa trigo ɨa bɨdapꞌedaa neto pëipachi Egipto pidaarãmaa, audú jarra oo pꞌanadapꞌedaa perã. 57Awaraa eujãdepemaarã paara Egipto eujãdee trigo netode chepachida José juakꞌaawa, mãgɨ́ jarrajara audú taarã bada perã.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index