Search form

Génesis 46

Jacob chi warrarã ome Egiptodee wãdapꞌedaa

1Mãgá Israel, chi ëreerã, chi netꞌaa, ne–animalaarã ome chejida Egiptodee. Canaán eujãdeepa uchia wãdade Bersebadee, ichia ne–animal peepꞌeda, paaji chi akꞌõre Isaac Akꞌõre Waibɨa–itꞌee. 2Mama pꞌãrikꞌua kꞌãimokꞌaraade Tachi Akꞌõrepa Israel naaweda tꞌɨ̃jarapatapꞌedaakꞌa tꞌɨ̃ jaraji:

—Jacob, Jacob, aji.

Pꞌanauji:

—Nama bɨda aji.

3Mãpai Tachi Akꞌõrepa mãgaji:

—Mɨ Jõmaarã Akꞌõre Waibɨa; pɨ akꞌõrepa ijãada Akꞌõre Waibɨa. Waaweenaapáde aji, Egiptodee wãitꞌee, 4mɨ pɨ ome nipaitꞌee perã. Egiptode pɨdeepa warrarã chokꞌara ĩwapiitꞌee, mãikꞌaapa taarã pakꞌãri, waya Canaandee chepiitꞌee. Pɨ jai–idaakꞌãri, pɨ warra José pɨ ikꞌaawa baitꞌeeda aji.

5Mãpai Jacob Bersebadeepa uchiaji. Chi warrarãpa iru mãikꞌaapa ãchi wẽraarã warrarã ome wãpijida Faraonpa carreta pëidade. 6Jõmaweda wãjida Egiptodee ãchi ne–animalaarã ome mãikꞌaapa Canaán eujãde pꞌanadakꞌãri netꞌaa atadapꞌedaa paara. 7Jõmaweda ãchi warrarã, ãichakꞌeerã paara ateejida.

8Nãga tꞌɨ̃jarapachida Jacobdeepa uchiadapꞌedaarã, chi iru ome Egipto eujãdee wãdapꞌedaarã:

9Jacob warra naapema Rubén ichi warrarã Janoc, Falú, Jezrón mãikꞌaapa Carmí ome;

10Jacob warra Simeón ichi warrarã Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zojar mãikꞌaapa Saúl, chi warra ooda Canaán eujãdepema wẽra ome;

11Jacob warra Leví ichi warrarã Guersón, Coat mãikꞌaapa Merari ome;

12Jacob warra Judá ichi warrarã Selá, Fares mãikꞌaapa Zera ome. (Chi warrarã Er mãikꞌaapa Onán Canaán eujãde piujida.) Aukꞌa wãjida Fares warrarã, Jezrón mãikꞌaapa Jamul.

13Ichiaba wãjida Jacob warra Isacar ichi warrarã Tola, Fuvá, Job mãikꞌaapa Simrón ome;

14Jacob warra Zabulón ichi warrarã Séred, Elón mãikꞌaapa Yalel ome.

15Mãɨrã paji Jacobpa ooda Lea ome Padán Aram eujãde pꞌanadakꞌãri. Leapa ichiaba kꞌau aba tꞌoji. Tꞌɨ̃jarapachida Dina. Leadeepa uchiadapꞌedaarã treinta y tres paji; ɨmɨkꞌĩraarã wẽraarã ome.

16Ichiaba wãjida Jacob warra Gad ichi warrarã Zefón, Jaguí, Esbón, Suni, Erí, Arodí mãikꞌaapa Arelí ome;

17Jacob warra Aser ichi warrarã Imná, Isvá, Isví, Beriá mãikꞌaapa ichi kꞌau Sera ome. Beriá warrarã Héber, Malquiel ome aukꞌa wãjida.

18Mãɨrã paji Jacobpa ooda Lea esclava Zilpá ome; ma esclava Labanpa teeda chi kꞌau Leamaa. Mãgɨ́ Zilpadeepa uchiadapꞌedaarã dieciséis paji.

19Ichiaba wãji Benjamín, Jacobpa ooda chi wẽra Raquel ome.

20Egiptode bɨde Josepa warrarã omé ooji Asenat ome. Tꞌɨ̃jarapachida Manasés mãikꞌaapa Efraín. Asenat On pꞌuurudepema pꞌaare Potifera kꞌau paji.

21Jacob ome wãjida chi warra Benjamín ichi warrarã Bela, Béquer, Asbel, Guerá, Naamán, Ehí, Ros, Mupín, Jupín mãikꞌaapa Ard ome.

22Mãɨrã paji Jacobpa ooda Raquel ome. Raqueldeepa uchiadapꞌedaarã catorce paji.

23Ichiaba wãjida Jacob warra Dan ichi warra Jusín ome;

24Jacob warra Neftalí ichi warrarã Yazel, Guní, Jéser mãikꞌaapa Silén ome.

25Mãɨrã paji Jacobpa ooda Raquel esclava Bilhá ome; ma esclava Labanpa teeda chi kꞌau Raquelmaa. Mãgɨ́ Bilhadeepa uchiadapꞌedaarã siete paji.

26Jacobdeepa uchiadapꞌedaarã sesenta y seis paji iru ome wãdakꞌãri Egiptodee, chi ãiguurã juasiada–ee. 27Egiptode Josepa warra omé ooji. Mãgá Jacob ëreerã setenta+ pꞌaneejida Egiptode.

28Panai naaweda, Jacobpa Judá pëiji Josemaa ãchi cheruta jaramerã.

29Josepa chi akꞌõre Gosén eujãde pacheda ũrikꞌãri, ichi carreta caballopa jidiupata atapiji mãikꞌaapa wãji chi akꞌõre kꞌĩrachuude. Unudakꞌãri, José chi akꞌõre ikꞌiade jẽe nɨ̃beeji.

30Mãpai Israelpa Josemaa mãgaji:

—Ɨ̃rara sí, mɨ kꞌãiwee jai–idaaitꞌeeda aji, pɨ nãgá chokꞌai unuda perã.

31Mãpai Josepa chi ëreerãmaa mãgaji:

—Mɨa parã pachedapꞌedaa Faraonmaa jaranaitꞌeeda aji. Jaraitꞌee mɨ ɨ̃pemaarã ãchideerã ome, mɨ akꞌõre ome pꞌana chejida ãchi Canaán eujãde pꞌanapatapꞌedaamãiipa. 32Nepɨrɨitꞌee parãpa pãchi netꞌaa aneedapꞌedaa pꞌakꞌaarã ovejaarã ome, ne–animalaarã akꞌɨpataarã perã. 33Irua parã tꞌɨ̃ pëikꞌãri jaradamerã parãpa mimia oopata, 34jarátɨ oveja akꞌɨpata parã chonaarãpa oopatapꞌedaakꞌa. Mãga jararuta pɨrã, irua ichiakꞌau bëiitꞌee nama Gosén eujãde pꞌanapataadamerã. Mãga ooitꞌee Egipto pidaarã leyde jara bairã ãchi oveja akꞌɨpataarã ome araa pꞌanapataadaikꞌaraa bɨ.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index