Search form

Jueces 16

Sansonpa ooda Gaza pꞌuurude

1Ewari aba Sansón wãji Gaza pꞌuurudee. Mama prostituta unu atakꞌãri, wãji mãgɨ́ wẽra temaa kꞌãide. 2Ma Gaza pꞌuurudepemaarãpa kꞌawa atadakꞌãri Sansón ãchi pꞌuurude bɨ, ma te wapꞌɨra atajida mãikꞌaapa pꞌuurudepema puerta chaa jɨ̃a paraa bɨjida akꞌõrejĩru uchiaru misa. 3Mamĩda esapɨte Sansón pꞌirabaiji mãikꞌaapa ma pꞌuurudeepa uchiaji. Ma pꞌuurudepema puerta bada ẽtꞌa atapꞌeda, atadachi, chi poste paara ee nokꞌodee ateeji. Mãgɨ́ ee Hebrón pꞌuuru kꞌĩrapite bɨ.

Sansón Dalila ome

4Ma tꞌẽepai Sorec eujã jewedaade nide Sansonpa wẽra tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Dalila unuji. Ma wẽra ichi taumaa unuji. Ma wẽra kꞌinia nɨ̃beeji. 5Filisteorã poro waibɨarãpa kꞌawa atadakꞌãri Sansonpa ma wẽra kꞌinia bɨ, Dalilamaa wãjida mãikꞌaapa mãgajida:

—Sansón kꞌũrapáde aji, kꞌawadaitꞌee sãapꞌeda iru audú juataura bapari. Mãgá taipa ichi jita atadai mãikꞌaapa pꞌoyaadai. Pɨa mãga ooru pɨrã, tai chaachaa teedayada ajida, pꞌaratꞌa tau mil cien.

6Maapꞌeda Dalilapa Sansonmaa mãgaji:

—Mɨmaa jarapáde aji, sãapꞌeda pɨ juataura bapari. ¿Abaapa pɨ jita ataikꞌã aji, uchianaamerã?

7Sansonpa seewapai mãgaji:

—Ne–animal edee ooda jɨ̃kꞌara waide pꞌoo–e bɨ kꞌãu sietepa mɨ jɨ̃ruta pɨrã, mɨ juatau jõdariyada aji mãikꞌaapa eperã jĩpꞌaakꞌa beeyada aji.

8Filisteorã poro waibɨarãpa ne–animal edee ooda waide pꞌoo–e bɨ kꞌãu siete teejida Dalilamaa mãgɨpa Sansón jɨ̃ atamerã. 9Filisteorã Dalila cuartode miru pꞌanajida. Irua Sansón pia jɨ̃ iru bapꞌeda, golpe biaji:

—¡Sansón, filisteorãpa pɨ jita ata cherutada! aji.

Aramata Sansonpa jɨ̃kꞌara tꞌɨɨkꞌooji jɨ̃kꞌara paada tꞌɨɨkꞌajikꞌa. Mamĩda filisteorã mirudapꞌedaarãpa pꞌoyaa kꞌawada–e paji sãapꞌeda iru juataura bapari. 10Mãga unukꞌãri, Dalilapa mãgaji:

—¡Pɨa mɨ kꞌũratꞌaajida! aji. Ɨ̃rata wãara jarapáde aji, sãga ooipia bɨ pɨ jita ataitꞌee.

11Mãpai Sansonpa waya seewa jaraji:

—Jɨ̃kꞌara chi–widipa mɨ jɨ̃ruta pɨrã, mɨ juatau jõdariyada aji mãikꞌaapa eperã jĩpꞌaakꞌa beeyada aji.

12Mãpai Dalilapa jɨ̃kꞌara chi–widi atapꞌeda, pia jɨ̃ nɨ̃bɨji mãikꞌaapa golpe biaji:

—¡Sansón, filisteorãpa pɨ jita ata cherutada! aji.

Ma ewate ichiaba filisteorã ichi cuartode miru pꞌanajida. Mamĩda Sansonpa ma jɨ̃kꞌara chiwidi tꞌɨɨkꞌooji hilo namia tꞌɨɨkꞌajikꞌa. 13Mãpai Dalilapa Sansonmaa mãgaji:

—¡Atꞌãri pɨa mɨ kꞌũramaa bɨda! aji. Wãara jarapáde aji, sãga ooipia bɨ pɨ jita ataitꞌee.

Sansonpa waya seewaji:

—Mɨ pudadee trenza siete kꞌaru pɨrã pꞌaru kꞌapatade mãikꞌaapa ma pꞌaru kꞌapata eujãde pakꞌurupa pia merapꞌeru pɨrã, mãgara mɨ juatau jõdariyada aji mãikꞌaapa eperã jĩpꞌaakꞌa beeyada aji.

Maapꞌeda Dalilapa Sansón kꞌãipipꞌeda, iru pudadee trenza siete kꞌaji pꞌaru kꞌapatade. 14Mãpai ma pꞌaru kꞌapata eujãde pakꞌurupa pia merapꞌepꞌeda, golpe biaji:

—¡Sansón, filisteorãpa pɨ jita ata cherutada! aji.

Mamĩda Sansón pꞌirabaidachi mãikꞌaapa ma pꞌaru kꞌapata ẽtꞌa ataji, chi puda kꞌada paara. 15Maapꞌeda Dalilapa mãgaji:

—¡Pɨ seewa–idaa baibɨda! aji. Mãgá seewamaa bɨta, ¿sãgá mɨmaa pɨa jaraima mɨ kꞌinia iru bɨ? Pɨa mɨ oo iru bɨda aji. Seewada õpee jara bɨpa mɨ oo iru bɨda aji. Waide mɨmaa wãara jara–e sãapꞌeda pɨ juataura bapari.

16Mãgá iidi bɨpa, iidi bɨpa, Sansón sẽdachi. Waa choo–e paji. 17Maperã irua apidaamaa jara–e bada jaraji:

—Mɨ tꞌodawedadeepa apidaapa mɨ puda tꞌɨɨdakꞌaa, mɨ awara bɨdapꞌedaa perã Tachi Akꞌõre–itꞌee nazareo pida pamerã. Mɨ puda tꞌɨɨkꞌooru pɨrã, mɨ juatau jõdariyada aji mãikꞌaapa eperã jĩpꞌaakꞌa beeyada aji.

18Dalilapa kꞌawaakꞌãri wãara jara bɨ, filisteorã poro waibɨarãmaa nãga jara pëiji:.

—Ɨ̃rara sí, mɨmaa chedapáde aji, Sansonpa jarada perã sãapꞌeda ichi juataura bapari.

Ma filisteorãpa pꞌaratꞌa ome juade wãjida.

19Ma ewate Dalilapa Sansón ichi jĩrude kꞌãipiji mãikꞌaapa eperã tꞌɨ̃ji chi pudadee trenza kꞌada siete tꞌɨɨkꞌoomerã. Mãpai Dalilapa Sansón ɨ̃rɨma ataji mãikꞌaapa 20biaji:

—¡Sansón, filisteorãpa pɨ jita ata cherutada! aji.

Sansón pꞌirabaikꞌãri, kꞌĩsiaji aukꞌa ãchi juadeepa uchiadarii. Mamĩda mãga pꞌoyaa oo–e paji, Tachi Akꞌõrepa iru atabaibëida perã. 21Maperã ma filisteorãpa iru jita atadapꞌeda, iru tau ẽekꞌoojida mãikꞌaapa iru ateejida ãchi pꞌuuru waibɨa Gazadee. Mama iru jɨ̃kꞌoojida cadena broncedee oodapa mãikꞌaapa mimiapijida ãchi molinode netꞌa tau bamerã carcel pidaarã–itꞌee. 22Mamĩda mama bɨde iru puda wari wãji.

Sansón piuda

23Ewari aba filisteorã chipꞌejida fiesta oodaitꞌee Sansón pꞌoyaadapꞌedaa perã. Ne–animalaarã paadaitꞌee paji ãchi akꞌõre waibɨa apatapꞌedaa Dagon–itꞌee. Fiesta oomaa pꞌanɨde nãga kꞌarijida:

“Tachi Akꞌõre Waibɨa Dagonpa Sansón tachimaa pꞌoyaapiji irua tachi kꞌĩra unuamaa iru bapari perã.”

24Filisteorãpa ãchi akꞌõre waibɨa apatapꞌedaa Dagón unu atadakꞌãri, kꞌarijida:

“Tachi Akꞌõre Waibɨa Dagonpa tachi kꞌĩra unuamaa iru bapari Sansón tachi juade baaipiji. Iruata tachi ne–uu jõpiji mãikꞌaapa tachi aukꞌaarã chokꞌara peekꞌooji.”

25O–ĩapa Sansón atapijida iru oo iru pꞌanadaitꞌee. Carceldeepa aneedapꞌeda, oo iru pꞌaneejida. Akꞌɨnɨ̃ bɨpijida ma te waibɨa bɨɨrɨ esajĩakꞌa. 26Mãpai Sansonpa ichi juadeepa atee wãda warramaa mãgaji:

—Mɨ kꞌaitꞌaara ateepáde aji, te bɨɨrɨ waibɨa omé beemaa mamaa sĩu kꞌinia bairã. Ɨ̃i kꞌinia bɨ parã akꞌõre waibɨa te ekꞌari.

27Mãga nɨde filisteorã poro waibɨarã jõmaweda ãchi akꞌõre waibɨa te waibɨade pꞌanajida. Ɨmɨkꞌĩraarã, wẽraarã paara jõma see nɨ̃baji. Ma awara ɨtꞌɨpɨara pisode õpee mil eperãarã see nɨ̃baji. Akꞌɨmaa pꞌanajida ãchi poro waibɨarãpa oodapꞌedaa Sansón ome. 28Mãga jõnɨde Sansonpa Tachi Akꞌõremaa ɨtꞌaa iidiji: “Tachi Waibɨa, mɨ chupɨria kꞌawaapáde aji. Waya kꞌaripada a–pai kꞌaripáji. Mɨ juataura papipáde aji, na filisteorã jõpiitꞌee mɨchi tau ẽekꞌoodapꞌedaa pari.” 29Ma te waibɨadepema te bɨɨrɨ omé waibɨara bada jɨrɨpꞌeda, ma te bɨɨrɨ omeemaa juapa sĩuji 30mãikꞌaapa biaji: “¡filisteorã, mɨ ome piudapáde!” aji.

Golpe sĩakꞌãri, ma te waibɨa tꞌeedachi filisteorã poro waibɨarã ɨ̃rɨ mãikꞌaapa awaraarã ɨ̃rɨ. Ma ewate Sansonpa chokꞌaraara peeji naawedapema kꞌãyaara.

31Maapꞌeda Sansón ɨ̃pemaarã chejida awaraa ëreerã ome ichi kꞌapꞌɨa piuda atade. Ɨanajida Zora, Estaol pꞌuuru esajĩakꞌa, chi akꞌõre Manoa ɨadapꞌedaamãi. Veinte año wãyaarude Sansón israelitaarã poro waibɨa paji.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index