Search form

Jueces 20

Israelitaarã chipꞌedaidapꞌedaa

1Maapꞌeda eperã apai pɨkꞌa israelitaarã chipꞌedachida Mizpade Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite. Chejida Dan pꞌuurudeepa Berseba pꞌuuru parumaa mãikꞌaapa Galaad pꞌuuru parumaa. 2Ãchi ëreerãdepema poro waibɨarã jõmaweda pꞌanajida cuatrocientos mil soldaorã jĩte wãdapꞌedaarã ome. 3(Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa kꞌawa atajida awaraa Israeldeepa uchiadapꞌedaarã chipꞌedapꞌedaa mama Mizpade.) Mama pꞌanɨde ma israelitaarãpa iidijida ma Levideepa uchiadamaa kꞌãata pꞌasada chi wẽra ome. 4Mãpai ma Levideepa uchiada, chi piuda ɨmɨkꞌĩrapa mãgaji:

—Ode chewãdade Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã pꞌuuru Guibeáde pacheji mɨ wẽra kꞌãipari ome. Mama kꞌãipari jɨrɨjida aɨ norema temaa wãruta misa. 5Mamĩda ma pꞌãrikꞌua ma pꞌuurudepemaarãpa tai pꞌanadapꞌedaa te wapꞌɨra atajida mãikꞌaapa jɨrɨ pꞌaneejida mɨ peedaitꞌee. Mãga pꞌoyaa ooda–e pakꞌãri, mɨ wẽra kꞌãipari ome kꞌãijida irua kꞌiniaamaa bɨde. Mãgá iru piuji. 6Mãpai mɨa iru kꞌapꞌɨa piuda tꞌooma doce tꞌooji aba–abaa pëiitꞌee Israeldepemaarã eujã jõmaade parãpa kꞌawaadamerã ma ne–inaa audú kꞌachia oodapꞌedaa. 7Ɨ̃rá parã israelitaarã, kꞌĩsíatɨ mãikꞌaapa pedeetéetɨ kꞌawadaitꞌee kꞌãata oodaipia bɨ.

8Mãpai eperã apai pɨkꞌa ma israelitaarãpa mãgajida:

—Taidepema apida ãchi temaa wãda–e paitꞌee. 9Suerte jemenedaitꞌee. Mãgá kꞌawadai kꞌairãta wãdaitꞌee chõode ma Guibeá pꞌuurudepemaarã ome. 10Israeldeepa uchiada ëreerã chaachaa ɨmɨkꞌĩraarã diezdepema aba wãipia bɨ chikꞌo atade soldaorã–itꞌee. Apemaarã wãdaipia bɨ ma Guibeá pꞌuurudepemaarã jõpide ma ne–inaa audú kꞌachia oodapꞌedaa pari Israel eujãde. 11Mãgá israelitaarã eperã apai pɨkꞌa chipꞌedachida ma pꞌuurudepemaarã ome chõodaitꞌee. 12Wãdai naaweda, Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã eujãdepemaarãmaa nãga jara pëijida: “Parã aukꞌaarãpa ne–inaa audú kꞌachia oojida. 13Ma Guibeá pꞌuurudepema kꞌachia ooi awaa pꞌanɨɨrã téetɨ taipa peekꞌoodamerã. Mãgá Israel eujãde ma kꞌachia jõpidaitꞌee.”

Mamĩda Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa awaraa Israeldeepa uchiadapꞌedaarã pedee ũridaamaa pꞌaneejida. 14Ma kꞌachia beerã teedai kꞌãyaara, Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã pꞌuuru jõmaadepemaarã chipꞌedachida Guibeá pꞌuurude awaraa israelitaarã ome chõodaitꞌee. 15Ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã veintiséis mil paji, Guibeá pꞌuurudepema ɨmɨkꞌĩraarã setecientos juasiada–ee. 16Ma soldaorãdepema ɨmɨkꞌĩraarã setecientos juabipa honda batꞌa kꞌawaa beeji. Mãɨrãpa honda batꞌadakꞌãri, audú jua kꞌomoo pꞌanajida. 17Jõdee awaraa israelitaarãpa chõo kꞌawaa beerã cuatrocientos mil pꞌe atajida.

Israelitaarã jura chõodapꞌedaa Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã ome

18Chõonadai naaweda, israelitaarã wãjida Betel pꞌuurudee Tachi Akꞌõremaa iidide kꞌawadaitꞌee chisãgɨ́ ëreerã naapɨara uchiadaipia bɨ chõode Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã ome. Tachi Akꞌõrepa kꞌawapiji Judadeepa uchiadapꞌedaarã wãdaipia bɨ. 19Maapꞌeda ma israelitaarã tapꞌeweda pꞌirabaijida mãikꞌaapa wãjida Guibeá pꞌuuru kꞌĩrapite. 20Chõodaitꞌee pakꞌãri, chipꞌejida ëreerã–ëreerã chaa wãdaitꞌee Guibeádee. 21Mamĩda mãga jõnɨde Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã Guibeádeepa uchiajida chõode. Ma ewate israelitaarã veintidós mil peekꞌoojida. 22-24Mapa ma israelitaarã pꞌaneedapꞌedaarã Beteldee wãjida jẽede Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite. Mama pꞌaneejida kꞌeudarumaa. Mama pꞌanɨde Tachi Akꞌõremaa waya iidijida wãdai wa wãda–e pai ãchi aukꞌaarã, Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã ome chõode. Tachi Akꞌõrepa wãdaipia bɨda akꞌãri, sõcharra pꞌaneejida mãikꞌaapa aɨ norema waya chõode wãjida ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã ome, aɨ naaweda chõodapꞌedaamãi. 25Mamĩda waya ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã Guibeádeepa uchiajida chõode mãikꞌaapa israelitaarã dieciocho mil peekꞌoojida. 26Mãpai jõmaweda israelitaarã soldaorã awaraa israelitaarã ome wãjida Beteldee jẽede Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite. Ewari aba wãyaarude nekꞌoda–ee pꞌaneejida. Mãga nɨde ne–animalaarã peedapꞌeda, iru–itꞌee paa jõpijida mãikꞌaapa awaraa ne–animalaarã iru–itꞌee paapijida iru ome tꞌãri aukꞌa bɨ kꞌinia pꞌanadapꞌedaa perã.

27-28(Maapai Tachi Akꞌõre baaltekꞌa bɨ mama Betelde baji. Pꞌaareerã poro waibɨa Finés paji. Mãgɨ́ Aarón ãichakꞌe, Eleazar warra paji.) Finés kꞌapꞌɨa pari ma israelitaarãpa Tachi Akꞌõremaa waya iidijida: “¿Chõodaipia bɨkꞌã ajida, tai aukꞌaarã Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã ome wa mãga–e? ¿Ãra ichiakꞌau ata bëidaipia bɨkꞌã?” Tachi Akꞌõrepa pꞌanauji: “Chõonadapáde aji parãpa nu ãra pꞌoyaadaitꞌee perã.”

29Mãpai israelitaarã soldaorã ũkꞌuru Guibeá pꞌuuru ikꞌaawa mirunajida. 30Jõdee ma ewari õpeede apemaarã israelitaarã soldaorã jĩpꞌa chõonajida pꞌuuru kꞌĩrapite, naaweda oodapꞌedaakꞌa. 31Mãga nɨde waya ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã pꞌuurudeepa uchiajida chõode ãra ome. Tꞌɨmɨɨpai uchiajida mãikꞌaapa israelitaarã treinta pee wãjida Betel pꞌuuru wãpari ode mãikꞌaapa aɨ ikꞌaawa bee eujãde. 32Mãga bɨde ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa kꞌĩsiajida israelitaarã jërekꞌoodaitꞌee naawedapemakꞌa. Mamĩda ma israelitaarãpa chi chõo Guibeá pꞌuuru tꞌɨmɨara atee wãjida Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã ãchi tꞌẽe wãdamerã. 33-34Mãgá chõo jõnɨde Baal Tamarde ma israelitaarã waya chipꞌedachida ëreerã chaachaa. Mãɨmisa ma israelitaarã Guibeá pꞌuuru ikꞌaawa mirudapꞌedaarã uchiajida ma pꞌuuru pidaarã ome chõode. Ma israelitaarã diez mil paji; chi pipɨara chõo kꞌawaa beerã. Chõo jõnɨ misa, Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa kꞌawadakꞌaa paji ãchi atua wãdá. 35Mamĩda Tachi Akꞌõrepa israelitaarã kꞌaripaji ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã pꞌoyaadamerã. Ma ewate israelitaarãpa Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã veinticinco mil cien soldaorã peekꞌoojida. 36Ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa kꞌawaajida ãchi ma jura atuadapꞌedaa nãga pꞌasakꞌãri.

Ma israelitaarã Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã naa ãpɨtee erreu wãjida kꞌawa pꞌanadapꞌedaa perã ãchi kꞌõpꞌãyoorã mirudapꞌedaarãpa Guibeá pꞌuuru pꞌoyaadai. 37Wãara mãga pꞌasaji. Ma Guibeá pꞌuurude pꞌaneedapꞌedaarã atu pꞌanɨde ma israelitaarã soldaorã chõonajida. Aɨ naaweda pedeeteejida ãchi kꞌõpꞌãyoorã ome ma pꞌuuru pꞌoyaadakꞌãri, nari jɨ̃rakꞌawaa unudaitꞌeeda ajida, ma pꞌuurudeepa. 38Mãgá ma Israeldepema ãpɨtee erreu wãdapꞌedaarãpa ma nari jɨ̃rakꞌawaa unu atadakꞌãri, pꞌɨrrabaijida chõodaitꞌee Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãdepemaarã ãchi tꞌẽe chedapꞌedaarã ome.

39Ma chõo jõnɨde Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorãpa israelitaarã treinta pee wãjida. Maperã kꞌĩsiajida ma chõo pꞌoyaa wãdá naawedapemakꞌa. 40Mamĩda ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarãpa ãpɨtee akꞌɨdakꞌãri, unujida ma nari jɨ̃rakꞌawaa uchia nɨ̃bɨ tꞌɨpɨtau ome ãchi pꞌuurudeepa. 41Mãpai israelitaarã pꞌɨrrabaidakꞌãri chõodaitꞌee kꞌĩrapite, Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã pꞌerakꞌoodachida. 42Jĩchoodachida eujã pania wẽe bɨ wãpari ode. Mamĩda pꞌoyaa uchiada–e paji israelitaarã juadeepa. Ma Israeldepema soldaorã pꞌuurude chõo pꞌanadapꞌedaarã uchiajida ode mãikꞌaapa ma Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã peekꞌoojida. 43Mãgá israelitaarãpa Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã wapꞌɨra atajida mãikꞌaapa jõpi wãjida Guibeá oriente eere.

44Ma chõo jõnɨde dieciocho mil Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã piujida. 45Mãɨrãdepemaarã ũkꞌuru wãjida eujã pania wẽe bɨdee Rimón mãu–idaa bɨ eeree. Mamĩda ma ode wãdade israelitaarãpa mãdepemaarã cinco mil peejida. Ma awara israelitaarãpa awaraa dos mil ẽpꞌe atanadakꞌãri, aukꞌa peekꞌoojida. 46Ma ewate Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã chi pipɨara beerã veinticinco mil piujida. 47Mamĩda Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã seiscientos israelitaarã juadeepa uchiajida. Jĩchoojida eujã pania wẽe bɨdee mãikꞌaapa atane kꞌĩmari wãyaarude pꞌaneejida Rimón mãu–idaa bɨmãi. 48Ma chõoda tꞌẽepai israelitaarãpa apema Benjamindeepa uchiadapꞌedaarã pꞌuurumaa chõonajida mãikꞌaapa paa jõpijida. Aɨde pꞌanapatapꞌedaarã jõmaweda peekꞌoojida, ãchi ne–animalaarã paara.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index