Search form

Jueces 4

1Aod jai–idaada tꞌẽepai israelitaarãpa waya ne–inaa kꞌachia oo pꞌaneejida Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite. 2Maperã Tachi Akꞌõrepa ãchi pꞌoyaapiji cananeorã rey Jabinmaa. Mãgɨ́ bapachi Jazor pꞌuurude. Jõdee ichi soldaorã poro waibɨa bapachi Jaroset Goyim pꞌuurude. Mãgɨ́ tꞌɨ̃jarapachida Sísara. 3Rey Jabinpa chõopata carreta hierrodee ooda novecientos iru baji. Año veinte wãyaaru misa, Jabinpa israelitaarã ichi jua ekꞌari kꞌachia oo iru bapachi. Maperã israelitaarãpa chupɨria iidijida Tachi Akꞌõremaa ãchi kꞌaripamerã.

4Maapai israelitaarã akꞌɨpari Lapidot wẽra paji. Tꞌɨ̃jarapachida Débora. Débora Tachi Akꞌõre pedee jarapari paji. 5Su–akꞌɨ beepachi palma pakꞌuru jua ekꞌari Israel pidaarã nepɨra ũriitꞌee. (Mapa ‘Débora palma’ apachida.) Ma palma baji Ramá pꞌuurudeepa Betel pꞌuurudee wãpari ode ee jẽra bɨmãi Efraindeepa uchiadapꞌedaarã eujãde.

6Ewari aba Deborapa tꞌɨ̃ pëiji Abinoán warra Barac chemerã Tachi Akꞌõre pedee ũride. Mãgɨ́ eperã bapachi Neftalideepa uchiadapꞌedaarã eujãde, Cedes pꞌuurude. Deborapa Baracmaa mãgaji:

—Israelitaarã Akꞌõre Waibɨapa nãga jara bɨ pɨa oomerã: ‘Neftalideepa uchiadapꞌedaarã soldaorã mãikꞌaapa Zabulondeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã diez mil pꞌe atapꞌeda, Tabor eemaa wã́ji. 7Mɨa Jabín soldaorã poro waibɨa Sísara ichi soldaorã ome chepiitꞌee Cisón todee. Chedaitꞌee ãchi carreta hierrodee ooda ome, parã ome chõodaitꞌee. Mamĩda mɨa parãmaa ãchi pꞌoyaapiitꞌee.’

8Mãpai Baracpa Deboramaa mãgaji:

—Jĩpꞌa mɨ wãyada aji, pɨ aukꞌa wãru pɨrã. Pɨ wã–e pɨrã, mɨ aukꞌa wã–eda aji.

9Mãpai Deborapa pꞌanauji:

—Wãitꞌeeda aji. Mamĩda eperãarãpa pɨ ãpɨte pia pedeeda–e paitꞌee, pɨ waawee–idaa bairã. Tachi Akꞌõrepa Sísara wẽramaa pꞌoyaapiitꞌee.

Mãpai Débora wãji Barac ome Cedes pꞌuurudee. 10Mama pꞌanɨde Baracpa tꞌɨ̃ pëiji Zabulondeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã mãikꞌaapa Neftalideepa uchiadapꞌedaarã soldaorã chedamerã. Diez mil soldaorã chipꞌedachida. Débora ichiaba ãra ome wãji.

11Cedes pꞌuuru kꞌaitꞌa encina pakꞌuru Zanayin apata bɨmãi bapachi quenita aba, tꞌɨ̃jarapachida Héber. Mãgɨ́ apemaarã quenitaarã eujãde bakꞌaa paji. Quenitaarã Moisés wai Hobabdeepa uchiadapꞌedaarã paji. 12Sisarapa kꞌawa atakꞌãri Barac wãda soldaorã ome Tabor ee bɨmaa, 13ichi soldaorã pꞌe ataji novecientos carreta hierrodee ooda ome. Uchiajida Jaroset Goimdeepa wãdaitꞌee Cisón todee. 14Mãga nɨde Deborapa Baracmaa mãgaji:

—¡Wãdapáde aji, ɨ̃raweda Tachi Akꞌõrepa Sísara ichideerã ome parãmaa pꞌoyaapiitꞌee perã! ¡Tachi Akꞌõreta parã naa wãitꞌeeda! aji.

Mãpai Barac ma diez mil soldaorã ome Tabor eedeepa edaa chejida. 15Sisarapa ichi eere pꞌanadapꞌedaarã ome unudakꞌãri Barac cheru ichi soldaorã ome, Tachi Akꞌõrepa ãra pꞌerapiji. Mapa pariatua pꞌira wãjida mãikꞌaapa Sísara ichi carretadeepa ɨrabaipꞌeda, jĩte jirabodoji. 16Mãɨmisa Barac ichi soldaorã ome Sísara soldaorã carretade wãdapꞌedaarã tꞌẽe wãjida Jaroset Goyim pꞌuuru parumaa. Ma ewate Barac eere pꞌanadapꞌedaarãpa Sísara soldaorã jõmaweda peekꞌoojida.

17Aɨ naaweda Jazor pꞌuurudepema rey Jabín pedeeteeji ma quenita Héber ome chõoda–ee pꞌanapataadaitꞌee. Maperã Sísara Héber temaa mirunaji Barac waidoopa. Héber wẽra Jael teeda baji. 18Mãgɨ́ wẽrapa Sísara unukꞌãri, auteebaiji mãikꞌaapa mãgaji:

—Mɨchi Waibɨa, nama beepáde aji. Waaweenaapáde aji.

Mapa Sísara teedaa tꞌĩuji. Mãpai Jaelpa iru poro bɨji pꞌaru teesoopa. 19Sísara audú opisia bada perã, Jaelmaa pania iidiji. Mapa Jaelpa ne–animal juba ne–ede ɨa iru bada teeji. Mãpai waya poro bɨji pꞌarupa. 20Mãpai Sisarapa mãgaji:

—Te tꞌĩupata tꞌaide beepáde aji. Apidaapa iidi cheru pɨrã: ‘Eperãarã teeda paraakꞌã’, ‘Wẽ–eda’ apáde aji.

21Mamĩda Sísara audú sẽ bada perã, kꞌãidachi. Mãpai Jaelpa martillo ataji pakꞌuru kꞌɨ̃ mi–su iru bada ome. Mãgee pakꞌuru eujãde merapꞌepachida ãchi te ne–edee ooda baikꞌo bɨdakꞌãri. Mãgá Jael juajĩa wãpꞌeda, martillopa ma pakꞌuru merapꞌetꞌaaji Sísara uritarrade. Mãgá Sísara piudachi. 22Barac pachekꞌãri Jael temãi, irua auteebaipꞌeda, mãgaji:

—Chepáde aji, akꞌɨde eperã pɨa jɨrɨmaa bɨ.

Barac teeda tꞌĩukꞌãri, unuji Sísara te jãde piu baibɨ. Atꞌãri ma pakꞌuru merapꞌe baji iru uritarrade.

23Mãgá Tachi Akꞌõrepa cananeorã rey Jabín pꞌoyaapiji mãikꞌaapa kꞌĩra nejasiapiji ichi soldaorã poro waibɨa wẽramaa peepikꞌãri. 24Maadamãiipa israelitaarãpa Jabín eere pꞌanadapꞌedaarã pꞌoyaa wãjida jõmaweda jõtꞌaarutamaa.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index