Search form

Jueces 8

Gedeón eere pꞌanadapꞌedaarãpa Madiandepema reyrã jita atadapꞌedaa

1Chõodapꞌedaa tꞌẽepai Efraindeepa uchiadapꞌedaarã soldaorã kꞌĩrau pꞌaneejida Gedeón ome, aɨ naaweda irua ãchi tꞌɨ̃ pëi–e pada perã aukꞌa chõode chedamerã. 2Mamĩda irua ãramaa mãgaji:

—Parã Efraindeepa uchiadapꞌedaarãpa ne–inaa pipɨara oojidada aji, tai Abiezerdeepa uchiadapꞌedaarã kꞌãyaara. 3Tachi Akꞌõrepa parã juade baaipiji Madiandepema poro waibɨarã Oreb, Zeb ome. Parãpa mãɨrã jita atadakꞌãri, ne–inaa pipɨara oojidada aji, mɨa ooda kꞌãyaara.

Ma Efraindeepa uchiadapꞌedaarãpa mãga ũridakꞌãri, waa kꞌĩrau pꞌanada–e paji.

4Gedeón chi soldaorã trescientos ome Jordán to sĩajida ma Madián pidaarã tꞌẽe wãdaitꞌee. Mãga oojida audú juatau wẽe nipadapꞌedaa mĩda. 5Sucot pꞌuurude panadakꞌãri, Gedeonpa ma pꞌuuru pidaarãmaa iidiji:

—Tai chupɨria kꞌawaadapáde aji, mãikꞌaapa chikꞌo teedapáde aji, tai audú juatau wẽe pꞌanadairã. Tai wãdada aji, Madián pidaarã reyrã Zeba, Zalmuna tꞌẽe.

6Mamĩda ma pꞌuuru pidaarã poro waibɨarãpa pꞌanaujida:

—Parãpa Zeba, Zalmuna ome waide jita atada–e pꞌanɨta, ¿sãapꞌeda taipa parãmaa chikꞌo teedayama? ajida.

7Gedeonpa pꞌanauji:

—Mãgara Tachi Waibɨapa Zeba, Zalmuna ome mɨmaa jita atapipꞌeda, ¡ãpɨtee chedaitꞌee parã pꞌuuru jõtꞌaade!

8Mamãikꞌaapa ãchi wãjida Penuel pꞌuurudee aukꞌa chikꞌo iidide. Mamĩda ma pꞌuurudepemaarãpa ichiaba teeda–e paji. 9Mapa Gedeonpa ãchimaa mãgaji:

—¡Madián pidaarã pꞌoyaadapꞌeda, ãpɨtee chedaitꞌeeda aji, na pꞌuurudepema torre tꞌeetꞌaade!

10Mãɨmisa rey Zeba rey Zalmuna ome Carcor pꞌuurude pꞌanajida soldaorã quince mil ome. Mãgapai chokꞌai uchiajida ma oriente eerepemaarã ciento veinte mil soldaorã kꞌiniikꞌoodapꞌedaa perã. 11Gedeón ichi eere pꞌanadapꞌedaarã ome pania wẽe bɨ eujã ikꞌaawa bada ode wãjida. Ma o Noba, Jogbeha oriente eere baji. Ma chokꞌai pꞌaneedapꞌedaarã atu pꞌanɨde ãra ome chõonajida. 12Rey Zeba rey Zalmuna ome jirabodojida. Mamĩda Gedeonpa ẽpꞌe atanaji. Mãga unudakꞌãri, soldaorã ma reyrã jua ekꞌari pꞌanadapꞌedaarã pꞌerakꞌoodachida mãikꞌaapa jĩchoodachida.

13Ma chõoda Heres apata ee jẽra bɨ esajĩakꞌa wãyaapari ode pꞌoyaadapꞌedaa tꞌẽepai, Gedeón ãpɨtee cheji. 14Ma chewãdade Sucot pꞌuurudepema kꞌũtrãa jita atajida mãikꞌaapa iidijida irua Sucot pꞌuurudepema poro waibɨarã tꞌɨ̃ jaramerã. Mãpai mãgɨpa Gedeonmaa tꞌɨ̃ setenta y siete pꞌã teeji. 15Maapꞌeda Gedeón wãji Sucot pꞌuurudee mãikꞌaapa ma pꞌuurudepemaarãmaa mãgaji:

—¿Kꞌirãpa pꞌanɨkꞌã aji, parãpa mɨ oo iru pꞌanadapꞌedaa tai rey Zeba, rey Zalmuna tꞌẽe wãdakꞌãri? ¿Kꞌirãpa pꞌanɨkꞌã aji, tai nama audú juatau wẽe nipadakꞌãri, parãpa chikꞌo teeda–e padapꞌedaa taipa ma reyrã atꞌãri jita atada–e pꞌanadapꞌedaa perã? ¡Akꞌɨdapáde! aji. ¡Nama iru pꞌanɨda! aji.

16Mãpai Gedeonpa ma pania wẽe bɨ eujãdepema pakꞌuru ne–ɨɨrɨ bee jua tꞌɨapꞌe atanaji mãikꞌaapa mãgɨpa Sucot pꞌuurudepema poro waibɨarã wɨkꞌooji. 17Ma tꞌẽepai wãji Penuel pꞌuurudee mãikꞌaapa ma pꞌuurudepema torre tꞌeepitꞌaaji. Ichiaba ma pꞌuurudepemaarã peekꞌooji. 18Mãga oodapꞌeda, Gedeonpa iidiji ma rey Zebamaa mãikꞌaapa Zalmunamaa:

—¿Sãga pꞌanajidama aji, ma ɨmɨkꞌĩraarã parãpa Tabor eede peedapꞌedaa?

Ãrapa pꞌanaujida:

—Pɨkꞌa mãikꞌaapa rey warrarãkꞌa pꞌanajidada ajida.

19Mãpai Gedeonpa golpe pedeeji:

—¡Parãpa mɨ ɨ̃pemaarã peekꞌoojidada! aji. Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite mɨa nãga jara bɨ. Parãpa mɨ ɨ̃pemaarã peeda–e pꞌanadapꞌedaa paara, mɨa aukꞌa parã peepi–e pakꞌaji.

20Aramata Gedeonpa mãgaji chi warra naapema Jetermaa:

—¡Ãchi omeeweda peekꞌoopáde! aji.

Mamĩda Jéter audú kꞌũtrãa pada perã, waaweepa ichi espada ẽtꞌa–e paji. 21Mãga unudakꞌãri, Zebapa, Zalmuna ome Gedeonmaa mãgajida:

—¡Pɨchi juadoopa tai peepáde aji, pɨ wãara sõcharra bɨ pɨrã, jõmaarãpa jarapatakꞌa!

Mãpai Gedeonpa ãchi peekꞌooji. Ma tꞌẽepai atanaji collar pi–ia ãchi camello otaude jɨ̃ beeda. 22israelitaarãpa unudakꞌãri Gedeonpa ma rey omé peeda, mãgajida:

—Pɨa tai kꞌaripa atada perã Madián pidaarã juadeepa, kꞌinia pꞌanɨda ajida, pɨ, pɨdeepa uchiadaitꞌeerã tachi poro waibɨarã pꞌaneedamerã.

23Mamĩda Gedeonpa pꞌanauji:

—Mɨ parã poro waibɨa pa–e, mɨ warrarã jida, Tachi Akꞌõreta tachi poro waibɨa pipɨara bairã. 24Aba mɨa kꞌinia bɨda aji, kꞌɨɨrɨdeepema nẽedee, tachia jãri atadapꞌedaa.

Israelitaarã kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapatapꞌedaarã soldaorãpa mãgee kꞌɨɨrɨdeepema jɨ̃pachida ma pania wẽe bɨ eujãde pꞌanapatapꞌedaa perã. 25Mãpai israelitaarãpa pꞌaru eujãde tꞌõ bɨdapꞌeda, ma kꞌɨɨrɨdeepema jãri atadapꞌedaa mama pꞌe bɨjida. Mãpai Gedeonmaa mãgajida:

—Pɨ netꞌaa nama pꞌanɨda ajida.

26Ma jõmaweda chaadakꞌãri, perá diecinueve kilo baji, juasiada–ee mãu pi–ia jɨ̃patapꞌedaa, ãchi camello otaude jɨ̃pipatapꞌedaa mãikꞌaapa pꞌaru pꞌupꞌuchia pi–ia Madián pidaarã reyrãpa iru pꞌanadapꞌedaa. 27Ma nẽedee Gedeonpa ooji chalecokꞌa efod apata; mãgɨ́ tꞌũade jɨ̃pata. Mãgɨ́ efod bɨji ichi pꞌuuru Ofrade. Mamĩda israelitaarãpa aɨ kꞌĩrapite ɨtꞌaa tꞌɨ̃ pꞌaneejida. Mãgá ma netꞌaa ooda kꞌaurepa Gedeonpa israelitaarã kꞌachiade baaipiji, ichideerã paara.

28Mãga paji israelitaarãpa Madián pidaarã pꞌoyaadapꞌedaa. Maadamãiipa Madián pidaarã juatau makꞌɨara wẽe pꞌaneejida israelitaarã jua ekꞌari. Cuarenta año wãyaaru misa mãikꞌaapa Gedeón chokꞌai bɨ misa, israelitaarã kꞌãiwee pꞌanapachida.

Gedeón jai–idaada

29Ma tꞌẽepai Gedeón ichiaba tꞌɨ̃jarapatapꞌedaa Jerobaal ichi temaa wãji. 30Wẽraarã chokꞌaraa ome warrarã setenta ooji. 31Ichiaba Siquén pꞌuurudepema wẽra kꞌãipari iru bada ome warra ooji. Tꞌɨ̃ bɨjida Abimélec.

32Gedeón chonaa pakꞌãri, jai–idaaji. Ɨajida chi akꞌõre Joás ɨadapꞌedaamãi Ofra pꞌuurude; ma pꞌuurude pꞌanapatapꞌedaa perã Abiezerdeepa uchiadapꞌedaarã.

33Gedeón jai–idaada tꞌẽepai israelitaarãpa Tachi Akꞌõrede ijãa amaajida, akꞌõre waibɨa apata Baalde waya ijãadaitꞌee. Ãchia jɨrɨtꞌerajida akꞌõre waibɨa Baal Beritde ijãadaitꞌee. 34Kꞌĩra atuajida Tachi Akꞌõrepa ooda ãchi kꞌaripaitꞌee ãchi kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapatapꞌedaarã juadeepa mãikꞌaapa ãchi ikꞌaawa pꞌanapatapꞌedaarã juadeepa. 35Ma awara israelitaarãpa Gedeondeerã pia akꞌɨdakꞌaa paji, irua ãchi kꞌaripaji mĩda.

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index