Search form

Genezis 1

Stvorenie sveta

1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.

3Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. 4Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.

6Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. 7Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.

9Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. 10Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. 11Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. 12Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13Bol večer a bolo ráno, tretí deň.

14Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. 15Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. 16Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. 19Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.

20Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. 21Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. 22Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi! 23Bol večer a bolo ráno, piaty deň.

24Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. 25Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.

26Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.

27Boh stvoril človeka na svoj obraz;

na Boží obraz ho stvoril.

Stvoril ich ako muža a ženu.

28Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! 29Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Slovenský Ekumenický Biblia

© Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu sa nesmie reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. Kontakt: Slovenská Biblická Spoločnosť, P.O.Box 43, 974 09 Banská Bystrica; Tel: 048/413 41 91; E-mail: office@biblickaspolocnost.sk; Web: www.biblickaspolocnost.sk

More Info | Version Index