Search form

2 Mojzes 24

3. Zaveza se slovesno sklene

Obred zaveze

1Potem je rekel Mojzesu: »Stopi h Gospodu, ti in Aron, Nadab in Abiu in sedemdeset izmed Izraelovih starešin in molite od daleč! 2Mojzes sam naj se približa Gospodu, oni pa naj se ne bližajo, tudi ljudstvo naj ne hodi z njim.«

3Tedaj je prišel Mojzes in povedal ljudstvu vse zapovedi Gospodove in vse zakone; in vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom: »Vse zapovedi, ki jih je dal Gospod, bomo spolnjevali.«

4Mojzes je zapisal vse besede Gospodove.

Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. 5Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. 6Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v medenice, polovico krvi pa je zlil na oltar. 7Potem je vzel knjigo zaveze in jo glasno prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: »Vse, kar je zapovedal Gospod, bomo pokorno spolnjevali.« 8Nato je vzel Mojzes kri in z njo pokropil ljudstvo ter rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod sklenil z vami po vseh teh besedah.«

9Tedaj so šli na goro, Mojzes in Aron, Nadab in Abiu in sedemdeset izmed Izraelovih starešin. 10In videli so Izraelovega Boga; pod njegovimi nogami je bila kakor podoba iz safirovih plošč, jasna kakor sámo nebo. 11In ni stegnil svoje roke zoper izvoljence Izraelovih sinov, videli so Boga. Potem so jedli in pili.

Mojzes na gori

12Gospod je rekel Mojzesu: »Pridi k meni na goro in ostani tukaj! Dal ti bom namreč kamniti tabli s postavo in zapovedmi, ki sem jih zapisal za njihov pouk.« 13Vzdignil se je torej Mojzes s svojim služabnikom Jozuetom in Mojzes je pri odhodu na božjo goro 14rekel starešinam: »Čakajte tukaj naju, dokler se k vam ne vrneva! Glejte, pri vas sta Aron in Hur; ako ima kdo pravdo, naj se obrne nanju.« 15Ko je Mojzes prišel na goro, je goro pokril oblak. 16Veličastvo Gospodovo se je spustilo na goro Sinaj in oblak jo je pokrival šest dni; sedmi dan je poklical Mojzesa iz oblaka. 17Prikazen Gospodovega veličastva je bila pred očmi Izraelovih sinov kakor goreč ogenj na vrhu gore. 18Mojzes je šel v sredo oblaka, ko je stopil na goro. Štirideset dni in štirideset noči je ostal Mojzes na gori.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index