Search form

2 Mojzes 38

Žgalni oltar

1Naredil je žgalni oltar iz nérodovine: pet komolcev dolg, pet komolcev širok, štirioglat, in tri komolce visok. 2Naredil mu je rogove na štirih voglih, tako da so bili njegovi rogovi z njim vred iz celega, in ga je prevlekel z bronom. 3Naredil je vse priprave pri oltarju: lonce, lopate, kotlice, vilice in ponve; vse njegove priprave je naredil iz brona. 4Dalje je naredil za oltar omrežje, mrežast izdelek iz brona, pod njegovim obrobkom od spodaj do njegove sredine. 5Ulil je štiri obroče na štirih voglih bronastega omrežja, da sta se vanje vtikala drogova. 6Drogova je naredil iz nérodovine in ju prevlekel z bronom. 7In vtaknil je drogova v obroče ob straneh oltarja, da so ga lahko nosili. Naredil ga je iz desk tako, da je bil votel.

8Naredil je tudi bronasti umivalnik z bronastim stojalom iz zrcal službujočih žen, ki so služile pri vhodu v shodni šotor.

Dvor

9Naredil je dvor. Za poldansko stran, proti jugu, so bili zastori za dvor iz sukane tančice, sto komolcev dolgi; 10zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavami iz brona; kavlji stebrov in njihova vezila so bili iz srebra. 11Za severno stran so bili zastori sto komolcev dolgi; zanje je bilo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavami iz brona; kavlji stebrov in njihova vezila so bili iz srebra. 12Na zahodni strani so bili zastori petdeset komolcev dolgi; zanje je bilo deset stebrov z desetimi podstavami; kavlji stebrov in njihova vezila so bili iz srebra. 13Na vzhodni strani pa petdeset komolcev: 14petnajst komolcev zastorov za eno stran, zanje trije stebri s tremi podstavami; 15in za drugo stran, na obeh straneh vhoda v dvor, petnajst komolcev zastorov, zanje trije stebri s tremi podstavami. 16Vsi zastori krog in krog dvora so bili iz sukane tančice, 17podstave za stebre iz brona, kavlji stebrov in njihova vezila iz srebra, prevleka njihovih oglavij iz srebra; vsi stebri dvora so imeli srebrna vezila.

18Zagrinjalo vhoda v dvor je bilo umetno pisano vezenje iz višnjevega in rdečega škrlata, karmesina in sukane tančice, dvajset komolcev dolgo in pet komolcev visoko po širini, v skladu z zastori v dvoru. 19Štirje stebri zanje s štirimi podstavami so bili iz brona, njihovi kavlji iz srebra, prevleka njihovih oglavij in njihova vezila iz srebra. 20Vsi količki za šotor in za dvor krog in krog so bili iz brona.

Stroški za sveti šotor

21To je račun za prebivališče, prebivališče postave, katerega so po Mojzesovem povelju napravili leviti pod vodstvom Itamarja, sina duhovnika Arona. 22Beseleel, Urijev sin, Hurov vnuk iz rodu Judovega, je naredil vse, kar je Gospod zapovedal Mojzesu; 23in z njim Ooliab, Ahisamehov sin, iz Danovega rodu, rezbar, umetni tkalec in vezec višnjevega in rdečega škrlata, karmesina in sukane tančice.

24Vsega zlata, kar so ga uporabili za delo, pri popolni napravi svetišča – darovanega zlata – je bilo devetindvajset talentov in sedemsto trideset seklov, po seklu v svetišču. 25Srebra teh, ki so bili v občini prešteti, je bilo sto talentov in tisoč sedemsto petinsedemdeset seklov, po seklu v svetišču: 26pol sekla na glavo, polovica sekla po seklu v svetišču od vsakega, ki je prešel k preštetim, od dvajset let starega in več, od šeststo tri tisoč petsto petdeset mož. 27Iz sto talentov srebra so se ulile podstave za svetišče in podstave za zagrinjalo, sto podstav iz sto talentov, en talent za eno podstavo. 28Iz tisoč sedemsto petinsedemdeset seklov je naredil kavlje za stebre in posrebril njihove glavice in jih opremil z vezili. 29In darovanega brona je bilo sedemdeset talentov in dva tisoč štiristo seklov. 30Iz njega je naredil podstave pri vhodu v shodni šotor, bronasti oltar, njegovo bronasto omrežje in vse priprave pri oltarju; 31podstave dvora krog in krog; podstave pri vhodu v dvor, vse količke prebivališča in vse količke dvora krog in krog.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index