Search form

1 Mojzes 10

Noetovi potomci

1To je rodovnik Noetovih sinov, Sema, Kama in Jafeta. Tem so se po potopu rodili sinovi.

2Jafetovi sinovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mosoh in Tiras. 3Gomerjevi sinovi: Askenez, Rifat in Togorma. 4Javanovi sinovi: Elisa, Tarsis, Ketimi in Dodanimi. 5Od teh izhajajo ljudstva, razpršena po otokih, v svojih pokrajinah, vsako po svojem jeziku, po rodovih in narodih.

6Kamovi sinovi: Kus, Mesraim, Fut in Kanaan. 7Kusovi sinovi: Saba, Hevila, Sabata, Regma in Sabataka. Regmova sinova: Saba in Dadan.

8Kus je imel sina Nemroda; ta je bil prvi, ki je postal mogočnež na zemlji; 9bil je velik lovec pred Gospodom; zato se pravi: Velik lovec pred Gospodom kakor Nemrod. 10Prvenci njegovega kraljestva so bili Babilon, Arak, Akad in Kalane v senaarski deželi. 11Iz te dežele je izšel Asur in sezidal Ninive, Rehobot-Ir, Kale 12in Resen med Ninivami in Kalejem; to je veliko mesto.

13Mesraim je imel sinove Ludime, Anamime, Laabime, Neftuime, 14Fetrusime, Kasluime, od koder so izšli Filistejci, in Kaftorime. 15Kanaan je imel sina Sidona, svojega prvorojenca, Heteja, 16Jebuseja, Amoreja, Gergeseja, 17Heveja, Arakeja, Sineja, 18Aradija, Samareja in Amateja; pozneje so se razpršili kanaanski rodovi. 19Kanaansko ozemlje je segalo od Sidona proti Gerari do Gaze in proti Sodomi, Gomori, Adami in Seboimu do Lese.

20To so Kamovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, v pokrajinah in narodih.

21Tudi Semu, očetu vseh Heberjevih sinov, starejšemu bratu Jafetovemu, so se rodili sinovi.

22Semovi sinovi: Elam, Asur, Arfaksad, Lud in Aram. 23Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter in Mes. 24Arfaksad je imel sina Saleja, Sale je imel sina Heberja. 25Heberju sta se rodila dva sina, enemu je bilo ime Faleg, ker se je v njegovih dnevih razdelila zemlja, ime njegovemu bratu pa Jektan. 26Jektan je imel sinove Elmodada, Salefa, Asarmota, Jareja, 27Adurama, Uzala, Dekla, 28Ebala, Abimaela, Saba, 29Ofirja, Hevila in Jobaba. Vsi ti so Jektanovi sinovi. 30Njihovo bivališče je bilo od Mese proti Sefaru, gorovju na vzhodu.

31To so Semovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, v pokrajinah in narodih.

32To so rodovi Noetovih sinov po svojih potomcih in narodih; od teh so se razširili narodi na zemlji po potopu.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index