Search form

1 Mojzes 35

Jakob v Betelu

1Bog je rekel Jakobu: »Vzdigni se, stopi v Betel in tam prebivaj! Napravi tam oltar Bogu, ki se ti je prikazal, ko si bežal pred bratom Ezavom!«

2Jakob pa je rekel svoji hiši in vsem, ki so bili z njim: »Odpravite tuje bogove, ki so med vami, in očistite se ter preoblecite! 3Potem se vzdignimo in pojdimo v Betel! Tam napravim oltar Bogu, ki me je uslišal na dan moje stiske in bil z menoj na potu, po katerem sem hodil.« 4Tedaj so dali Jakobu vse tuje bogove iz svojih rok in uhane iz svojih ušes, in Jakob jih je zakopal pod hrast pri Sihemu. 5Ko so odrinili, je navdal strah božji vsa mesta okrog, tako da niso zasledovali Jakobovih sinov.

6Tako je prišel Jakob v Luz, to je Betel, ki je v kanaanski deželi, sam in vse ljudstvo, ki je bilo z njim. 7Tam je sezidal oltar in imenoval ta kraj Betel, kajti tam se mu je razodel Bog, ko je bežal pred bratom. 8Tedaj je umrla Rebekina dojilja Debora in bila pokopana zdolaj za Betelom pod hrastom; zato ga je imenoval hrast žalovanja.

9Bog se je zopet prikazal Jakobu, ko je prišel iz Padan-Arama, in ga blagoslovil. 10Rekel mu je Bog: »Tvoje ime je Jakob; ne imenuj se več Jakob, ampak Izrael bodi tvoje ime!« In ga je imenoval Izraela.

11Bog je še rekel: »Jaz sem vsemogočni Bog. Bodi rodoviten in množi se! Narod, dà, množica narodov naj nastane iz tebe in kralji naj izhajajo iz tvojih ledij. 12In deželo, ki sem jo dal Abrahamu in Izaku, dam tebi; in tvojemu zarodu za teboj dam to deželo.« 13In Bog je odšel izpred njega z mesta, kjer je govoril z njim.

14Jakob pa je postavil spomenik na mestu, kjer je govoril z njim, kamniten spomenik, izlil nanj pitno daritev in ga oblil z oljem. 15In Jakob je imenoval kraj, kjer je Bog govoril z njim, Betel.

Benjaminovo rojstvo in Rahelina smrt

16Odrinili so od Betela. Ko so še imeli nekaj pota, da bi prišli v Efrato, je Rahela porodila, a imela težave pri porodu. 17Ko je imela hude porodne bolečine, ji je rekla babica: »Nikar se ne boj, ker tudi zdaj imaš sina!« 18Ko je odhajala njena duša, kajti umirala je, ga je imenovala Benoni, njegov oče pa ga je imenoval Benjamina. 19In Rahela je umrla in bila pokopana na potu v Efrato, to je Betlehem. 20Jakob pa je postavil spomenik na njenem grobu; to je Rahelin nagrobni spomenik do današnjega dne.

21Izrael je odrinil in postavil šotor onkraj Migdal-Edera. 22Ko je Izrael v tem kraju prebival, je šel Ruben in bil pri Bali, stranski ženi svojega očeta; Izrael pa je to zvedel.

Dvanajst Jakobovih sinov

Jakobovih sinov pa je bilo dvanajst. 23Lijini sinovi: Jakobov prvorojenec Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isahar in Zabulon. 24Rahelina sinova: Jožef in Benjamin. 25Sinova Raheline dekle Bale: Dan in Neftali. 26Sinova Lijine dekle Zelfe: Gad in Aser. To so Jakobovi sinovi, ki so se mu rodili v Padan-Aramu.

Izakova smrt

27Jakob je prišel k svojemu očetu Izaku v Mamre, v Karjat-Arbe, to je Hebron, kjer je tujčeval Abraham in Izak. 28Dni Izakovih je bilo sto osemdeset let. 29Potem je Izak preminul in umrl in bil, star in nasičen življenja, pridružen svojemu ljudstvu. Pokopala sta ga njegova sinova Ezav in Jakob.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index