Search form

1 Mojzes 35:26

26Sinova Lijine dekle Zelfe: Gad in Aser. To so Jakobovi sinovi, ki so se mu rodili v Padan-Aramu.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index