Search form

3 Mojzes 10

Zvestoba obrednim predpisom

1Aronova sinova Nadab in Abiu pa sta vzela vsak svojo kadilnico, dela vanjo ognja, položila nanj kadila in darovala pred Gospodom nepostaven ogenj, ki jima ga ni zapovedal. 2In šinil je ogenj izpred Gospoda in ju použil: tako sta umrla pred Gospodom. 3Tedaj je Mojzes rekel Aronu: »To je, kar je Gospod povedal: ‚Na teh, ki se mi bližajo, hočem kazati svojo svetost in pred vsem ljudstvom razodevati svoje veličastvo.‘« Ko je Aron to slišal, je umolknil.

4Tedaj je Mojzes poklical Misaela in Elisafana, sinova Ozijela, Aronovega strica, in jima rekel: »Pristopita, odnesita svoja brata izpred svetišča iz tabora!« 5Pristopila sta in ju odnesla v njunih spodnjih oblačilih iz tabora, kakor je Mojzes zapovedal. 6Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamarju pa je Mojzes rekel: »Ne razmrščajte svojih las in ne trgajte svojih oblačil, da ne umrjete in da ne pride srd nad vso občino! Vaši bratje pa, vsa Izraelova hiša, naj objokujejo požar, ki ga je Gospod vžgal. 7Od vhoda v shodni šotor pa ne smete oditi, da ne umrjete; kajti na vas je Gospodovo mazilno olje.« Storili so po Mojzesovi besedi.

Duhovniške dolžnosti

8Gospod je govoril Aronu: 9»Vina in opojne pijače ne pijte, ne ti ne tvoji sinovi s teboj, kadar greste v shodni šotor, da ne umrjete – to je večna postava od roda do roda 10da boste mogli razločevati med svetim in posvetnim, med čistim in nečistim, 11in poučevati Izraelove sinove v vseh zakonih, ki jim jih je Gospod po Mojzesu povedal!«

12Mojzes je govoril Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamarju, ki sta bila preostala: »Vzemite jedilno daritev, ki je ostala od Gospodovih ognjenih daritev in použijte jo nekvašeno poleg oltarja! Kajti presveta je. 13Použijte jo na svetem kraju; zakaj tvoj delež je in delež tvojih sinov, ki vam je določen od Gospodovih ognjenih daritev; tako mi je bilo namreč zapovedano! 14Prsi primikanja in odmikanja in stegno dviganja pa jejte na čistem kraju, ti in s teboj tvoji sinovi in tvoje hčere! Kajti tebi in tvojim sinovom je to določeno kot delež od mirovnih daritev Izraelovih sinov. 15Stegno dviganja in prsi primikanja in odmikanja naj prinesejo z ognjenimi daritvami tolščenin, da se darujejo s primikanjem in odmikanjem pred Gospodom; potem naj bo to tvoje in tvojih sinov s teboj kot večna dajatev, kakor je Gospod zapovedal.«

16O kozlu daritve za greh je Mojzes skrbno poizvedoval in glej, sežgan je bil. Tedaj se je razsrdil na Aronova sinova Eleazarja in Itamarja, ki sta bila preostala, in rekel: 17»Zakaj nista jedla daritve za greh na svetem kraju? Saj je presveta in vama jo je dal, da odvzameta krivdo občine in jih spravita pred Gospodom. 18Glejta, njena kri se ni ponesla v notranjščino svetišča; zato bi jo morala jesti v svetišču, kakor sem zapovedal.« 19Aron je odgovoril Mojzesu: »Glej, danes sta darovala svojo daritev za greh in svojo žgalno daritev pred Gospodom – mene pa je to zadelo! Če bi bil danes jedel daritev za greh, ali bi to bilo všeč Gospodu?« 20Ko je Mojzes to slišal, je bil zadovoljen.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index