Search form

3 Mojzes 16

3. Veliki spravni dan

Spravni dan

1Gospod je govoril Mojzesu po smrti dveh Aronovih sinov, ki sta umrla, ko sta se približala Gospodu. 2Gospod je rekel Mojzesu: »Povej bratu Aronu, naj ne hodi vsak čas v svetišče za zagrinjalo pred spravni pokrov, ki je na skrinji, da ne umrje; kajti nad spravnim pokrovom se bom prikazoval v oblaku! 3S temle naj pride Aron v svetišče: z mladim juncem v daritev za greh in ovnom v žgalno daritev. 4Obleče naj sveto platneno spodnje oblačilo in naj ima platnene hlače na svojem životu in naj se opaše s platnenim pasom in si ovije platneno pokrivalo: to so sveta oblačila; ko se skoplje v vodi, naj jih obleče. 5Od občine Izraelovih sinov naj vzame dva kozla v daritev za greh in enega ovna v žgalno daritev.

Obred

6Aron naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo. 7Nato naj vzame oba kozla in ju postavi pred Gospoda pri vhodu v shodni šotor. 8Potem naj vrže Aron žreba za oba kozla, en žreb za Gospoda, drugi žreb za Azazela. 9Kozla, katerega je zadel žreb za Gospoda, naj pripelje Aron in daruje v daritev za greh. 10Kozla, katerega je zadel žreb za Azazela, pa naj postavi živega pred Gospoda, da izvrši nad njim spravo in ga pošlje Azazelu v puščavo.

11Aron torej naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen zanj v daritev za greh, 12in naj vzame kadilnico, polno žerjavice z oltarja izpred Gospoda, in dve prgišči zdrobljenega dišečega kadila in naj nese za zagrinjalo. 13Nato naj naloži kadilo na ogenj pred Gospodom, da oblak kadila pokrije spravni pokrov na postavi, in ne bo umrl. 14Potem naj vzame nekaj junčeve krvi in naj pokropi s prstom prednjo stran spravnega pokrova in pred spravnim pokrovom naj sedemkrat pokropi kri s prstom.

15Nato naj zakolje kozla, ki je določen za ljudstvo v daritev za greh, in naj nese njegovo kri za zagrinjalo in naj stori z njegovo krvjo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo pokropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. 16Tako naj opravi spravno daritev za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih prestopkov, ki so jih kakor koli zagrešili. Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je pri njih sredi njihovih nečistosti. 17Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, ko gre vršit spravo v svetišču, dokler se ne vrne, ko je izvršil spravo zase, za svojo hišo in za vso Izraelovo občino.

18Potem naj gre ven k oltarju, ki je pred Gospodom in naj izvrši zanj spravo: naj vzame nekaj junčeve krvi in kozlove krvi in pomaže rogove oltarja krog in krog. 19Potem naj nanj sedemkrat pokropi nekaj krvi s prstom; tako ga bo posvetil, da bo prost nečistosti Izraelovih sinov.

20Ko dokonča spravo svetišča, shodnega šotora in oltarja, naj pripelje živega kozla. 21Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj prizna nad njim vse krivde in prestopke Izraelovih sinov, ki so jih kakor koli zagrešili, ter jih naloži kozlu na glavo in ga pošlje po pripravljenem možu v puščavo. 22Kozel naj nese na sebi vse njihove krivde v pusto pokrajino; v puščavi naj se kozel spusti.

23Potem naj gre Aron v shodni šotor in naj sleče platnena oblačila, ki jih je bil oblekel, ko je šel v svetišče, in naj jih pusti tam. 24Skoplje naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in daruje žgalno daritev zase in žgalno daritev za ljudstvo ter tako izvrši spravo zase in za ljudstvo. 25Tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju.

26Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazela, naj opere svoja oblačila in se skoplje v vodi; potem sme priti v tabor.

27Junca daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri je bila prinesena, da se izvrši sprava v svetišču, naj odnesejo iz tabora in sežgejo na ognju njuni koži, njuno meso in njune iztrebke. 28Tisti pa, ki je to sežgal, naj opere svoja oblačila in se skoplje v vodi; potem sme priti v tabor.

29To vam bodi večna postava: Deseti dan sedmega meseca se pokorite in nobenega dela ne opravljajte, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 30Kajti ta dan se izvrši za vas sprava, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred Gospodom. 31Dan sobotnega miru naj vam bo in pokorite se; to je večna postava!

32Spravo naj izvrši duhovnik, ki je bil maziljen in posvečen, da bi opravljal duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj platnena oblačila, sveta oblačila. 33Naj izvrši spravo za Presveto; tudi za shodni šotor in oltar naj izvrši spravo; enako naj izvrši spravo za duhovnike in za vse ljudstvo občine. 34To naj vam bo večna postava, da se enkrat na leto izvrši sprava za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.« In storil je, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index