Search form

3 Mojzes 27

4. Dodatek

Odkup od zaobljube in desetine

1Gospod je govoril Mojzesu: 2»Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ‚Ako kdo zaobljubi Gospodu osebe po cenilni vrednosti, 3naj se ceni moški od dvajsetega leta do šestdesetega leta na petdeset srebrnih seklov po seklu v svetišču! 4Če je pa ženska, naj se ceni na trideset seklov. 5Za osebe od petih let do dvajsetih let naj bo cenilna vrednost za moškega dvajset seklov, za žensko pa deset seklov. 6Pri otrocih od enega meseca do petih let naj bo cenilna vrednost za dečka pet srebrnih seklov, cenilna vrednost za deklico pa tri srebrne sekle. 7Če je kdo star šestdeset let in čez, naj se ceni, če je moški, na petnajst seklov, ženska pa na deset seklov. 8Če je pa kdo preubog, da bi plačal cenilno vrednost, naj ga postavijo pred duhovnika, da ga duhovnik oceni. Duhovnik pa naj ga oceni po tem, kar zaobljubnik premore.

9Ako pa je živina, ki se more Gospodu darovati, zapade vse, kar kdo od nje Gospodu dá, svetišču. 10Ne sme je spremeniti in ne zamenjati, dobro za slabo ali slabo za dobro; če pa vendar zamenja živinče z drugim živinčetom, zapade ono in z njim zamenjano svetišču. 11Ako pa je katera koli nečista žival, ki se ne more darovati Gospodu, naj postavi žival pred duhovnika. 12Duhovnik naj jo oceni, ali je dobra ali slaba; kakor jo je duhovnik ocenil, tako naj velja. 13Ako pa jo hoče odkupiti, naj pridene peti del cenilne vrednosti.

14Ako kdo Gospodu posveti kot svet dar svojo hišo, naj jo duhovnik oceni, ali je dobra ali slaba; kakor jo je duhovnik ocenil, tako naj velja. 15Če pa hoče posvetitelj svojo hišo odkupiti, naj pridene peti del cenjene vsote; potem je njegova.

16Če kdo Gospodu posveti kaj polja svoje dedne posesti, naj se oceni po svoji posetvi: en homer ječmenove posetve naj se računa za petdeset srebrnih seklov. 17Če posveti svoje polje od svetega leta dalje, naj velja po celi cenilni vrednosti. 18Če pa svoje polje posveti po svetem letu, naj mu duhovnik izračuna ceno, pri čemer naj upošteva leta, ki še preostanejo do svetega leta; treba je torej od cele cenilne vrednosti nekaj odbiti. 19Če pa hoče polje, ki ga je posvetil, odkupiti, naj pridene peti del cenjene vsote; potem mu ostane. 20Če pa polja ne odkupi in proda polje komu drugemu, potem se ne more več odkupiti, 21ampak naj bo polje, ko postane v svetem letu prosto, Gospodu posvečeno kakor polje, ki je zapadlo zakletju; duhovniku pripade kot njegova last.

22Če kdo posveti Gospodu polje, ki ga je kupil, ki pa ni od polja njegove dedne posesti, 23naj mu duhovnik zračuni cenilno vrednost do svetega leta in naj to ceno plača tisti dan kot Gospodu posvečen dar. 24V svetem letu pa naj se polje vrne tistemu, od katerega ga je kupil in kateremu je pripadalo kot dedna posest v deželi. 25Vsaka cenitev bodi po seklu v svetišču; dvajset ger je en sekel.

26Toda prvenca živine, ki kot prvina pripada Gospodu, naj nihče ne posvečuje, bodisi tele ali drobniče, ker je že Gospodovo. 27Če je od nečiste živine, naj ga odkupi po cenilni vrednosti in naj pridene še peti del. Če pa se ne odkupi, naj se proda po cenilni vrednosti.

28Nič zakletega, kar kdo z zakletvijo Gospodu posveti od tega, kar koli ima, naj bo človek ali žival ali polje njegove dedne posesti, se ne sme prodati ne odkupiti; kar koli je z zakletvijo posvečeno, je Gospodu presveto. 29Noben človek, nad katerim je izrečena zakletev, se ne sme odkupiti: mora umreti.

30Vse desetine zemlje, od zemeljske posetve in od sadja dreves, so Gospodove; posvečene so Gospodu. 31Če pa kdo hoče vendarle odkupiti del svoje desetine, naj pridene še peti del cene. 32Kar zadeva kakršno koli desetino od govedi in drobnice, naj bo od vsega, kar gre pod pastirjevo palico, vsako deseto živinče posvečeno Gospodu. 33Naj se ne preiskuje, ali je dobro ali slabo, tudi naj se ne zamenjava; če se vendarle zamenja, naj to in z njim zamenjano pripade svetišču: ne sme se odkupiti.‘«

34To so zapovedi, ki jih je Gospod dal Mojzesu za Izraelove sinove na Sinajski gori.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index