Search form

3 Mojzes 5

Posebni primeri daritev za greh

1»‚Ako se kdo pregreši, ker sliši poziv k pričevanju, in bi mogel biti za pričo, pa naj je sam videl ali zvedel, pa ne naznani, ga zadene krivda. 2Ali če se kdo dotakne česa nečistega, bodi mrhovina nečiste zveri ali mrhovina nečiste živine ali mrhovina nečiste laznine, ne da bi se tega zavedal, je nečist in kriv. 3Ali če se dotakne človekove nečistosti, pa naj bo kakršna koli nečistost, s katero se more omadeževati, ne da bi se tega zavedal, je kriv, ko to zazna. 4Ali če kdo nepremišljeno z ustnicami priseže, da bo storil kaj slabega ali dobrega, naj bo kar koli, o čemer človek s prisego nepremišljeno govori, ne da bi se tega zavedal, je, ko to zazna, kriv zaradi katere izmed teh reči. 5Ako je torej kriv katere teh reči, naj prizna, s čimer se je pregrešil, 6in naj pripelje Gospodu kot pokoro za greh, ki ga je storil, samico od drobnice, ovco ali kozo, v daritev za greh; tako naj ga duhovnik spravi zaradi njegovega greha.

7Ako pa njegova roka ne zmore drobničeta, naj prinese Gospodu kot pokoro za svoj greh dve grlici ali dva mlada goloba, enega v daritev za greh, drugega pa v žgalno daritev. 8Prinese naj ju duhovniku; ta naj daruje najprej onega, ki je v daritev za greh; odščipne naj mu glavico tik ob njegovem tilniku, ne da bi jo odtrgal, 9in naj pokropi nekoliko krvi daritve za greh na steno oltarja, kri pa, ki ostane, naj se iztisne k znožju oltarja; to je daritev za greh. 10Drugega naj po predpisu daruje kot žgalno daritev. Tako naj ga duhovnik spravi zaradi greha, ki ga je storil in mu bo odpuščeno.

11Če pa njegova roka ne zmore dveh grlic ali dveh mladih golobov, naj prinese kot dar za svoj greh desetinko efe bele moke v daritev za greh; nanjo naj ne vliva olja in ne deva kadila, ker je daritev za greh. 12Prinese naj jo duhovniku; in duhovnik naj je vzame polno prgišče kot njen vonjavi del in sežge na oltarju vrh Gospodovih ognjenih daritev; to je daritev za greh. 13Tako naj ga duhovnik spravi zaradi greha, ki ga je s katero izmed teh reči storil, in mu bo odpuščeno. Duhovnik pa naj ima tisto kakor pri jedilni daritvi.‘«

Daritve za krivdo

14Gospod je govoril Mojzesu: 15»Ako kdo kaj poneveri in se ponevedoma pregreši nad tem, kar je Gospodu sveto, naj pripelje kot pokoro Gospodu v daritev za krivdo od drobnice ovna brez madeža po tvoji cenitvi v srebrnih seklih, po seklu v svetišču. 16Kolikor se je pregrešil nad svetim, naj povrne in doda še peti del ter dá duhovniku; tako naj ga spravi duhovnik z ovnom daritve za krivdo in mu bo odpuščeno.

17Če kdo greši in stori zoper katero koli Gospodovih zapovedi nekaj, kar se ne sme storiti, ne da bi vedel, je kriv in ga zadene krivda. 18Naj pripelje duhovniku od drobnice ovna brez madeža po tvoji cenitvi v daritev za krivdo; tako naj ga duhovnik spravi zaradi njegovega greha, ki ga je ponevedoma storil, ne da bi vedel, in mu bo odpuščeno. 19To je daritev za krivdo; kajti postal je kriv zoper Gospoda.«

20Gospod je govoril Mojzesu: 21»Ako kdo greši in Gospodu poneveri kaj s tem, da utaji svojemu bližnjemu kaj zaupanega ali izročenega ali ukradenega, ali prevari svojega bližnjega, 22ali izgubljeno najde, pa utaji in krivo priseže glede česar koli, s čimer se človek more pregrešiti: 23ako se tako pregreši in je kriv – naj vrne ukradeno, kar je ukradel ali s prevaro pridobil ali mu je bilo zaupano ali izgubljeno, kar je našel, 24ali vse, o čemer koli je krivo prisegel; povrne naj celotni znesek in še doda peti del tega; to naj dá tistemu, čigar je, na dan svoje daritve za krivdo. 25Pripelje naj duhovniku kot svojo pokoro Gospodu od drobnice ovna brez madeža po tvoji cenitvi v daritev za krivdo. 26In duhovnik naj ga spravi pred Gospodom in mu bo odpuščeno vsako dejanje, ki ga je zakrivil.«

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index