Search form

4 Mojzes 18

Dolžnosti duhovnikov in levitov

1Gospod je rekel Aronu: »Ti in tvoji sinovi in s teboj hiša tvojega očeta boste nosili kazen za grehe v svetišču, ti in s teboj tvoji sinovi boste nosili kazen za grehe svojega duhovništva. 2Privzemi si tudi svoje brate, Levijev rod, rod svojega očeta, da se ti pridružijo in ti služijo, ko boste ti in s teboj tvoji sinovi pred šotorom postave! 3Naj strežejo tebi in opravljajo vsa šotorska opravila. Toda naj se ne bližajo opravi svetišča niti oltarju, da ne umrjejo, ne oni ne vi. 4Pridružijo naj se tebi in naj opravljajo opravila pri shodnem šotoru, vso službo pri šotoru; drug pa naj se vam ne približa. 5Vi pa opravljajte posle pri svetišču in posle pri oltarju, da ne pride več jeza nad Izraelove sinove! 6Glejte, jaz sem vzel vaše brate levite izmed Izraelovih sinov; vam so v dar, darovani Gospodu, da opravljajo službo pri shodnem šotoru. 7Ti pa in s teboj tvoji sinovi opravljajte svojo duhovniško službo v vsem, kar zadeva oltar in znotraj za zagrinjalom; tako opravljajte službo! Kot dar vam izročam vašo duhovniško službo. Drug pa, ki bi se približal, mora umreti.«

8Gospod je govoril Aronu: »Glej, jaz ti izročam, kar mora ostati od darov, z dviganjem meni darovanih; od vseh svetih darov Izraelovih sinov jih izročam kot delež tebi in tvojim sinovom po večni postavi. 9Tole bodi tvoje od presvetih darov, razen tega, kar se mora sežgati: vsi njihovi darovi pri vseh jedilnih daritvah in pri vseh daritvah za greh in za krivdo, ki mi jo prinašajo: kot presveto naj bo tvoje in tvojih sinov. 10V svetišču to uživaj; vsi moški naj to uživajo; imej to kot sveto stvar! 11Tudi to naj bo tvoje: dajatve od vseh darov, ki jih Izraelovi sinovi darujejo s primikanjem in odmikanjem, dajem tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram po večni postavi; vsak, ki je v tvoji hiši čist, sme od tega jesti. 12Vse najboljše od olja, vina in žita, najizvrstnejše od tega, kar darujejo Gospodu, dajem tebi. 13Prvine od vsega, kar je v njihovi deželi, ki jih darujejo Gospodu, naj bodo tvoje; vsak, ki je v tvoji hiši čist, jih sme jesti. 14Vse, kar je v Izraelu zaobljubljeno z zakletvijo, naj bo tvoje. 15Vse prvorojeno od vseh živih bitij, katero darujejo Gospodu, bodisi od ljudi ali od živine, bodi tvoje! Toda prvorojenega človeka daj odkupiti, tudi prvostorjeno žival, ki je nečista, daj odkupiti! 16Odkupiti jih daj, ko so mesec dni stari, po tvoji cenitvi za pet seklov srebra po seklu v svetišču, ki ima dvajset ger! 17Toda prvostorjenega od govedi ali ovac ali koz ne daj odkupiti, ker je sveto! Z njihovo krvjo pokropi oltar in tolščo sežgi kot ognjeno daritev v prijeten vonj za Gospoda! 18Meso pa bodi tvoje; kakor prsi primikanja in odmikanja in desno stegno, bodi tvoje! 19Vse svete darove dviganja, ki jih Izraelovi sinovi dvigajo Gospodu, dajem tebi in s teboj tvojim sinovom in hčeram po večni postavi; to je večna solna zaveza pred Gospodom zate in s teboj za tvoj zarod.«

20Gospod je rekel Aronu: »V njihovi deželi ne boš imel dédine in deleža ne bo zate med njimi: jaz sem tvoj delež in tvoja dedina med Izraelovimi sinovi. 21Levijevim sinovom pa, glej, dajem v dedino vse desetine v Izraelu kot povračilo za njihovo službo, ki jo opravljajo, za službo pri shodnem šotoru. 22Izraelovi sinovi pa naj se ne bližajo več shodnemu šotoru, da jih ne zadene krivda, ki prinaša smrt. 23Ampak leviti naj opravljajo službo pri shodnem šotoru in naj prejmejo kazen za njihove grehe; to bodi večna postava od roda do roda! Med Izraelovimi sinovi pa naj nimajo dedine. 24Kajti desetino Izraelovih sinov, ki jo darujejo Gospodu kot dar dviganja, dajem levitom v dédino. Zato sem jim rekel: ‚Med Izraelovimi sinovi naj nimajo dédine.‘«

25Gospod je govoril Mojzesu: 26»Povej levitom in jim reci: ‚Kadar boste prejemali od Izraelovih sinov desetino, ki sem vam jo dal od njih v vašo dédino, darujte od nje dar dviganja Gospodu: desetino od desetine! 27Vaš dar dviganja se vam bo štel kakor od žita z gumna in od obilnosti iz tlačilnice. 28Tako darujte tudi vi Gospodu dar dviganja od vseh svojih desetin, ki jih prejemate od Izraelovih sinov; od njih torej dajajte Gospodov dar dviganja duhovniku Aronu! 29Od vseh darov, ki jih prejemate, darujte dar dviganja Gospodu, od vsega, kar je pri tem najboljšega, kar je od tega posvečeno! 30Reci jim: Ko boste darovali od tega, kar je od tega najboljše, se bo levitom štelo kakor pridelek z gumna in kakor pridelek iz tlačilnice! 31Jesti smete to na vsakem kraju, vi in vaša družina; kajti vaše plačilo je za vašo službo pri shodnem šotoru. 32Ne boste si nakopali greha, če boste darovali, kar je najboljšega od tega, in ne oskrunili svetih darov Izraelovih sinov in ne boste umrli.‘«

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index