Search form

4 Mojzes 2

Sestav tabora

1Gospod je govoril Mojzesu in Aronu: 2»Izraelovi sinovi naj taborijo, vsak pri svojem praporu, pri znamenjih svojih družin; taborijo naj nasproti shodnemu šotoru krog in krog. 3Spredaj, proti vzhodu, naj tabori prapor Judovega tabora s svojimi krdeli; vojvoda Judovih sinov naj bo Aminadabov sin Nahson; 4njegove vojske, njegovih preštetih je bilo štiriinsedemdeset tisoč šeststo. 5Poleg njega naj tabori Isaharjev rod; vojvoda Isaharjevih sinov naj bo Suarjev sin Netanel; 6njegove vojske, njegovih preštetih je bilo štiriinpetdeset tisoč štiristo. 7Potem Zabulonov rod: vojvoda Zabulonovih sinov naj bo Helonov sin Eliab; 8njegove vojske, njegovih preštetih je bilo sedeminpetdeset tisoč štiristo. 9Vseh v Judovem taboru preštetih je bilo sto šestinosemdeset tisoč štiristo po njihovih krdelih; ti naj odhajajo prvi.

10Na južni strani naj bo prapor Rubenovega tabora s svojimi krdeli; vojvoda Rubenovih sinov naj bo Sedeurjev sin Elisur; 11njegove vojske, njegovih preštetih je bilo šestinštirideset tisoč petsto. 12Poleg njega naj tabori Simeonov rod; vojvoda Simeonovih sinov naj bo Surisadajev sin Salumiel; 13njegove vojske, njegovih preštetih je bilo devetinpetdeset tisoč tristo. 14Potem Gadov rod; vojvoda Gadovih sinov naj bo Duelov sin Eliasaf; 15njegove vojske, njegovih preštetih je bilo petinštirideset tisoč šeststo petdeset. 16Vseh v Rubenovem taboru preštetih je bilo sto enainpetdeset tisoč štiristo petdeset po njihovih krdelih; ti naj odhajajo drugi.

17Potem naj odhaja shodni šotor, tabor levitov, sredi taborov; kakor taborijo, tako naj odhajajo, vsak na svojem mestu pri svojih praporih.

18Na zahodni strani naj bo prapor Efraimovega tabora s svojimi krdeli; vojvoda Efraimovih sinov naj bo Amiudov sin Eliasama; 19njegove vojske, njegovih preštetih je bilo štirideset tisoč petsto. 20Poleg njega bodi Manasejev rod; vojvoda Manasejevih sinov naj bo Fadasurjev sin Gamlijel; 21njegove vojske, njegovih preštetih je bilo dvaintrideset tisoč dvesto. 22Potem Benjaminov rod; vojvoda Benjaminovih sinov naj bo Gedeonov sin Abidan; 23njegove vojske, njegovih preštetih je bilo petintrideset tisoč štiristo. 24Vseh v Efraimovem taboru preštetih je bilo sto osem tisoč in sto po njihovih krdelih; ti naj odhajajo tretji.

25Na severni strani naj bo prapor Danovega tabora s svojimi krdeli; vojvoda Danovih sinov naj bo Amisadajev sin Ahiezer; 26njegove vojske, njegovih preštetih je bilo dvainšestdeset tisoč sedemsto. 27Poleg njega naj tabori Aserjev rod; vojvoda Aserjevih sinov naj bo Okranov sin Pagiel; 28njegove vojske, njegovih preštetih je bilo enainštirideset tisoč petsto. 29Potem Neftalijev rod; vojvoda Neftalijevih sinov naj bo Enanov sin Ahira; 30njegove vojske, njegovih preštetih je bilo triinpetdeset tisoč štiristo. 31Vseh v Danovem taboru preštetih je bilo sto sedeminpetdeset tisoč šeststo; ti naj odhajajo zadnji pri svojih praporih.«

32To so Izraelovi sinovi, prešteti po svojih družinah: vseh preštetih v taborih po njihovih krdelih je bilo šeststo tri tisoč petsto petdeset. 33Leviti pa niso bili prešteti med Izraelovimi sinovi, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu. 34Izraelovi sinovi so storili povsem, kar je Gospod zapovedal Mojzesu: prav tako so taborili pri svojih praporih in prav tako so odhajali, vsak pri svoji rodovini, pri svoji družini.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index