Search form

4 Mojzes 27

Dedno pravo hčera

1Tedaj so pristopile hčere Salfaada, sinu Heferja, sinu Galaada, sinu Mahirja, sinu Manaseja iz rodovin Jožefovega sina Manaseja, in njegove hčere so se imenovale: Maala, Noa, Hegla, Melka in Tersa. 2Stopile so pred Mojzesa in duhovnika Eleazarja in pred kneze in vso občino ob vhodu v shodni šotor ter rekle: 3»Naš oče je umrl v puščavi; pa ni bil v drhali tistih, ki so se zbrali zoper Gospoda, v drhali Korejevi, ampak je umrl zaradi svojega lastnega greha; a ni imel sinov. 4Zakaj naj bi izginilo ime našega očeta iz njegove rodovine, ker ni imel sina? Daj nam posest med brati našega očeta!«

5Mojzes je spravil njihovo pravdo pred Gospoda. 6In Gospod je Mojzesu rekel: 7»Prav so govorile Salfaadove hčere. Daj jim res dedno posest med brati njihovega očeta in prenesi dedino njihovega očeta nanje! 8Izraelovim sinovom pa govori: ‚Če kdo umrje in nima sina, prenesite njegovo dedino na hčer! 9Če pa nima hčere, dajte njegovo dedino bratom! 10Če pa nima bratov, dajte njegovo dedino očetovim bratom! 11Ako pa očetovih bratov ni, dajte njegovo dedino najbližjemu sorodniku iz njegove rodovine, da mu bodi v last! To bodi Izraelovim sinovom pravna postava, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu.‘«

Jozue Mojzesov naslednik

12Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: »Pojdi na to goro Abarim in si oglej deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom! 13Ko si jo ogledaš, boš pridružen tudi ti svojemu ljudstvu, kakor je bil pridružen tvoj brat Aron. 14Kajti v Sinski puščavi, ko se je občina prepirala, sta se uprla mojemu povelju, ko bi me morala pred njimi z vodo izkazati svetega.« To je Voda Meriba v Kadesu v Sinski puščavi.

15Mojzes je rekel Gospodu: 16»Gospod, Bog duha življenja v vsakem živem bitju, naj postavi nad občino moža, 17ki bo pred njimi odhajal in pred njimi prihajal, ki jih bo vodil ven in ki jih bo vodil zopet nazaj, da ne bo Gospodova občina kakor ovce brez pastirja.« 18Gospod je Mojzesu odgovoril: »Vzemi si Nunovega sina Jozueta, moža, v katerem je duh, in položi nanj svojo roko! 19Postavi ga pred duhovnika Eleazarja in pred vso občino in ga umésti pred njihovimi očmi! 20Daj mu nekaj svoje veljave, da ga bo poslušala vsa občina Izraelovih sinov! 21Stopa naj pred duhovnika Eleazarja, da zanj popraša za razsodbo ‚urim‘ pred Gospodom; po njegovi besedi naj odhajajo in prihajajo on in z njim vsi Izraelovi sinovi in vsa občina.«

22Mojzes je storil, kakor mu je Gospod zapovedal; vzel je Jozueta in ga postavil pred duhovnika Eleazarja in pred vse ljudstvo. 23Položil je nanj svojo roko in ga umestil, kakor je Gospod po Mojzesu naročil.

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index