Search form

4 Mojzes 33

Postaje Izraelcev v puščavi

1To so postaje Izraelovih sinov, ki so izšli iz egiptovske dežele po svojih krdelih pod Mojzesovim in Aronovim vodstvom. 2Mojzes je popisal njihove postaje, od katerih so po Gospodovem povelju vedno dalje hodili; to so njihove postaje na njihovih pohodih. 3Odrinili so iz Ramesesa prvi mesec, petnajsti dan prvega meseca; na dan po pashi so odšli Izraelovi sinovi pod močno roko vpričo vseh Egipčanov, 4medtem ko so Egipčani pokopavali te, ki jih je Gospod med njimi udaril, vse prvorojence, ker je Gospod izvršil sodbo nad njihovimi bogovi. 5Izraelovi sinovi so torej odrinili iz Ramesesa in taborili v Sukotu. 6Iz Sukota so odpotovali in taborili v Etamu, ki je na meji puščave. 7Iz Etama so odšli in krenili proti Fihahirotu, ki je nasproti Beelsefonu, in taborili pred Magdalom. 8Iz Fihahirota so se napotili in šli sredi skoz morje v puščavo; tri dni so hodili po Etamski puščavi in so taborili v Mari. 9Iz Mare so odpotovali ter prišli v Elim; v Elimu je bilo dvanajst studencev vodá in sedemdeset palm; tam so taborili. 10Iz Elima so odrinili in taborili ob Rdečem morju. 11Od Rdečega morja so odrinili in taborili v Sinski puščavi. 12Od Sinske puščave so odrinili in taborili v Dafki. 13Iz Dafke so odrinili in taborili v Alusu. 14Iz Alusa so odrinili in taborili v Rafidimu; tam ni bilo vode, da bi ljudstvo pilo. 15Iz Rafidima so odrinili in taborili v Sinajski puščavi.

16Od Sinajske puščave so odrinili in taborili v Kibrot-Hattaavi. 17Iz Kibrot-Hattaave so odrinili in taborili v Haserotu. 18Iz Haserota so odrinili in taborili v Retmi. 19Iz Retme so odrinili in taborili v Rimon-Peresu. 20Iz Rimon-Peresa so odrinili in taborili v Lebni. 21Iz Lebne so odrinili in taborili v Resi. 22Iz Rese so odrinili in taborili v Keelati. 23Iz Keelate so odrinili in taborili na gori Seferu. 24Od gore Sefera so odrinili in taborili v Aradi. 25Iz Arade so odrinili in taborili v Makelotu. 26Iz Makelota so odrinili in taborili v Tahatu. 27Iz Tahata so odrinili in taborili v Tareju. 28Iz Tareja so odrinili in taborili v Metki. 29Iz Metke so odrinili in taborili v Hesmoni. 30Iz Hesmone so odrinili in taborili v Moserotu. 31Iz Moserota so odrinili in taborili v Benejaakanu. 32Iz Benejaakana so odrinili in taborili pri Hor-Hagidgadu. 33Od Hor-Hagidgada so odrinili in taborili v Jetebati. 34Iz Jetebate so odrinili in taborili v Hebroni. 35Iz Hebrone so odrinili in taborili v Ezjon-Geberu. 36Iz Ezjon-Gebera so odrinili in taborili v Sinski puščavi, to je v Kadesu.

37Iz Kadesa so odrinili in taborili na gori Horu na meji edomske dežele. 38Duhovnik Aron je šel na goro Hor po Gospodovem ukazu in je tam umrl v štiridesetem letu po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, v petem mesecu, prvi dan v mesecu. 39Aron je spolnil sto triindvajset let, ko je umrl na gori Horu. 40Tedaj je slišal kanaanski kralj v Aradu, ki je prebival v Negebu v kanaanski deželi, o prihodu Izraelovih sinov. 41Od gore Hora so odrinili in taborili v Salmoni. 42Iz Salmone so odrinili in taborili v Funonu. 43Iz Funona so odrinili in taborili v Obotu. 44Iz Obota so odrinili in taborili v Ije-ha-Abarimu na moabski meji. 45Iz Ije-ha-Abarima so odrinili in taborili v Dibongadu. 46Iz Dibongada so odrinili in taborili v Almon-Diblatajimu. 47Iz Almon-Diblatajima so odrinili in taborili na Abarimskem pogorju nasproti Nebu. 48Od Abarimskega pogorja so odrinili in taborili na moabskih planjavah ob Jordanu nasproti Jerihi. 49Taborili so ob Jordanu od Betsimota do Abelsitima na moabskih planjavah.

Razdelitev kanaanske dežele

50Gospod je govoril Mojzesu na moabskih planjavah ob Jordanu nasproti Jerihi: 51»Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ‚Ko pridete čez Jordan v kanaansko deželo, 52preženite izpred sebe vse prebivalce dežele in razdenite vse njihove poslikane kamne in razdrobite vse njihove ulite podobe in opustošite vse njihove višine! 53Vzemite si v last deželo in prebivajte v njej; kajti vam sem dal deželo v last! 54Deželo si razdelite kot dedino z žrebom po svojih rodovinah; katerih je več, jim dajte večjo dedino, katerih pa manj, jim dajte manjšo dedino! Kar določi komu njegov žreb, tam bodi njegov delež! Po rodovih svojih očetov si razdelite dedino! 55Ako pa ne preženete izpred sebe prebivalcev dežele, vam bodo tisti, ki jih izmed njih pustite, trnje za vaše oči in osten za vaše boke; stiskali vas bodo v deželi, ki boste v njej prebivali. 56Kakor sem mislil njim storiti, bom potem vam storil.‘«

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index