Search form

4 Mojzes 8

Zlati svečnik

1Gospod je govoril Mojzesu: 2»Govori Aronu in mu povej: ‚Kadar natikaš svetilke, naj svetijo sedmere svetilke proti ospredju svečnika!‘« 3Aron je tako storil; nataknil je svetilke proti ospredju svečnika, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu. 4Svečnik je bil narejen takole: bilo je kovano delo iz zlata; kakor njegovo deblo, tako so bili tudi njegovi cvetovi kovano delo; Mojzes je naredil svečnik po vzorcu, ki mu ga je Gospod pokazal.

Posvečevanje levitov

5Gospod je govoril Mojzesu: 6»Vzemi levite izmed Izraelovih sinov in jih očisti! 7Da jih očistiš, stori z njimi takole! Pokropi jih z očiščevalno vodo; naj se ostrižejo po vsem svojem telesu in si operejo oblačila in se tako očistijo! 8Nato naj vzamejo mladega junca z njegovo jedilno daritvijo iz bele moke, umešene z oljem. Drugega mladega junca vzemi v daritev za greh! 9Potem pripelji levite pred shodni šotor in zberi vso občino Izraelovih sinov! 10Ko pripelješ levite pred Gospoda, naj polože Izraelovi sinovi svoje roke na levite. 11Aron naj daruje levite pred Gospodom kot daritev primikanja in odmikanja za Izraelove sinove. Potem bodo mogli opravljati službo Gospodovo. 12Leviti naj polože svoje roke juncema na glavo: enega daruj v daritev za greh, drugega pa kot žgalno daritev za Gospoda, da izvršiš spravo za levite! 13Postavi levite pred Arona in njegove sinove ter jih daruj Gospodu kot daritev primikanja in odmikanja 14Tako izloči levite izmed Izraelovih sinov, da bodo leviti moji! 15Potem naj gredo leviti v službo shodnega šotora. Tako jih torej očisti in daruj kot daritev primikanja in odmikanja! 16Kajti darovani so mi popolnoma izmed Izraelovih sinov; vzel sem si jih namesto vseh prvencev, vseh prvorojencev izmed Izraelovih sinov. 17Kajti moji so vsi prvenci pri Izraelovih sinovih, pri ljudeh in pri živini; na dan, ko sem udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, sem si jih posvetil. 18Vzel sem levite namesto vseh prvorojencev pri Izraelovih sinovih. 19In dal sem levite v dar Aronu in njegovim sinovom izmed Izraelovih sinov, da bi opravljali službo Izraelovih sinov pri shodnem šotoru in vršili spravo za Izraelove sinove, da ne zadene Izraelovih sinov nadloga, ko bi se Izraelovi sinovi približali svetišču.«

20Mojzes in Aron in vsa občina Izraelovih sinov so storili tako z leviti. Kakor je Gospod zapovedal Mojzesu o levitih, prav tako so storili z njimi Izraelovi sinovi. 21Leviti so se očistili greha in si oprali oblačila. Aron jih je daroval kot daritev pred Gospodom in Aron je izvršil zanje spravo v njihovo očiščenje. 22Potem so šli leviti opravljat svojo službo v shodnem šotoru pred Aronom in njegovimi sinovi. Kakor je Gospod zapovedal Mojzesu o levitih, tako so storili z njimi.

23Gospod je govoril Mojzesu: 24»To je, kar velja za levite: Od petindvajsetega leta in više naj prihajajo opravljat službo pri shodnem šotoru. 25Od petdesetega leta dalje naj se umaknejo od izvrševanja službe in naj ne služijo več; 26samo pomagati smejo svojim bratom pri delu v shodnem šotoru, redne službe pa naj ne opravljajo več. Tako narêdi z leviti pri njih službi!«

Ekumenska izdaja

© 1974 Združene svetopisemske družbe, © 1974 United Bible Societies

More Info | Version Index