Search form

Jánoš 9

IX. TÁL.

I. Od narodjenoga slêpoga ozdrávlenjá 1–14.

II. Od toga ozdrávlenoga spitávanja 14–34.

III. Grêšnicke so slêpi 35–41.

I.

1I mímo idôči vido je ednoga človeka slêpoga od svojega rojstva. 2I pítali so ga vučenícke njegovi govoréči: Rabbi, što je pregrêšo, té, ali roditelje njegoví, kâ je slêpi porodjení? 3Odgôvoro je Jezuš: ni ete je nej pregrêšo, niti roditelje njegovi; nego naj se nazvêstijo dela Boža vu njem. 4Meni je potrêbno delati onoga dela, šteri me je poslao, dokeč je dén; príde nôč, gda nišče ne bode mogao delati. 5Dokeč sem na svêti, svetlost sem svêta. 6Eta govoréči plüno je na zemlo, napravo je blato z sline, i namazao je z têm blatom očí toga slêpoga. 7I erkao njemi je: idi, muj se vu jezeri Šiloám (štero razklajeno včini, poslani). Odíšao je záto i mujo se je, i prišao je gledéči. 8Sôsidje záto, i kí so ga prvle vidili, kâ je slêpi bio, pravili so: nej je ete, kí je sedo i proso? 9Drügi so pravili: kâ je té; drügi pa: kâ je prispodoben k onomi. On je pa velo: jas sem. 10Pravili so njemi záto: kakda so ti odprte očí? 11Odgôvoro je on i erkao je: te človek, kí se velí Jezuš, je blato napravo i namazo mi je očí, i erkao mi je: idi vu jezero Šiloám i muj se. Idôči pa, gda bi se mujo, pregledno sem. 12Erkli so záto njemi: gde je on? Velí: neznam. 13Pelajo pa k Farizeušom toga, kí je pred têmtoga slêpi bio. 14Bíla je pa Sobotta, gda je blato napravo Jezuš, i ôdpro njemi je očí.

II.

15Záto pá so ga pítali i Farizeuške, kakda je pregledno. On pa njim erčé: blato je položo na očí moje, i mujo sem se, i tak glédam. 16Pravili so záto z Farizeušov níki: té človek je nej od Bogá, kâ Sobotto ne zdržáva. Drügi so pa pravili: kakda more grêšni človek tá znamênja číniti? I razščêsanje je bilô med njimi. 17Velíjo tomi slêpomi pá: tí ka práviš od njega, kâ ti je ôdpro očí? On pa je erkao: kâ je prorok. 18Nej so záto vervali Židovje od njega, kâ bi slêpi bio i ka bi pregledno tečás, dokeč so nej prízvali roditele toga, kí je pregledno. 19I pítali so njéh govoréči: ete je sin vaš, šteroga ví velíte, kâ je slêpi porodjeni; kakda tak zdaj vídi? 20Odgôvorili so njim roditelje njegovi i erkli so: známo, kâ je ete naš sin, i kâ je slêpi porodjeni; 21Kakda pa zdaj vídi, neznamo, ali što njemi je ôdpro očí, mi neznamo. Sám má vrst, njega pítajte, on bode sám gúčao od sébe. 22Eta so erkli roditelje njegovi záto, kâ so se bojali Židovov. Ár so se vküp djáli Židovje, kâ, či ga što vadlüvao bode za Kristuša, vö ga vržejo z správišča. 23Za toga volo so rodítelje njegovi erkli: kâ vrst má, njega pítajte. 24Zváli so záto drügôč toga človeka, kí je bio slêpi, i erkli so njemi: dáj díko Bôgi. Mí známo, kâ je té človek grêšnik. 25Odgôvoro je záto on i erkao je: či je grêšnik; jas tô neznam; edno znám, ká sem slêpi bio, zdaj pa vídim. 26Erkli so pa njemi pá: ka ti je včíno? Kakda je ôdpro tvoje očí? 27Odgôvoro njim je: že sem vám povedao i nej ste čüli? Jeli i ví ščéte njegovi vučenícke bidti? 28Zopsüvali so ga záto i erkli so: tí si vučeník njegov, mí smo pa Môšešovi vučenícke. 29Mi známo, kâ je Môšeši Bôg gúčao; toga pa ne znamo, odkud je. 30Odgôvoro je te človek, i erkao njim je: eto je čüdno delo, kâ ví ne znate, odkud je, i on mi je ôdpro očí. 31Známo pa, kâ grêšnike Bôg ne poslüjhne; nego, či to Bogá slüži i volo njegovo čini, toga poslühne. 32Vekvekôma je nej bilô čüti, kâ bi što ôdpro oči národjenoga slêpoga. 33Da ne bi bio ete od Bogá, ne bi mogao číniti nikaj. 34Odgôvorili so, i erkli so njemi: vu grêhi si se tí cêli porôdo, i tí včíš nás. I vö so ga vrgli.

III.

35Čüo je pa Jezuš, kâ so ga vö vrgli; i, gda bi ga najšao, erčé njemi: tí, verješ vu Síni Božem? 36Odgôvoro je on i erkao je: što je, Gospodne, naj verjem vu njem? 37Erčé njemi pa Jezuš: i vídiš ga, i, kí guči z tebom, on je. 38On je pa velo: verjem, Gospodne. I molo ga je. 39I erčé Jezuš: na sôdbo sem jas na ete svêt prišao, naj ti nevidôči vídijo, i ti vidôči slêpi bodo. 40I čüli so níki z Farizeušov eta, kí so ž njim bili, i erkli so njemi: jeli smo i mí slêpi? 41Erčé njim Jezuš: da bi slêpi bilí, nebi meli grêha; zdaj pa velíte, kâ vídimo; záto grêh vaš ostáne.

Prekmurska Nova zaveza in Psalmi

© 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 2017 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index