Search form

2 Mojzes 36

1Becalél, Oholiáb in vsi sposobni, ki jim je Gospod dal modrost in razumnost, da znajo narediti vsakršno delo za postavitev svetišča, naj naredijo, kar je Gospod zapovedal.«

2Potem je Mojzes poklical Becaléla, Oholiába in vse strokovnjake, ki jih je Gospod obdaril s sposobnostjo, vse, ki jih je srce nagibalo, da bi se lotili dela in ga opravili. 3Vzeli so od Mojzesa vse darove, ki so jih prinesli Izraelovi sinovi, da bi pripravili, kar je potrebno za postavitev svetišča. Ker pa so mu jutro za jutrom še prinašali prostovoljne darove, 4so prišli vsi sposobni za delo pri svetišču, vsak od dela, ki ga je opravljal. 5Rekli so Mojzesu: »Ljudstvo prinaša več, kakor je potrebno, da se opravi delo, ki ga je zapovedal Gospod6Zato je Mojzes zapovedal in raznesli so glas po taboru ter rekli: »Ne moški ne ženska naj ne delata več za dar za svetišče!« In ljudstvo je nehalo prinašati. 7Dovolj so namreč darovali za vsa dela, ki jih je bilo treba opraviti, in ostajalo je.

Sveti šotor

(26,1–37)

8Vsi strokovnjaki so naredili prebivališče iz desetih preprog iz sukane tančice, višnjevega in rdečega škrlata in karmezina; naredili so jih z umetelno vtkanimi kerubi. 9Preproga je bila osemindvajset komolcev dolga in štiri komolce široka; ista mera je bila za vse preproge. 10Pet preprog je povezal drugo z drugo in drugih pet je prav tako povezal drugo z drugo. 11Naredil je zanke iz višnjevega škrlata na robu ene preproge ob kraju prvega poveza; enako je naredil na robu skrajne preproge drugega poveza. 12Naredil je petdeset zank na eni preprogi in petdeset zank na skrajni preprogi drugega poveza; zanke so bile druga nasproti drugi. 13In naredil je petdeset zlatih kljuk in spel preproge s kljukami, tako da je bilo prebivališče ena celota.

14Potem je naredil preproge iz kozje dlake za šotorsko streho nad prebivališčem; naredil je enajst preprog. 15Preproga je bila trideset komolcev dolga in štiri komolce široka; za vseh enajst preprog je bila ista mera. 16Povezal je pet preprog posebej in šest preprog posebej. 17In naredil je petdeset zank na robu skrajne preproge prvega poveza in petdeset na robu preproge drugega poveza. 18Naredil je petdeset bronastih kljuk, da je spel šotorsko streho, tako da je bila celota. 19Potem je naredil za šotorsko streho pregrinjalo iz rdeče barvanih ovnovih kož in čez to pregrinjalo iz delfinovih+ kož.

20Naredil je pokonci stoječe deske+ iz akacijevega lesa. 21Vsaka deska je bila deset komolcev dolga in poldrugi komolec široka. 22Vsaka deska je imela dva čepa za medsebojno povezavo; tako je naredil pri vseh deskah prebivališča. 23Naredil je deske za prebivališče: dvajset desk za južno stran proti poldnevu; 24in štirideset srebrnih podstavkov je dal pod dvajset desk, po dva podstavka pod vsako desko za njena dva čepa. 25In za drugo stran prebivališča, ki gleda proti severu, je naredil dvajset desk 26skupaj s štiridesetimi srebrnimi podstavki, po dva podstavka pod vsako desko. 27Za zadnjo stran prebivališča, proti zahodu,+ je naredil šest desk. 28In dve deski je naredil za vogala pri prebivališču ob zadnji strani. 29Bili sta spodaj dvodelni, na vrhu pa sta se stikali, pri prvem obroču; taki je naredil obe za oba vogala. 30Bilo je torej osem desk in zanje šestnajst srebrnih podstavkov, po dva podstavka pod vsako desko.

31Potem je naredil zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni strani prebivališča, 32pet zapahov za deske na drugi strani prebivališča in pet na zadnji strani prebivališča proti zahodu.+ 33Srednji zapah je naredil tako, da je šel sredi desk od enega konca do drugega. 34Deske je pozlatil in zanje naredil obroče iz zlata, da so skoznje vtikali zapahe; tudi zapahe je pozlatil.

35Naredil je zagrinjalo iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; naredil ga je z umetelno vtkanimi kerubi. 36In zanj je napravil štiri stebre iz akacijevega lesa in jih pozlatil; tudi njihovi kavlji so bili iz zlata. Zanje je ulil štiri srebrne podstavke.

37Potem je naredil zagrinjalo za vhod v šotor iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem 38in pet stebrov s kavlji; pozlatil je njihove glaviče in vezi; petero podstavkov pa je bilo iz brona.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index