Search form

2 Mojzes 6

1Gospod pa je rekel Mojzesu: »Zdaj boš videl, kaj bom storil faraonu: z močno roko ga prisilim, da jih bo odpustil, in z močno roko prisiljen jih bo izgnal iz svoje dežele.«

Bog potrdi Mojzesovo poslanstvo

2Bog je govoril Mojzesu in mu rekel: »Jaz sem Gospod. 3Prikazal sem se Abrahamu, Izaku in Jakobu kot ›Bog Mogočni‹; a z imenom Gospod+ se jim nisem razodel. 4Sklenil sem tudi zavezo z njimi, da jim bom dal kánaansko deželo, deželo tujčevanja, v kateri so živeli kot tujci. 5Slišal sem tudi, kako so vzdihovali Izraelovi sinovi, ki jih zasužnjujejo Egipčani, in sem se spomnil svoje zaveze. 6Zato reci Izraelovim sinovom: ›Jaz sem Gospod; izpeljem vas izpod tlake Egipčanov, rešim vas iz njihove sužnosti in vas osvobodim z iztegnjeno roko in z velikimi sodbami. 7Vzamem vas za svoje ljudstvo in bom vaš Bog in spoznali boste, da sem jaz, Gospod, vaš Bog; izpeljem vas izpod tlake Egipčanov. 8Potem vas pripeljem v deželo, za katero sem vzdignil roko, da jo dam Abrahamu, Izaku in Jakobu; in dal vam jo bom v posest, jaz sem Gospod.‹«

9Tako je Mojzes povedal Izraelovim sinovom, toda zaradi malodušnosti in zaradi trdega dela niso poslušali Mojzesa.

10Tedaj je Gospod govoril Mojzesu in rekel: 11»Pojdi, govôri egiptovskemu kralju faraonu, da odpusti Izraelove sinove iz svoje dežele!« 12Mojzes pa je govoril pred Gospodom in rekel: »Glej, Izraelovi sinovi me niso poslušali; kako me bo poslušal faraon, ko imam neobrezane ustnice?«+

13In Gospod je govoril Mojzesu in Aronu ter jima dal ukaze glede Izraelovih sinov in glede egiptovskega kralja faraona, da bi izpeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele.

Mojzesov in Aronov rodovnik

14To so poglavarji hiš svojih očetov. Sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena: Henoh, Palú, Hecrón in Karmí; to so Rubenove rodbine. 15Simeonovi sinovi: Jemuél, Jamín, Ohad, Jahín, Cohar in Šaúl, sin Kánaanke; to so Simeonove rodbine. 16To so imena Levijevih sinov po njihovih potomcih: Geršón, Kehát in Merarí. Let Levijevega življenja je bilo sto sedemintrideset let. 17Geršónova sinova: Libní in Šimí po svojih rodbinah. 18Kehátovi sinovi: Amrám, Jichár, Hebrón in Uziél. Let Kehátovega življenja je bilo sto triintrideset let. 19Meraríjeva sinova: Mahlí in Muší. To so Levijeve rodbine po svojih potomcih. 20Amrám je vzel za ženo Johébedo, sestro svojega očeta; rodila mu je Arona in Mojzesa. Let Amrámovega življenja je bilo sto sedemintrideset let. 21Jichárjevi sinovi: Korah, Nefeg in Zihrí. 22Uziélovi sinovi: Mišaél, Elicafán in Sitrí. 23Aron je vzel za ženo Elišébo, Aminadábovo hčer, Nahšónovo sestro; rodila mu je Nadába, Abihúja, Eleazarja in Itamárja. 24Korahovi sinovi: Asír, Elkaná in Abiasáf. To so rodbine Kórahovcev. 25Aronov sin Eleazar je vzel za ženo eno izmed Putiélovih hčera; rodila mu je Pinhása. To so poglavarji očetov rodu levitov po svojih rodbinah.

26To sta Aron in Mojzes, ki jima je Gospod rekel: »Izpeljita Izraelove sinove iz egiptovske dežele, razvrščene po četah!« 27Ta dva sta, ki sta govorila egiptovskemu kralju faraonu, da bi izpeljala Izraelove sinove iz Egipta; to sta Mojzes in Aron.

Nadaljevanje pripovedi o Mojzesovem poslanstvu

28Bilo je tistega dne, ko je Gospod govoril Mojzesu v egiptovski deželi. 29Gospod mu je govoril in rekel: »Jaz sem Gospod. Povej egiptovskemu kralju faraonu vse, kar ti govorim!« 30Mojzes pa je rekel pred Gospodom: »Glej, imam neobrezane ustnice,+ kako me bo faraon poslušal?«

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index