Search form

1 Mojzes 10

Noetovi potomci

(1 Krn 1,4–23)

1To je rodovnik Noetovih sinov: Sema, Hama in Jafeta. Tem so se po potopu rodili sinovi.

2Jafetovi sinovi so Gomer, Magóg, Madáj, Javán, Tubál, Mešeh in Tirás. 3Gomerjevi sinovi pa so Aškenáz, Rifát in Togarmá. 4Javánovi sinovi so Elišá, Taršíš, Kitéjci in Rodošáni.+ 5Njihovi potomci so se razdelili kot narodi po otokih in deželah, vsak s svojim jezikom, po svojih rodbinah in narodih.

6Hamovi sinovi so Kuš, Micrájim,+ Put in Kánaan. 7Kuševi sinovi so Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá in Sabtehá. Ramájeva sinova sta Šebá in Dedán.

8Kušu se je rodil Nimród,+ ta je prvi postal junak+ na zemlji. 9Bil je velik lovec pred Gospodom; zato pravijo: Velik lovec pred Gospodom kakor Nimród. 10Prvenci njegovega kraljestva so bili Babilon, Ereh, Akád in Kalne v šinárski deželi. 11Iz te dežele je odšel v Asirijo. Pozidal je Ninive, Rehobót Ir, Kelah 12in Resen med Ninivami in Kelahom; to je veliko mesto.

13Micrájimu+ so se rodili Ludéjci, Anaméjci, Lehabéjci, Naftuhéjci, 14Patroséjci, Kasluhéjci, od katerih so izšli Filistejci, in Kaftoréjci.

15Kánaanu so se rodili Sidón, njegov prvorojenec, Het, 16Jebusejec, Amoréjec, Girgašéjec, 17Hivéjec, Arkéjec, Sinéjec, 18Arvadéjec, Cemaréjec in Hamatéjec. Potem so se kánaanski rodovi razkropili. 19Kánaanovo ozemlje je segalo od Sidóna proti Gerárju in do Gaze, proti Sódomi, Gomóri, Adámi, Cebojímu do Leše.

20To so Hamovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, deželah in narodih.

21Semu, Jafetovemu starejšemu bratu, se je rodil tudi oče vseh Eberjevih sinov. 22Semovi sinovi so Elám, Asúr, Arpahšád, Lud in Arám. 23Arámovi sinovi pa so Uc, Hul, Geter in Maš. 24Arpahšádu se je rodil Šelah, Šelahu se je rodil Eber. 25Eberju sta se rodila dva sina; enemu je bilo ime Peleg,+ ker se je v njegovih dneh razdelila zemlja, njegovemu bratu pa je bilo ime Joktán. 26Joktánu so se rodili Almodád, Šelef, Hacarmávet, Jerah, 27Hadorám, Uzál, Diklá, 28Obál, Abimaél, Šebá, 29Ofír, Havilá in Jobáb. Vsi ti so Joktánovi sinovi. 30Njihovo ozemlje je segalo od Meše proti Sefárju do vzhodnega gorovja.

31To so Semovi sinovi po svojih rodovih, jezikih, deželah in narodih. 32To so rodovi Noetovih sinov po njihovih rodbinah in narodih. In iz njih so se po potopu razdelili narodi po zemlji.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index