Search form

1 Mojzes 11

Babilonski stolp

1Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. 2Ko so se ljudje odpravili od vzhoda,+ so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili. 3Rekli so drug drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte. 4Rekli so: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!«

5Gospod je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci. 6In Gospod je rekel: »Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo naredili. 7Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!« 8In Gospod jih je razkropil od tam po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. 9Zato se je imenovalo Babél, ker je tam Gospod zmešal+ jezik vse zemlje in od tam jih je Gospod razkropil po vsej zemlji.

Od Sema do Abrahama

(1 Krn 1,24–27; Lk 3,34–36)

10To je Semov rodovnik. Sem je bil star sto let, ko se mu je rodil Arpahšád, dve leti po potopu. 11Potem ko se mu je rodil Arpahšád, je Sem živel še petsto let in rodili so se mu sinovi in hčere.

12Ko je bil Arpahšád star petintrideset let, se mu je rodil Šelah. 13Potem ko se mu je rodil Šelah, je Arpahšád živel še štiristo tri leta in rodili so se mu sinovi in hčere.

14Ko je bil Šelah star trideset let, se mu je rodil Eber. 15Potem ko se mu je rodil Eber, je Šelah živel še štiristo tri leta in rodili so se mu sinovi in hčere.

16Ko je bil Eber star štiriintrideset let, se mu je rodil Peleg. 17Potem ko se mu je rodil Peleg, je Eber živel še štiristo trideset let in rodili so se mu sinovi in hčere.

18Ko je bil Peleg star trideset let, se mu je rodil Regu. 19Potem ko se mu je rodil Regu, je Peleg živel še dvesto devet let in rodili so se mu sinovi in hčere.

20Ko je bil Regu star dvaintrideset let, se mu je rodil Serúg. 21Potem ko se mu je rodil Serúg, je Regu živel še dvesto sedem let in rodili so se mu sinovi in hčere.

22Ko je bil Serúg star trideset let, se mu je rodil Nahór. 23Potem ko se mu je rodil Nahór, je Serúg živel še dvesto let in rodili so se mu sinovi in hčere.

24Ko je bil Nahór star devetindvajset let, se mu je rodil Terah. 25Potem ko se mu je rodil Terah, je Nahór živel še sto devetnajst let in rodili so se mu sinovi in hčere.

26Terah je bil star sedemdeset let, ko so se mu rodili Abram, Nahór in Harán.

27To je Terahov rodovnik. Terahu so se rodili Abram, Nahór in Harán, Haránu pa se je rodil Lot. 28Harán je umrl pred svojim očetom Terahom v svoji rojstni deželi, v Uru Kaldejcev. 29Abram in Nahór sta se oženila. Abramovi ženi je bilo ime Sarája, Nahórjevi pa Milka. Bila je hči Harána, Milkinega in Jiskinega očeta. 30Sarája pa je bila nerodovitna, ni imela otrok.

31Terah je vzel sina Abrama in vnuka Lota, Haránovega sina, ter svojo snaho Sarájo, ženo svojega sina Abrama, in odšel z njimi iz Ura Kaldejcev, da bi šel v deželo Kánaan. Prišli so do Harána in se tam naselili. 32Vseh Terahovih dni je bilo dvesto pet let. Potem je Terah umrl v Haránu.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index