Search form

1 Mojzes 25

Ketúrini sinovi

(1 Krn 1,32–33)

1Abraham si je spet vzel ženo. Ime ji je bilo Ketúra. 2Rodila mu je Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka in Šuaha. 3Jokšánu pa sta se rodila Šebá in Dedán. Dedánovi sinovi so Ašuríti, Letušéjci in Leuméjci. 4Midjánovi sinovi so Efá, Efer, Henoh, Abidá in Eldaá. Vsi ti so Ketúrini sinovi.

5Abraham je vse svoje imetje izročil Izaku. 6Sinovom stranskih žena, ki jih je imel, pa je Abraham dal darove in jih poslal, dokler je še živel, proč od sina Izaka proti vzhodu v vzhodno deželo.

Abrahamova smrt

7To je število Abrahamovih let, ki jih je preživel: sto petinsedemdeset. 8Abraham je izdihnil in umrl v visoki starosti, star in nasičen z dnevi, in bil pridružen svojim ljudem. 9Sinova Izak in Izmael sta ga pokopala v votlini Mahpéli na polju Efróna, sina Hetejca Coharja, nasproti Mamreju, 10na polju, ki ga je Abraham kupil od Hetovih sinov; tam sta bila pokopana Abraham in njegova žena Sara. 11Po Abrahamovi smrti pa je Bog blagoslovil njegovega sina Izaka. Prebival je pri vodnjaku Laháj Roí.

Izmaelovi potomci

(1 Krn 1,29–31)

12To je rodovnik Abrahamovega sina Izmaela, ki ga je Abrahamu rodila Egipčanka Hagára, Sarina dekla. 13To so imena Izmaelovih sinov, imena po redu rojstev: Izmaelov prvorojenec Nebajót, potem Kedár, Adbeél, Mibsám, 14Mišmá, Dumá, Masá, 15Hadád, Temá, Jetúr, Nafíš in Kedma. 16To so Izmaelovi sinovi in to so njihova imena po naseljih in šotoriščih, dvanajst knezov po njihovih rodovih. 17To pa so leta Izmaelovega življenja: sto sedemintrideset let. Izdihnil je in umrl ter bil pridružen svojim ljudem. 18Prebivali so od Havíle do Šura, ki je nasproti Egiptu, in vse do Asirije. Naselil se je nasproti vsem svojim bratom.

Jakob

Ezav in Jakob

19To pa je rodovnik Abrahamovega sina Izaka. Abrahamu se je rodil Izak. 20Ko je bil Izak star štirideset let, je vzel za ženo Rebeko, hčer Aramejca Betuéla iz Mezopotamije, sestro Aramejca Labána. 21Izak je prosil Gospoda za ženo, ker je bila nerodovitna. Gospod ga je uslišal in žena Rebeka je spočela. 22Ko sta se otroka pehala v njenem telesu, je rekla: »Če je tako, čemu naj še živim?«+ Šla je vprašat za svet Gospoda. 23Gospod ji je rekel:

»Dva naroda sta v tvojem telesu,

dve ljudstvi se bosta ločili iz tvojega naročja.

Eno bo močnejše od drugega

in starejše bo služilo mlajšemu.«

24Ko so se dopolnili dnevi, da bi rodila, glej, sta bila v njenem telesu dvojčka. 25Prišel je na svet prvi, rdečkast, ves poraščen, kakor bi imel kožuh. Zato so mu dali ime Ezav. 26Potem je prišel na svet njegov brat. Z roko je trdno držal Ezava za peto. Dali so mu ime Jakob.+ Ko sta se rodila, je bil Izak star šestdeset let. 27Dečka sta rastla in Ezav je postal izkušen lovec. Bil je človek polja. Jakob pa je bil miren človek in je prebival v šotorih. 28Izak je ljubil Ezava, ker je imel rad divjačino, Rebeka pa je imela rajši Jakoba.

29Ko je nekoč Jakob skuhal jed, je prišel Ezav ves onemogel s polja. 30Ezav je rekel Jakobu: »Daj mi, da pogoltnem malo rdečega, tega rdečega, kajti ves onemogel sem.« Zato je dobil ime Edóm.+ 31Jakob je rekel: »Prej mi prodaj svojo pravico prvorojenstva!« 32Ezav je rekel: »Vidiš, da umiram, čemu mi bo prvorojenstvo?« 33Jakob je rekel: »Prej+ mi prisezi!« In mu je prisegel in prodal pravico prvorojenstva Jakobu. 34Jakob je potem Ezavu dal kruha in kuhane leče. Jedel je in pil, nato pa je vstal in odšel. Tako malo je Ezav cenil pravico prvorojenstva.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index