Search form

1 Mojzes 36

Ezavovi potomci

(1 Krn 1,35–54)

1To je rodovnik Ezava, ki se imenuje tudi Edóm. 2Ezav si je vzel žene izmed Kánaanovih hčera: Ado, hčer Hetejca Elóna, Oholibámo, hčer Anája, sina Hivéjca Cibóna, 3in Basemáto, Izmaelovo hčer, Nebajótovo sestro. 4Ada je Ezavu rodila Elifáza, Basemáta je rodila Reguéla, 5Oholibáma pa je rodila Jeúša, Jaláma in Koraha. To so Ezavovi sinovi, ki so se mu rodili v kánaanski deželi.

6Ezav je vzel svoje žene, sinove in hčere ter vse duše svoje hiše, čredo, vso živino in vse imetje, ki si ga je pridobil v kánaanski deželi, in odšel v deželo proč od brata Jakoba. 7Kajti njunega premoženja je bilo preveč, da bi mogla živeti skupaj, in zemlja, kjer sta živela kot tujca, ju ni mogla vzdrževati zaradi njunih čred. 8Tako se je Ezav naselil na pogorju Seír; Ezav, to je Edóm.

9To je rodovnik Ezava, očeta Edómcev na pogorju Seír.

10To so imena Ezavovih sinov: Elifáz, sin Ezavove žene Ade, Reguél, sin Ezavove žene Basemáte. 11Elifázovi sinovi so bili: Temán, Omár, Cefó, Gatám in Kenáz. 12Timna je bila stranska žena Ezavovega sina Elifáza in je rodila Elifázu Amáleka. To so bili sinovi Ezavove žene Ade. 13To pa so Reguélovi sinovi: Nahat, Zerah, Šamá in Mizá. To so bili sinovi Ezavove žene Basemáte. 14In to so bili sinovi Ezavove žene Oholibáme, hčere Anája, Cibónovega sina; ta je rodila Ezavu Jeúša, Jaláma in Koraha.

15To so poglavarji Ezavovih sinov. Sinovi Ezavovega prvorojenca Elifáza: poglavar Temán, poglavar Omár, poglavar Cefó, poglavar Kenáz, 16poglavar Korah, poglavar Gatám in poglavar Amálek. To so bili Elifázovi poglavarji v edómski deželi; to so Adini sinovi.

17To so sinovi Ezavovega sina Reguéla: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šamá in poglavar Mizá. To so Reguélovi poglavarji v edómski deželi; to so sinovi Ezavove žene Basemáte. 18To pa so sinovi Ezavove žene Oholibáme: poglavar Jeúš, poglavar Jalám in poglavar Korah. To so poglavarji Ezavove žene Oholibáme, Anájeve hčere. 19To so Ezavovi sinovi in to njihovi poglavarji; to je Edóm.

20To so sinovi Horéjca Seírja, prebivalci dežele: Lotán, Šobál, Cibón, Aná, 21Dišón, Ecer in Dišán. To so poglavarji Horéjcev, Seírjevih sinov v edómski deželi. 22Lotánova sinova sta bila Horí in Hemám, Lotánova sestra pa je bila Timna. 23To pa so Šobálovi sinovi: Alván, Manáhat, Ebál, Šefí in Onám. 24In to sta Cibónova sinova Ajá in Aná. To je tisti Aná, ki je v puščavi našel izvire,+ ko je pasel osle svojega očeta Cibóna. 25To pa sta Anájeva otroka: Dišón in Oholibáma, Anájeva hči. 26To pa so Dišónovi sinovi: Hemdán, Ešbán, Jitrán in Kerán. 27To so Ecerjevi sinovi: Bilhán, Zaaván in Akán. 28To sta Dišánova sinova: Uc in Arán.

29To so poglavarji Horéjcev: poglavar Lotán, poglavar Šobál, poglavar Cibón, poglavar Aná, 30poglavar Dišón, poglavar Ecer in poglavar Dišán. To so horéjski poglavarji po svojih rodovih+ v seírski deželi.

31To pa so kralji, ki so kraljevali v edómski deželi, preden je kak kralj zavladal Izraelovim sinovom. 32V Edómu je kraljeval Beórjev sin Bela in njegovo mesto se je imenovalo Dinhába. 33Ko je Bela umrl, je namesto njega postal kralj Jobáb, Zerahov sin iz Bocre. 34Ko je Jobáb umrl, je namesto njega postal kralj Hušám iz dežele Temáncev. 35Ko je Hušám umrl, je namesto njega postal kralj Bedádov sin Hadád, ki je pobil Midjánce na moábski planoti; njegovo mesto se je imenovalo Avít. 36Ko je Hadád umrl, je namesto njega postal kralj Samlá iz Masréke. 37Ko je Samlá umrl, je namesto njega postal kralj Šaúl iz Rehobót Nahárja. 38Ko je Šaúl umrl, je namesto njega postal kralj Ahbórjev sin Báal Hanán. 39Ko je Ahbórjev sin Báal Hanán umrl, je namesto njega postal kralj Hadád;+ njegovo mesto se je imenovalo Pagú, njegovi ženi pa je bilo ime Mehetabéla, hči Me Zahábove hčere Matréde.

40To so imena Ezavovih poglavarjev po njihovih rodovih, krajih in imenih: poglavar Timná, poglavar Alvá, poglavar Jetét, 41poglavar Oholibáma, poglavar Elá, poglavar Pinón, 42poglavar Kenáz, poglavar Temán, poglavar Mibcár, 43poglavar Magdiél in poglavar Irám. To so edómski poglavarji po svojih bivališčih v deželi, ki so jo posedli. To je Ezav, oče Edómcev.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index